Nieuw in ons aanbod: Personeelsmanagement

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop een organisatie haar medewerk(st)ers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en (beleids)doelstellingen te realiseren.

In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerk(st)ers kijken; vanuit organisatie perspectief en vanuit individueel perspectief.

Het organisatie perspectief beschouwt een medewerk(st)er als ‘resource’. Er bestaat, vanuit de processen, een vraag naar personele resources. Waarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden) die nodig zijn om invulling te geven aan het bedrijfsproces. Daar staat een aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe we met ons personeel omgaan. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid, hoe houden we ze geboeid en verbonden zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.

Het individueel perspectief ziet de medewerk(st)er als, interne, klant. De medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Mensen zijn er voor de organisatie maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen. Dit duidt op een wederzijdse afhankelijkheid tussen de organisatie en de medewerk(st)ers en daarvoor is het gestructureerd voeren van medewerk(st)ersgesprekken een meer dan belangrijk instrument.

De volgende trainingen zijn op het gebied van personeelsmanagement nieuw in ons aanbod :

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.