Burnout trainingen

HET VOORKOMEN VAN EEN (TERUGKERENDE) BURNOUT

Stress is in de huidige maatschappij een groot probleem. Stressklachten zijn de grootste veroorzaker van afwezigheid op het werk. Opvallend is dat steeds meer jonge mensen dusdanig veel stress ervaren over een langere periode dat zij uiteindelijk met de diagnose “burn out” naar huis worden gestuurd. Burnout therapie is het gevolg en betekent vaak een lange weg naar herstel. Burnout test resultaten laten zien dat een grote groep mensen weliswaar lichamelijke klachten vertonen van een burnout, maar met een coaching burnout nog tijdig kunnen ingrijpen en het tij kunnen laten keren. Bij TailoriT kunt u een privé coachingstraject volgen waarbij u een langdurige burn out behandeling kunt voorkomen.

 

WAT IS EEN BURN OUT?

Bij een burn-out speelt stress vaak een grote rol, maar spelen ook andere factoren mee. Er bestaan diverse definities over een burn out, maar over het algemeen kan je stellen dat het een combinatie is van uitputting, cynisme en een negatief zelfbeeld. Maar liefst 10% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft klachten die gerelateerd zijn aan een burn-out. De symptomen zijn zeer divers en verschillen per persoon. Het is niet mogelijk van een burn-out te herstellen als de oorzaak of oorzaken niet helder zijn. Pas wanneer de bron wordt blootgelegd en begrepen en geaccepteerd wordt, kan worden gewerkt aan de behandeling van een burn out.
Bij TailoriT bieden wij oplossingen aan die kunnen voorkomen dat u een burn out psycholoog dient te raadplegen. Klachten zijn zo specifiek dat burnout begeleiding niet in groepsverband mogelijk is.

 
 

 

COACHING BURNOUT

Een effectieve manier om uw valkuilen die kunnen leiden tot een burnout te leren kennen is het inschakelen van een privé coach. Zo’n professional werkt op individuele basis met u samen aan een gezondere balans op diverse vlakken. De balans tussen uw privéleven en uw werk bijvoorbeeld. Maar ook aan uw energiebalans. Er worden persoonlijke doelen gesteld die in 5 sessies worden uitgediept. Deze op u gerichte maatwerk training helpt u weer snel op weg naar een stabiele, gezonde situatie. Ook op de langere termijn zult u baat hebben bij coaching. Dit omdat u heeft geleerd uw negatieve prikkels om te buigen naar positieve energie.
Deze vorm van burnout therapie geeft u alle tijd en ruimte uw eigen situatie onder de loep te nemen met behulp van een persoonlijke coach. Dit verlaagt de drempel om aan de slag te gaan met uw eigen stressmechanisme en garandeert een vertrouwelijke behandeling.

 

TIPS BURN OUT BEHANDELING

Zo’n traject van TailoriT begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de persoonlijke aspecten onder de loep genomen en wordt een planning gemaakt aan de hand van de inventarisatie. Symptomen van een burnout worden door iedereen anders ervaren. Sommigen worden direct herkend, andere worden tijdens de coaching ‘ontdekt’. Na het herkennen volgt de bewustwording van de noodzaak tot verandering. Wij geven volop tips zoals burn out sporten en andere vormen van burn out hulp die die positieve veranderingen in stand houden. De training “privé coaching burn-out voorkomen” is dan ook een investering waar u uw leven lang baat bij zult hebben. Grip hebben op je eigen leven is het doel.

 

BURNOUT THERAPIE VIA TAILORIT

Door het begeleiden van mensen met verschijnselen van een burnout of stress en overbelasting, weten wij uit ervaring hoe het herstel in het algemeen verloopt. Eén van de regelmatig terugkerende opmerkingen tijdens sessies is de winst van de bewustwording. Vaak is de regie over het eigen handelen verloren geraakt. Met het inzetten van mindfulness kom je weer terug in de realiteit en keert de rust terug.
Er kan ook een probleem zijn dat een negatieve invloed heeft op uw leven. Een mental coach kan u ondersteunen bij het verhogen van prestaties op een specifiek vlak. Maar ook de mentale groei en weerbaarheid op een gezond niveau terugbrengen.
Nog een voorbeeld van een persoonlijke training is energiemanagement. Wat zorgt ervoor dat uw energie weglekt naar de verkeerde situaties, hoe krijgt u uw energiebalans terug en krijgt én behoudt u de regie over uw eigen leven.

VRAGEN

Heeft u vragen over privé coachingstrajecten welke gericht zijn op stress en burnout klachten, neemt u dan gerust contact met ons op. Samen kunnen wij dan bespreken welk traject er het beste bij uw situatie past.