Wat is Power BI Desktop?

Veel mensen vragen zich af bij het horen van Power BI Desktop, wat houdt het nou eigenlijk in? En wat is het verschil met Power BI? Op deze pagina gaan we omschrijven wat Desktop nou precies inhoudt.

Power BI Desktop

Het programma Desktop dat door Microsoft ontworpen is, is speciaal ingericht voor analisten. Ingebouwd in het programma zitten interactieve visualisaties met sterk toonaangevende query’s. U kunt in Power BI uw rapport maken en publiceren, en met power BI desktop kunt u ze dan voorzien van krachtige en kritische inzichten.

Power BI Desktop heeft de volgende functies:

Het ophalen van gegevens

Met behulp van Microsoft Desktop kunnen gegevens gemakkelijk opgehaald worden. Deze gegevens kunnen geïmporteerd worden uit verschillende bronnen, waarvan Excel een van de voornaamste is. Als de gegevens geïmporteerd zijn kan er mee gewerkt worden. De gegevens kunnen namelijk omgezet worden in een vorm die gunstig is voor een analyse of rapportage die gemaakt moet worden.

Een relatie maken tussen uw opgehaalde gegevens, nieuwe metingen en gegevensindelingen.

Wanneer er twee of meerdere modellen met gegevens geïmporteerd worden is het belangrijk en handig om tussen deze twee gegevensmodellen relaties te zoeken. Het programma Power BI Desktop bevat een geïntegreerde detectie, genaamd relaties beheren en weergave relaties, die automatisch een relatie tussen gegevens kan vinden. Dit maakt het heel gemakkelijk om metingen en of berekeningen toe te voegen en een categorie aan te passen voor betere inzichten.

Het maken van rapporten

Het programma Microsoft BI Desktop maakt het extreem gebruiksvriendelijk om rapporten te creëren over de gevonden data. Hiervoor wordt de button ‘weergave’ in de menu balk gebruikt. Hierbij is het mogelijk om filters toe te voegen, te kiezen uit tientallen visualisaties en opmaak toe te voegen aan rapporten met verschillende kleuren en tig andere mogelijkheden. Deze functies zijn hetzelfde als de functies die aangeboden worden op de PowerBI website.

Het opslaan van de gemaakte rapporten

De rapporten die eerder gemaakt zijn kunnen natuurlijk ook opgeslagen worden. Dit wordt gedaan in het formaat .pbix, wat een extensie is van PowerBI.

Publiceren van rapporten

Er zijn twee mogelijkheden om de gemaakte rapporten te publiceren; de eerste is het up te loaden naar uw eigen PowerBI site, waar het in uw ‘intranet’ gedeeld kan worden. De tweede optie is het rechtstreeks up te loaden naar Power BI. Met het gebruik van Desktop kan er dus gemakkelijk gegevens geanalyseerd, gerapporteerd en ge-exporteert worden.

Bekijk hier alle Power BI.