Gepersonaliseerd opleidingsprogramma voor developers

Een volledig opleidingsprogramma speciaal voor developers. In dit persoonlijke opleidingsprogramma kunt u een persoonlijk traject, op de ontwikkel behoefte van de developer, samenstellen. Dit alles volledig vanuit huis of op de eigen werkplek.

De voordelen op een rij:

  • Gebruik van de modernste technieken
  • inhoud wordt persoonlijk afgestemd
  • volledig vanuit huis of op de eigen werkplek
  • begeleiding van een toegewijde coach
  • 1-op-1 interactieve sessies
  • in uw team sprints

Persoonlijk programma voor startende en ervaren developers

Dit opleidingstraject is geschikt voor alle developers: zowel voor starters als voor meer ervaren developers en testers. Het is dus voor elk instapniveau. Omdat we een modulair aanbod hebben, kunnen we dit aanpassen op elke behoefte. We zorgen ervoor dat dit programma perfect op de persoonlijke kennis, kunde en het niveau is afgestemd. Aan het einde van dit programma heb je de modernste technieken onder de knie.

Een individueel programma op maat

We bieden een individueel programma op maat. Het wordt in overleg en op basis van de persoonlijke kennisbehoefte samengesteld. Daarbij houden we ook rekening met de wensen vanuit de organisatie. We stellen het perfecte opleidingstraject samen wat direct aansluit op het huidige kennisniveau. De opgedane kennis is ook direct toepasbaar in de praktijk.

Bij aanvang van het traject zal één van onze trainers een uitgebreide intake met je doen. Er wordt een inventarisatie, van het huidige niveau en de kennis die nog nodig is, gemaakt. Op basis hiervan stellen we een individueel programma samen, met de juiste onderdelen. Doorgaans duurt het traject één tot drie maanden.

Afgestemd op de teamsprints

De trainingsdagen worden door de deelnemer zelf ingepland, zodat dit direct afgestemd kan worden op de lopende werkzaamheden en het team. De opleiding wordt gevolgd vanaf de eigen werkplek, daardoor gaat er geen tijd verloren en kan er zo effectief mogelijk geleerd worden. De geleerde kennis en kunde is direct toe te passen in de praktijk. Daarbij kunnen onze trainers met de persoonlijke praktijk van de developer en de werkzaamheden van het team meekijken en dit verder begeleiden.

Persoonlijke begeleiding

Omdat het gaat om een traject op maat, wordt de developer persoonlijk begeleid door één van onze trainers. De trainer is continu bereikbaar voor vragen en ondersteuning, zodat hij optimaal kan begeleiden. Deze trainer heeft veel ervaring in zowel het technische vak als het lesgeven daarin.

Digitale leeromgeving

De developer krijgt toegang tot een online leeromgeving met Azure DevOps en wordt digitaal ondersteund door de persoonlijke begeleider. De trainer is continu bereikbaar voor vragen en feedback. De training bestaat uit theoretische video’s afgewisseld met praktische opdrachten, zoals het schrijven van code en het opzetten van demo projecten. De verkregen kennis kan direct worden toegepast in de praktijk.

Wij bieden een gespecialiseerde opleiding die gelijke tred houdt met de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied. Regelmatig worden er nieuwe onderdelen toegevoegd. Binnen de opleidingsprogramma’s kun je onder andere de volgende trainingsmodules volgen:

C# en OOP
Bij het onderwerp C# en OOP zul je jouw programmeer skills verder kunnen verbeteren, C# is een populaire programmeertaal van Microsoft waar zowel web als windows based applicaties mee zijn te ontwikkelen. C# is een object georiënteerde programmeertaal (OOP) en hierdoor kun je met C# ook op het allerhoogste niveau componenten bouwen die herbruikbaar zijn. C# is een moderne programmeertaal die vanuit Microsoft als de standaard wordt gezien voor het ontwikkelen van moderne software.

Git
Bij het onderdeel ‘Git’ zul je kennismaken met het versiebeheersysteem die programmeurs helpt om de verschillende versies van hun broncode beter te beheren. Tijdens de training zul je leren hoer je ‘Git’ lokaal kunt gebruiken en hoe je een eigen repository aanmaakt. Hierna zul je vanuit deze repository leren hoe je hier bestanden in opslaat en of een bestaande repository kunt klonen. Kortom versiebeheer is een belangrijk onderdeel om je broncode te beschermen en iedere wijziging in terug te vinden.

Databases
Als programmeur is het belangrijk om te weten op welke manier je gegevens op een juiste manier verwerkt. Een database is de manier om op een gestructureerde wijze informatie op te slaan. Tijdens onze training zul je kennis maken met Microsoft SQL Server en het bijbehorende management systeem SSMS (SQL Server Management Studio). Naast het aanmaken van een database met bijbehorende eigenschappen voor data-integriteit zul je ook leren hoe je de eigenschappen hiervan kunt wijzigen.

LINQ

LINQ (Language Integrated Query) is een Microsoft .Net framework die programmeurs de tools geeft om gegevens uit een database, webservice of xml-bestand te bewerken. Tijdens de training zul je leren met welke taalelementen je de gegevens kunt opvragen of bewerken.

Entity Framework (EF)
In dit onderdeel leer je datamodellen bouwen met Entity Framework Core (een ObjectRelational Mapper). Daarnaast gebruik je EF Core om de software te laten werken met data uit jouw databases. Verder leer je hoe je EF kunt integreren in je geavanceerde softwarearchitectuur.

http
Het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een protocol dat gebruikt wordt voor het verkeer tussen server en client. Dit protocol wordt onder andere gebruikt als je de content van een website oproept door de URL in je browser in te typen. Op dit gebied leer je alles over de bekende methodes (bijvoorbeeld GET en POST), het versturen van verzoeken, het afhandelen van responsen, en HTTP in de context van REST Web API’s.

ASP.NET Core
ASP.NET Core is een webdevelopment model dat geïntegreerd is met .NET. Het is ontworpen om gemakkelijk dynamische webapplicaties en webservices te creëren. In dit onderdeel ga je aan de slag met alle onderdelen van ASP.NET Core zodat je eenvoudig een webapplicatie kan bouwen.

Dependency Injection (DI)
Dependency Injection is een belangrijke techniek waarbij je de afhankelijkheden van een programma loskoppelt van zijn gedrag. Hierdoor wordt de code loosely coupled en is het makkelijker om aanpassingen te maken en code los van elkaar te testen. Om gebruik te maken van deze techniek in de .NET Core omgeving, leer je over het inzetten van interfaces en het aan elkaar koppelen van services binnen ASP.NET Core.

Demo project – Web API
Alle inhoudelijke kennis over Web API’s (Application Programming Interface) pas je tijdens je opleiding direct toe op een programmeerproject. Zo’n project kan bijvoorbeeld een webshop zijn, of een applicatie voor fietsroutes. Je leert hoe je jouw applicaties kunt opdelen in een front-end en back-end, en hoe die twee via een Web API (bijvoorbeeld via een REST protocol) met elkaar kunnen communiceren. Tijdens je project ga je ook aan de slag met externe Web API’s, zoals bijvoorbeeld het tonen van een fietsroute op een kaart op je eigen website met behulp van de Web API van Google Maps.

HTML, CSS
De basis voor vrijwel iedere website is een HTML-document. Met HTML (HyperText Markup Language) beschrijven we de structuur van een webpagina. Dit gebeurt door aan te gegeven wat de rol is van de content op een pagina (onder andere de tekst, afbeeldingen en video’s). Vervolgens kan met CSS (Cascading Style Sheets) beschreven worden hoe de pagina eruit moet komen te zien. Hiermee kun je bijvoorbeeld aangeven dat alle stukken tekst die een hyperlink representeren, onderstreept moeten worden.

JavaScript
Tegenwoordig valt JavaScript niet meer weg te denken uit frontend applicaties. JavaScript is de basis van NodeJS en daarom ook van veel moderne front-end technologieën. In dit onderdeel leer je wat JavaScript is, hoe het werkt en wat je er allemaal mee kunt. De opgedane kennis uit dit onderdeel pas je later toe als je een frontend applicatie gaat bouwen.

TypeScript
De belangrijkste programmeertaal binnen webdevelopment is JavaScript, maar iedereen die ooit met JavaScript heeft gewerkt, weet dat het in grote projecten moeilijk kan zijn om code goed te structureren. TypeScript is een superset van JavaScript die OOP-concepten toevoegt. Dit maakt het makkelijker om jouw code te structureren, zoals je dat met andere OOPtalen (zoals C#) gewend bent. In dit onderdeel leer je welke elementen TypeScript aan JavaScript toevoegt.

Angular
Angular is een op TypeScript gebaseerd front-end framework voor het bouwen van front-end applicaties. In dit onderdeel leer je hoe je Angular met je eerder gebouwde API laat communiceren en de informatie gebruiksvriendelijk weergeeft op een website. Om met Angular te werken, combineer je eerder vergaarde kennis over ASP.NET Core, HTML, CSS, JavaScript en Typescript.

Demo project – Angular
Ook de kennis over Angular pas je toe op je zelfgekozen demoproject. Je leert bijvoorbeeld om een inlogfunctionaliteit aan je applicatie toe te voegen. In Angular ontwerp je een HTML inlogpagina en schrijf je een functie (in Typescript) die zorgt dat de front-end applicatie de informatie (in dit geval je gebruikersnaam en wachtwoord) naar de back-end verstuurd zodat je back-end in de database checkt of de gebruikersnaam en het wachtwoord een geldige combinatie vormen.

Azure
Microsoft Azure is een belangrijk cloud computing-platform, onmisbaar in jouw opleiding. Het is een, zich nog steeds uitbreidende, verzameling van cloudservices waarmee applicaties gebouwd, beheerd en geïmplementeerd kunnen worden. Tijdens dit onderdeel maak je kennis met een aantal van deze services. Zoals bijvoorbeeld de Azure Blob Storage, waarmee je, met vrij minimale code, data in de cloud kunt opslaan.

SOLID
Om goede code te schrijven is het handig om bepaalde richtlijnen te volgen. Door deze richtlijnen te volgen wordt code vanzelf overzichtelijker en makkelijker uit te breiden. De bekendste set richtlijnen zijn de SOLID principes. Elke letter van SOLID staat voor een richtlijn; de vijf belangrijkste principes in object-georiënteerd programmeren. In dit onderdeel maak je uitgebreid kennis met de principes en hoe je ze in je code kunt toepassen. De vijf principes: Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation and Dependency inversion.

Unit Testing
Om zeker te weten of jouw geschreven code werkt, moet je het testen. Het schrijven van unit tests is daarom een onmisbare vaardigheid, ook voor developers. Dit doe je door jouw code op te delen in units en geautomatiseerde tests uit te schrijven die checken of de units doen wat er verwacht wordt. Hierbij is het eerder geleerde concept Dependency Injection cruciaal, aangezien dit je in staat stelt code te testen, los van de stukken code waarvan het afhankelijk is.

Web Security
In dit onderdeel leer je meer over de beveiliging van websites. De bekendste en meest voorkomende methodes van aanvallen worden gedemonstreerd. Gevolgd door een toelichting over de mogelijke schade van deze aanvallen. Er wordt uitgelegd hoe deze aanvallen onafhankelijk van de gebruikte ontwikkeltechnieken kunnen worden voorkomen. Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteed aan HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).

Refactoring
Soms is het nodig om aanpassingen te maken aan bestaande code zodat deze beter voldoet aan de programmeerprincipes voor het schrijven van goede code. Het maken van dit soort aanpassingen wordt refactoring genoemd. Je leert hiermee de structuur van de code aan te passen zonder dat de functionaliteit verandert.

React
React is een front-end JavaScript-bibliotheek om user interfaces mee te bouwen. In React kun je gemakkelijk en snel Single Page Applicaties opzetten. Je gaat aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een front-end applicatie. De applicatie zal gebruik maken van je eerder gebouwde API. Je leert een gebruikersvriendelijke user interface te maken met componenten gebouwd in JSX (JavaScript XML).

Repository & Unit of Work Patterns
Je leert in deze module een abstractielaag te maken tussen de Data Access Layer en de Business Logic Layer. Door Repository & Unit of Work Patterns te gebruiken ben je in staat om de dataveranderingen te isoleren zodat deze niet direct invloed hebben op de bedrijfslogicalaag. Met als resultaat dat je makkelijker geautomatiseerde unit tests of testgestuurde ontwikkeling toepast.