Klantgerichtheid trainingen

Volg Klantgerichtheid trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

 

Hieronder vindt u de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden met betrekking tot onze Klantgerichtheid trainingen.

.

Er zijn medewerk(st)ers bij wie het communicatieve aspect een overduidelijk deel uitmaakt van hun functie, zoals bij de meeste commerciële functies. Aan de andere kant wordt het daadwerkelijke product geleverd en onderhouden door medewerkers met een voornamelijk technische achtergrond. Vaak wordt onderschat welk een belangrijke rol deze groep medewerkers heeft ten aanzien van de klantrelatie. Dit terwijl deze medewerkers in veel gevallen zelfs vaker in contact staan met de klant dan hun commerciële collega’s. Deze klantcontacten kunnen persoonlijk zijn, per e-mail of telefonisch, afhankelijk van de functie van de medewerker (helpdesk, (project-)engineer). Het is dus zeker de moeite waard om deze medewerk(st)ers te trainen en te coachen op hun contactmomenten door middel van het volgen van Klantgerichtheid trainingen.

WAAROM?

Het volgen van Klantgerichtheid trainingen draagt niet alleen bij aan een positievere klantervaring, maar ook de medewerk(st)er zelf zal met meer plezier en vertrouwen deze contactmomenten tegemoet treden. Een bijkomend voordeel is dat optimaal communicerende medewerkers de opgedane kennis ook voor interne communicatie inzetten. Dit bevordert tevens de samenwerking tussen de Sales en Service afdelingen.