Onze leer mogelijkheden

Tailor iT Training is een deskundig partner voor individuen, bedrijven en organisaties, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van ICT of persoonlijke ontwikkelingstrainingen. Lees hier welke leermogelijkheden wij bieden.

Leervormen

Onze opleidingen en trainingen zijn bestemd voor iedereen die op een creatieve, flexibele en kwalitatief hoogstaande manier de aanwezige kennis wil uitbreiden, specialiseren of opwaarderen.

U kunt rekenen op een kwalitatief hoogstaand advies voor creatieve en flexibele educatieoplossingen. We zijn een volwaardige opleidingsorganisatie en hebben de kwaliteit, het specialisme en de ervaren trainers in huis om effectieve trainingen te geven voor: IT eindgebruikers, IT professionals en/of IT managers. U heeft de keuze uit  diverse leermethoden, waarbij er altijd een leervorm is die bij uw vraag past:

1. Klassikaal maatwerk

Deze leervorm begint met een intakegesprek tussen de trainer en de opdrachtgever. Hierbij inventariseert de trainer de beginsituatie, de doelstelling, de praktijksituatie en het verwachtingspatroon van de cursist(en). De uitkomst van dit gesprek wordt verweven in het trainingsprogramma.

2. Blended learning

Dit is een combinatie van klassikaal maatwerk en e-learning. U komt alleen naar het klaslokaal voor praktijkopdrachten en hands-on oefeningen. De theorie wordt wordt voorafgaand en/of na de klassikale sessie(s) zelfstandig bestudeerd aan de hand van boeken en e-learning.

3. Fasttrack / bootcamp

Een Fasttrack of Bootcamp is een intensieve leervorm. Deze methode is geschikt voor de ervaren IT professional. Bij deze leervorm slaagt u gegarandeerd.

4. Zelfstudie via e-learning

Deze leermethode is bedoeld voor de autodidact. De Learning Consultant begeleidt de cursist(en) via e-coaching.

5. Open inschrijving

Een open inschrijving is geschikt voor het opdoen van fundamentele kennis over een specifiek onderwerp. Het is een uitstekende oplossing wanneer u één of een klein aantal cursisten heeft.
studio004

Maatwerk trainingen

Een maatwerktraining bij Tailor iT Training is een training waarbij de trainingsinhoud op de behoeften van de medewerk(st)ers wordt gebaseerd en in nauw overleg wordt samengesteld.

Voordelen van een maatwerk training

 • De trainingsinhoud wordt gebaseerd op de behoeften van de medewerk(st)ers en in nauw overleg samengesteld
 • Het is mogelijk om in de training bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen of deze als uitgangspunt voor de training te nemen
 • De didactische methodiek is variabel
 • De trainingsdata en -tijden worden in overleg bepaald.

Een bedrijfstraining kan een training voor een groep medewerkers zijn, maar kan ook een privé-/maatwerktraining zijn.

Het kostenplaatje

Vanuit kostentechnisch oogpunt is een maatwerktraining vanaf 3 cursisten op uw locatie voordeliger dan een Open Rooster training. Vanaf 4 cursisten is ook een maatwerktraining op locatie van Tailor iT Training kostentechnisch voordeliger dan Open Rooster inschrijvingen.

Voor trainingen op uw locatie kan Tailor iT Training ook de inrichting van het leslokaal met laptops en een beamer verzorgen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

MediaPlus e-Learning

De MediaPlus e-Learning trainingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften en niveau’s en geschikt voor zowel beginners, gevorderde en expert MS Office gebruikers.

MediaPlus e-Learning is een flexibel aanpasbare online opleiding voor computergebruikers, ontworpen om mensen vaardig te laten worden in kantoor toepassingen. De MediaPlus e-learning trainingen zijn afgestemd op de specifieke behoeften en niveau’s en geschikt voor zowel beginners, gevorderde en expert MS Office gebruikers. Iedere cursist verwerft praktische computer vaardigheden, afgestemd op zijn professionele taken.

MediaPlus heeft een unieke interactieve online technologie in de live MS Office omgeving (Classic) en onderscheidt zich hierin van alle andere e-learning methodes.

Ook is het mogelijk om de trainingen in een virtuele (Cloud) MS Office omgeving te volgen, hierbij maakt het niet uit welke versie je op de eigen computer geïnstalleerd hebt en is zelfs een computer met een internetverbinding voldoende.

Instaptoetsen meten individuele vaardigheden en worden omgezet in een training op maat welke op de behoefte van de cursist is afgestemd.

Beschikbaar voor de volgende applicaties:

 • MS Word 2016, 2019 en 2021/365
 • MS Excel 2016, 2019 en 2021/365
 • MS Outlook 2016, 2019 en 2021/365
 • MS PowerPoint 2016, 2019 en 2021/365
 • MS Access 2016, 2019 en 2021/365
 • MS Windows 10 en 11

Beschikbaar in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans

Compententiegericht opleiden in combinatie met MediaPlus

Door middel van de inzet van MediaPlus bestaat er de mogelijkheid om vooraf aan een maatwerkopleidingstraject de kennis met betrekking tot MS Office te toetsen. Dit kan aan de hand van standaard competentieprofielen, maar ook aan de hand van speciaal op de functie afgestemde competentieprofielen. Deze speciaal op de functie afgestemde competentieprofielen kunnen door een docent van Tailor iT Training, in overleg met medewerkers van de opdrachtgever, worden samengesteld.

Het toetsen van de kennis aan de hand van de competentieprofielen (standaard of speciaal op de functie afgestemde) gebeurt direct in de
MS Office-applicatie en niet via meerkeuzevragen. Het voordeel hiervan is dat men gevraagd wordt te laten zien of men een bepaald aspect binnen de MS Office-applicatie beheerst. De docent van Tailor iT Training kan deze toetsen op een verantwoorde en motiverende wijze aan de medewerkers van de opdrachtgever aanbieden en het afnemen van de toetsen persoonlijk begeleiden. Hierdoor zullen de medewerkers van de opdrachtgever de doelstelling van de toetsen op de juiste wijze kunnen inschatten.

Vervolgens kan de docent de resultaten van de toetsen in kaart brengen en aan de hand hiervan een maatwerkopleidingstraject samenstellen, waarin datgene wordt behandeld wat men volgens het competentieprofiel zou dienen te beheersen maar wat, naar aanleiding van de toets, niet beheerst blijkt te worden. Bij dit opleidingstraject kan gekozen worden uit klassikaal maatwerk, blended learning (een combinatie van klassikaal maatwerk en e-learning) of e-learning. Wanneer er alleen voor e-learning gekozen wordt kan de docent van Tailor iT Training in ieder geval middels een halve dag klassikale uitleg de werking van en de omgang met MediaPlus uitleggen, dit om te voorkomen dat de medewerkers van de opdrachtgever door onwetendheid  vastlopen in hun eerste activiteiten met MediaPlus.

Na het maatwerk opleidingstraject kan middels een eindtoets de kennistoename worden gemeten.

Ook dit is weer een toets in de MS Office-applicatie zelf.  Aan de hand van deze toets is het mogelijk het rendement van het maatwerk opleidingstraject in kaart te brengen.

Neem voor meer informatie over deze competentieprofielen contact met ons op.

Unieke eigenschappen MediaPlus e-learning

 • Een unieke leermethode in de live MS Office omgeving (geen multiple-choice, geen simulatie)
 • Real-time analyse van de acties en resultaten van cursisten
 • Aanvangstoetsen en eindtoetsen voor het meten van uw Return On Investement
 • Maatwerk trainingsprogramma’s afgestemd op vaardigheden en professionele taken
 • Overal en op elk moment toegankelijk
 • Virtuele Office e-learning werkplek voorafgaand aan migratie
 • Eenvoudig eigen content toe te voegen
 • Extra: On Demand digitaal naslagwerk en handboek
 • Inhoud integreerbaar in LMS of ELO platform (AICC, SCORM)
 • Examenvoorbereiding: Microsoft Office Specialist (MOS, Europees Computer Rijbewijs (ECDL)
 • Flexibel beheer en voortgangsrapportages van cursisten
 • Coaching: begeleiding cursist of afstand of in een klaslokaal
 • Aantrekkelijk licentiemodel afgestemd op behoeften van cursisten

Quick Reference Cards MS Office

Als cursusmateriaal ten behoeve van migratietrainingen en/of workshop sessies bieden wij Quick Reference Cards (QRC’s) aan. Dit is een handig hulpmiddel bij een MS Office migratie. Een QRC is een kaart op A-4 formaat die de medewerk(st)ers naast hun computer kunnen leggen om snel functionaliteiten op te kunnen zoeken en om snel hun weg te kunnen vinden in het gebruik van het nieuwe lint/ribbon.

Indien u bepaalde QRC’s van een MS Office versie wilt hebben, neemt u dan contact met ons op en wij sturen u deze toe.

Tevens kan Tailor iT Training de QRC’s geheel op maat voor uw organisatie samenstellen, zodat deze perfect aansluit bij de praktijksituatie van de medewerk(st)ers en de Quick Reference Card tevens van uw bedrijfslogo is voorzien. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u met ons contact opnemen via 085 02 01 070 of maakt u gebruik van ons contactformulier.