HR Management trainingen

Volg HR Management trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

 

Graag verwijzen wij u naar de onderstaande mogelijkheden met betrekking tot onze HR Management trainingen.

HRM & Leadership

De rol van de HR-manager wordt steeds veeleisende en complexer. De moderne HR-professional dient rekening te houden en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen…

Bekijk training

Leidt het vergroten van medewerkerstevredenheid tot een lager ziekteverzuim? Kun je beter investeren in opleiding en training om het personeel te binden, of moet het accent in HR Management juist op werving en selectie liggen? Goed werkgeverschap vraagt om human resource professionals die hun vak verstaan. HR Management trainingen, of voluit; human resources management trainingen, staan in die zin aan de basis van een gezond arbeidsklimaat voor honderdduizenden Nederlandse werknemers. Tailor iT Training biedt diverse HR Management trainingen.

WAT IS E-HRM?

e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficiënter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerk(st)ers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en efficiënter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op. Ook op dit gebied biedt Tailor iT Training passende HR Management trainingen aan.