Wat is C#?

C# (C-Sharp) is een sterk getypeerde objectgeoriënteerde programmeertaal. C# is open source, eenvoudig, modern, flexibel en veelzijdig. Laten we in dit artikel leren wat C# is, wat C# kan, en hoe C# anders is dan C++ en andere programmeertalen.

Een programmeertaal is een taal die gebruikt wordt om programma’s te schrijven.

C# is een programmeertaal die in 2001 door Microsoft is ontwikkeld en gelanceerd. C# is een eenvoudige, moderne en objectgeoriënteerde taal die moderne ontwikkelaars flexibiliteit en mogelijkheden biedt om software te ontwikkelen die niet alleen vandaag werkt, maar in de toekomst nog jarenlang toepasbaar zal zijn.

De belangrijkste kenmerken van C# taal zijn onder andere:

 • Modern en eenvoudig
 • Snel en open source
 • Cross -platform
 • Veilig
 • Veelzijdig
 • Evolutie van C# is modern en eenvoudig

C# is een eenvoudige, moderne en objectgeoriënteerde programmeertaal. Het doel van C# was om een programmeertaal te ontwikkelen die niet alleen gemakkelijk te leren is, maar ook de moderne functionaliteit voor allerlei soorten van softwareontwikkeling ondersteunt.

Als je kijkt naar de geschiedenis van programmeertalen en hun mogelijkheden, dan is elke programmeertaal ontworpen voor een specifiek doel om een specifieke behoefte van die tijd op te lossen.

C# is echter ontworpen om de behoeften van het bedrijfsleven en de ondernemingen in gedachten te houden. C# is ontworpen voor bedrijven om allerlei soorten software te bouwen met behulp van één enkele programmeertaal.

C# biedt functionaliteit voor de ondersteuning van moderne softwareontwikkeling. C# ondersteunt de web-, mobiele en app-ontwikkelingsbehoeften. Enkele van de hedendaagse programmeertaal functies die C# ondersteunt zijn generics, var types, automatische initialisatie van types en collections, lambda-expressies, dynamische programmering, asynchroon programmeren, tupels, patroonherkenning, geavanceerde debugging en exception handling, en nog veel meer.

De C#-taalsyntax is beïnvloed door C++, Java, Pascal en enkele andere talen die gemakkelijk zijn over te nemen. C# vermijdt ook complexiteit en ongestructureerde taalfuncties.

C# is snel en open source

C# is open source onder de .NET Foundation, die onafhankelijk van Microsoft wordt bestuurd en draait. C#-taalspecificaties, compilers en gerelateerde tools zijn open source projecten op Github. Terwijl het ontwerp van C#-taalfuncties door Microsoft wordt geleid, is de open-source gemeenschap die zeer actief is op het gebied van taalontwikkeling en verbeteringen.

C# is te vergelijken met verschillende andere programmeertalen op hoog niveau. C# 8 heeft veel prestatieverbeteringen.

C# is cross-platform

C# is een cross-platform programmeertaal. U kunt .NET-applicaties bouwen die kunnen worden ingezet op Windows-, Linux- en Mac-platforms. C# applicaties kunnen ook in de cloud of via containers worden ingezet.

C# is veilig en efficiënt

C# is een veilige taal. C# staat geen type conversies toe die kunnen leiden tot gegevensverlies of andere problemen. C# staat ontwikkelaars toe om veilige code te schrijven. C# richt zich ook op het schrijven van efficiënte code.

Hier is een lijst van enkele van de sleutelbegrippen in C# die helpen bij het schrijven van veilige en efficiënte code.

 • Onveilig type casting is niet toegestaan.
 • Nullable en niet-nullable types worden ondersteund in C#.
 • Verklaar een readonly struct om aan te geven dat een type onveranderlijk is en stelt de compiler in staat om kopieën op te slaan bij gebruik in parameters.
 • Gebruik een readonly return wanneer de return waarde een struct groter is dan IntPtr.Size en de opslagtijd groter is dan de methode die de waarde retourneert.
 • Wanneer de grootte van een alleen-lezen-structuur groter is dan IntPtr.Size, moet u deze om redenen van prestatievermogen als parameter doorgeven.
 • Geef een struct nooit door als een in parameter, tenzij het wordt gedeclareerd met de readonly modifier, omdat het de prestaties negatief kan beïnvloeden en kan leiden tot een obscuur gedrag.
 • Gebruik een ref struct, of een readonly ref struct zoals Span of ReadOnlySpan om te werken met het geheugen als een opeenvolging van bytes.

C# is veelzijdig

C# is als een Zwitsers legermes. Terwijl de meeste programmeertalen zijn ontworpen voor een specifiek doel, is C# ontworpen om ermee te werken. We kunnen C# gebruiken om de moderne softwaretoepassingen van vandaag te bouwen. C# kan worden gebruikt om allerlei toepassingen te ontwikkelen, waaronder Windows-client-apps, componenten en bibliotheken, diensten en API’s, webapplicaties, mobiele apps, cloud-applicaties en videogames.

Hier is een lijst van soorten applicaties die je met C# kunt bouwen,

 • Windows cliënt toepassingen
 • Windows bibliotheken en componenten
 • Windows-diensten
 • Webapplicaties
 • Webservices en Web API
 • iOS en Android mobiele apps
 • Backend diensten
 • Azure cloud-applicaties en -diensten
 • Backend database met behulp van ML/Data tools
 • Interoperabiliteit-software zoals Office, SharePoint, SQL Server enzovoort
 • Kunstmatige intelligentie en machinaal leren
 • Blokkades en gedistribueerde grootboek technologie met inbegrip van cryptocurrency
 • Internet of Things (ivd) apparaten
 • Gameconsoles en spelsystemen
 • Videogames

C# is veilig en efficiënt

C# 8.0 is de laatste versie van C#. Als u de geschiedenis van de C#-taal bekijkt, evolueert C# sneller dan alle andere talen. Dankzij Microsoft en een sterke community support. C# is in eerste instantie ontworpen om Windows-client toepassingen te schrijven, maar vandaag de dag kan C# vrijwel alles doen, van console-apps tot cloud-apps en moderne software voor machinaal leren.

De volgende tabel geeft een overzicht van de C#-versies met jaartal en functies.

1.0   1999-2002   Modern, Object georiënteerd, Eenvoudig, Flexibel, Typesafe, Managed, Garbage Collection, Cross-platform
2.0   2005   Generics, Anonymous Method, Partial Class, Nullable Type
3.0   2008   LINQ, Lamda Expression, Extension Method, Anonymous Type, Var
4.0   2010   Named and Optional Parameters, Dynamic Binding
5.0   2012   Async Programming
6.0   2015   Compiler-as-a-service (Roslyn), Exception filters, Await in catch/finally blocks, Auto property initializers, Dictionary initializer, Default waarden voor getter-only eigenschappen, Expression-bodied members. Nul propagator, String interpolatie, naam van operator
7.0   2017   Tupels, Out-variabelen, Patroonherkenning, Deconstructie, Lokale functies, Cijferscheidingstekens, Binaire letters, Ref-retours en lokale bevolking, Generaliseerde async retourtypes, Expression bodied constructors en finalizers, Expression bodied getters en setters, Throw kan ook als expressie worden gebruikt.
7.1   2017   Async main, Default literal expressions, Inferred tuple element names
7.2   2017   Reference semantics met value types, Non-trailing named arguments, Leading underscores in numeric literals, private protected access modifier
7.3   2018   Accessing fixed fields without pinning, Reassigning ref local variables, Using initializers on stackalloc arrays, Using fixed statements with any type that supports a pattern, Using additional generic constraints
8.0   2019   Nullable reference types, Async streams, ranges and indices, default implementation of interface members, recursive patterns, switch expressions, target-type new expressions

C# Strings

In elke programmeertaal, om een waarde te vertegenwoordigen, hebben we een datatype nodig. Het gegevenstype Char vertegenwoordigt een character in .NET. In .NET wordt de tekst opgeslagen als een sequentiële alleen-lezen verzameling van het Char-datatypen. Er is geen null-terminating karakter aan het einde van een C# string; daarom kan een C# string een willekeurig aantal ingesloten null karakters bevatten (‘\0’).

Het System.String datatype vertegenwoordigt een string in .NET. Een string class in C# is een object van het type System.String. De String klasse in C# vertegenwoordigt een string.

De volgende code creëert drie strings met een naam, nummer en dubbele waarden.

 
// String of characters
System.String authorName = "Jim Collins";
  
// String made of an Integer
System.String age = "33";  
  
// String made of a double 
System.String numberString = "33.23"; 

 

Hier is het volledige voorbeeld dat laat zien hoe je strings in C# en .NET kunt gebruiken.

using System;  
namespace CSharpStrings  
{  
  class Program  
  {  
    static void Main(string[] args)  
    {  
      // Define .NET Strings  
      // String of characters  
      System.String authorName = "Jim Collins";  
  
      // String made of an Integer  
      System.String age = "33";  
  
      // String made of a double  
      System.String numberString = "33.23";  
  
      // Write to Console.  
      Console.WriteLine("Name: {0}", authorName);  
      Console.WriteLine("Age: {0}", age);  
      Console.WriteLine("Number: {0}", numberString);  
      Console.ReadKey();  
    }  
  }  
}  
 

String class gedefinieerd in de .NET base class library vertegenwoordigt tekst als een reeks Unicode-tekens. De String class biedt methoden en eigenschappen om met strings te werken.

De String class heeft methoden om een string te klonen, strings te vergelijken, aaneen te rijgen en strings te kopiëren. Deze klasse biedt ook methoden om een substring in een string te vinden, de index van een karakter of substring te vinden, karakters te vervangen, een string te splitsen, een string te trimmen en padding aan een string toe te voegen. De string class biedt ook methoden om de karakters van een string om te zetten naar hoofdletters of kleine letters.

C#-arrays

Een Array in C# is een verzameling van objecten of typen. C# Array elementen kunnen van elk type zijn, inclusief een array type. Een array kan eendimensionaal, multidimensionaal of gekarteld zijn. Een C# Array kan worden gedeclareerd als vaste lengte of als dynamisch. Een Array in C# kan een eendimensionale, multidimensionale of gekartelde array zijn. Leer hoe te werken met arrays in C#.

In C# begint een array index op nul. Dat betekent dat het eerste item van een array begint bij de 0-stand. De positie van het laatste item op een array zal het totaal aantal items bedragen – 1. Dus als een array 10 items heeft, staat het laatste 10e item op de 9e positie.

In C# kunnen arrays worden gedeclareerd als vaste lengte of als dynamisch. Een array met een vaste lengte kan een vooraf gedefinieerd aantal items opslaan. Een dynamische array heeft geen vooraf gedefinieerde grootte. De grootte van een dynamische array neemt toe naarmate u nieuwe items aan de array toevoegt. U kunt een array met een vaste lengte of dynamisch declareren. U kunt zelfs een dynamische array wijzigen naar statisch nadat deze is gedefinieerd.

Laten we eens kijken naar eenvoudige declaraties van arrays in C#. Het volgende code-fragment definieert de eenvoudigste dynamische array van gehele typen die geen vaste grootte hebben.

int[] intArray;

Zoals u kunt zien aan het bovenstaande code-fragment, begint de declaratie van een array met een type array, gevolgd door een vierkant haakje ([]) en de naam van de array.

De volgende code snippet declareert een array die slechts 5 items kan opslaan vanaf index 0 tot en met 4.

 
int[] intArray;  
intArray = new int[5]; 
 

De volgende code snippet geeft een array aan die 100 items kan opslaan vanaf index 0 tot 99.

 
int[] intArray;  
intArray = new int[100]; 

C# Collections

C# collections zijn ontworpen om vergelijkbare gegevens efficiënter op te slaan, te beheren en te manipuleren. Gegevensmanipulatie omvat het toevoegen, verwijderen, vinden en invoegen van gegevens in de collectie. Collections hebben de volgende gemeenschappelijke functionaliteit:

 • Toevoegen en invoegen van items aan een collectie
 • Het verwijderen van items uit een collectie
 • Zoeken en sorteren van items
 • Vervangen van items
 • Kopieer- en kloon collecties en -items
 • Capacity en Count eigenschappen om de capaciteit van de collectie en het aantal items in de collectie te vinden

.NET ondersteunt twee soorten collecties, namelijk generieke collecties en niet-generieke collecties. Voorafgaand aan .NET 2.0 waren het alleen collecties en toen generieke collecties aan .NET werden toegevoegd werden ook generieke collecties toegevoegd.

Training en C# certificering

Tailor iT biedt C# trainingen aan voor leerlingen om C-Sharp als programmeertaal in hun eigen tempo eigen te maken. In de inleidende cursus “10975: Introduction to Programming (MOC10975)” leert u over de C# syntaxis, C# beginselen, iteratie in C# en meer. In de cursus algoritmen en datastructuren breidt u uw kennis van de basis van C# uit. De Object-Oriented Programming cursus gaat dieper in op de concepten van C#.

In de introductiecursus “Programmeren in C#” leert u de C# taal en de wereld van .NET-programmeren kennen. Deze C# basiscursus heeft geen voorwaarden en is bedoeld voor beginners. De algoritmes en datastructuren breiden je kennis van C# programmeren uit. Deze cursus geeft u een solide basis in het gebruik van datastructuren en algoritmen met behulp van de C# taal. Ook leert u hoe u uw algoritmen met behulp van C# kunt implementeren.

De cursus “Programming in C# Visual Studio 2019” breidt uw kennis van C Sharp en Visual Studio uit. In deze cursus leert u over de belangrijkste object-georiënteerde programmeer concepten, het gebruik van lessen en objecten in een C# datatype applicatie, en het begrijpen van geheugen- en bronbeheer in C-sharp en het .NET-Framework. Je bouwt een actieve kennis op van encapsulation, inheritance en polymorphism.

Bij de overige cursussen die we hebben behandelen een breed scala aan onderwerpen. De onderwerpen die je leert zijn onder andere common language runtime (CLR), SQL, JavaScript, async, open source concepten, entity frameworks, net frameworks, extension methods, net core, net applications, visual studio en meer. Deze aanvullende cursussen helpen cursisten de rol van C# te begrijpen, hoe het werkt met programma’s als Windows, en om de functies ervan te implementeren in je programma’s.

In welke functies wordt C-sharp gebruikt?

Vaardigheden als C# ontwikkelaar kan de deur openen naar vele industrieën en functies. Veel voorkomende werkvelden en functies die gebruik maken van de broncode C# zijn onder andere de gaming industrie, financiële instellingen, database engineers, nationale veiligheidsdiensten en nog veel meer. Als C#-programmeur met een goede C-programmeertaal vaardigheid kan dit de deur openen naar veel verschillende carrièrepaden! Haal vandaag nog uw C# certificering.

Programmeren in C

De programmeertaal C is klein, snel en enorm krachtig en stelt je in staat om alles uit je hardware te halen. Het wordt met name…

Bekijk training

Programmeren in C#

C# is een, door Microsoft ontwikkelde, moderne universele object-georiënteerde programmeertaal, die in vergelijking met andere programmeertalen makkelijker aan te leren is. Je kunt er moderne…

Bekijk training

Programmeren in C++

C++ is een object georiënteerde programmeertaal, die bij veel moderne applicaties wordt gebruikt. C++ is een uitbreiding op C. Met C++ communiceer je rechtstreeks met…

Bekijk training