De "Communicatiewaaier" - Gespreksvoering op niveau voor ICT-ers en andere hoofddenkers

Introductie

Onze samenleving kenmerkt zich steeds meer door de behoefte aan dynamiek. In de wereld van de ICT is dat ook erg goed merkbaar. Wat vandaag nog nieuw was, is morgen alweer verouderd. Met andere woorden: ontwikkeling en innovatie is aan de orde van de dag. Het vermogen om goed te kunnen communiceren met relaties en collegae’s wordt dienovereenkomstig ook steeds belangrijker en is minder vanzelfsprekend dan gedacht. Wij zien dat de kunst van het effectief communiceren een niet-aflatende aandacht behoeft.

Om in te kunnen spelen op en aan te kunnen sluiten bij de behoefte aan dynamiek van bedrijven, organisaties en instellingen, bieden wij de mogelijkheid om door middel van efficiënte keuzes een communicatietrainingsprogramma voor medewerkers samen te stellen. De opdrachtgever bepaalt op welk(e) vlak(ken) de medewerkers getraind en opgeleid worden door keuzes te maken uit onze “Communicatiewaaier”. De duur van de interventies kan variëren tussen één dagdeel tot meerdere trainingsdagen afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

 

Inleiding

Het sleutelwoord voor duidelijkheid tussen mensen is perceptie. Waarneming, ook wel perceptie genoemd, is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuigelijke informatie. Ieder mens heeft een eigen waarneming of perceptie van situaties, gebeurtenissen, omgeving enzovoorts. Misverstanden en problemen ontstaan meestal doordat we er van uitgaan dat de perceptie van een ander automatisch gelijk is aan die van ons, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Maak je onderscheid tussen de feitelijke observatie, de interpretatie daarvan gevolgd door de emotie die dat teweeg brengt, dan zal dat eerder leiden tot een effectieve, communicatie handeling.
De enige manier om achter de perceptie van klanten/relaties of collegae te komen is op verschillende niveaus contact maken.

 

Doel

De onderwerpen binnen een training worden altijd, met de feitelijke vraagstelling van een opdrachtgever, in lijn gebracht. Door middel van een (telefonische) intake met de opdrachtgever worden achtereenvolgens de vraagstelling, de vertaling daarvan naar een passende inhoud en de resultaatvoorstelling vastgesteld. Hieruit volgt een concreet doel voor de interventie op het niveau van kennis hebben van, inzicht verkrijgen in en handvatten hebben voor de dagelijkse praktijk van de deelnemer(s).

 

Doelgroep

Dit aanbod is vooral bedoeld voor medewerkers binnen de ICT en kan, als dat van toepassing is, ook worden ingezet voor andere beroepsgroepen waarin het fenomeen ‘hoofddenken’ centraal staat.

 

Werkwijze

De training geeft inhoudelijke (klassikale) informatie en biedt daarnaast veel mogelijkheden om met het geleerde te oefenen. Dat zorgt voor integratie van de stof zodat de deelnemers de aangereikte kennis direct in de praktijk kunnen inzetten. Leren door reflecteren en doen staat centraal.

Neem voor een voorstel op maat contact met ons op!

Bijzonderheden

Een opdrachtgever krijgt na afloop van een training altijd een advies van de trainer naar aanleiding van de observaties tijdens de training en de evaluatie met de deelnemers. Dit advies geeft niet meer dan een indicatie voor een periodieke follow-up als dat wenselijk is.

Bestaat een training uit meerdere dagen, dan kunnen de deelnemers naar aanleiding van een bijeenkomst een verwerkingsopdracht krijgen. Deze dient enerzijds als feitelijke verwerking en anderzijds als voorbereiding op een volgende bijeenkomst.