Wat is Business Intelligence (BI) en hoe kan het uw bedrijf helpen?

Business Intelligence (BI)? is de praktijk van het omzetten van gegevens in bruikbare inzichten. De bruikbare inzichten stellen directies in staat specifieke acties te ondernemen om de prestaties van hun bedrijf te verbeteren. BI-processen omvatten het verzamelen van gegevens, het creëren van modellen, het analyseren van de gegevens met behulp van query’s, het creëren van visualisaties van gegevens zoals grafieken, en het produceren van rapporten die kunnen worden gebruikt door zakelijke besluitvormers. BI-processen kunnen worden toegepast op zowel operationele als strategische beslissingen.

BI is een term die vaak door elkaar wordt gebruikt met data analytics, big data, en decision science. BI heeft echter een specifieke definitie die het onderscheidt van deze andere termen. Business Intelligence is de praktijk van het omzetten van gegevens in bruikbare inzichten (Gartner). De bruikbare inzichten stellen bedrijfseigenaren in staat specifieke acties te ondernemen om de prestaties van hun bedrijven te verbeteren.

Operationele beslissingen worden van dag tot dag genomen en hebben een impact op de prestaties van het bedrijf op korte termijn. Strategische beslissingen worden op langere termijn genomen en hebben een impact op de langetermijnprestaties van het bedrijf.

In deze blogpost gaan we na hoe BI uw bedrijf kan helpen en bespreken we enkele van de belangrijkste BI-concepten. We geven u ook een aantal bronnen die u kunt gebruiken om meer te leren over Business Intelligence en de toepassingen ervan voor uw bedrijf.

1. Wat is BI en wat zijn de belangrijkste componenten?

BI is het proces waarbij gegevens worden omgezet in bruikbare inzichten. De bruikbare inzichten stellen bedrijfsleiders in staat specifieke acties te ondernemen om de prestaties van hun bedrijf te verbeteren. BI heeft drie belangrijke componenten: gegevens, analyse en besluitvorming.

Gegevens zijn het ruwe materiaal dat in BI wordt gebruikt. Analytics is het proces waarbij gegevens worden omgezet in informatie en inzichten. Besluitvorming is het proces waarbij informatie en inzichten worden gebruikt om beslissingen te nemen die de prestaties van een bedrijf beïnvloeden.

BI kent vier hoofdstappen: verzamelen, verwerken, analyseren en presenteren (Gartner). In de eerste stap worden gegevens verzameld uit verschillende bronnen, zoals interne systemen, externe bronnen of openbare bestanden. In de tweede stap worden deze gegevens verwerkt om ze op te schonen en klaar te maken voor analyse. In de derde stap worden de gegevens geanalyseerd om er inzichten uit te halen. En in de vierde stap worden deze inzichten gepresenteerd in een formaat dat gemakkelijk te begrijpen is en kan worden gebruikt door zakelijke besluitvormers.

BI kent twee hoofdtypen analytics: beschrijvende en voorspellende (Gartner). Beschrijvende analytics geeft inzicht in wat er in het verleden is gebeurd. Voorspellende analyses gebruiken historische gegevens om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren.

BI kent ook twee belangrijke manieren van presenteren: in tabelvorm en grafisch (Gartner). Bij tabellarische presentatie wordt de informatie in tabellen weergegeven, terwijl bij grafische presentatie de informatie in grafieken of diagrammen wordt weergegeven.

De drie belangrijkste componenten van BI zijn gegevens, analyse en besluitvorming. De vier stappen van het BI-proces zijn verzameling, verwerking, analyse en presentatie. De twee belangrijkste soorten analyses zijn beschrijvend en voorspellend. De twee belangrijkste manieren van presenteren zijn in tabelvorm en grafisch.

2. Hoe kan BI uw bedrijf helpen groeien en succesvoller maken?

BI kan uw bedrijf op een aantal manieren helpen. BI kan u helpen betere beslissingen te nemen, processen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

BI kan u helpen betere beslissingen te nemen door u inzicht te verschaffen in hoe uw bedrijf presteert. BI kan u helpen problemen en kansen te identificeren waarvan u zich voordien misschien niet bewust was. BI kan u ook helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de te volgen strategieën en de toewijzing van uw bedrijfsmiddelen.

BI kan helpen processen te stroomlijnen door inzicht te geven in knelpunten in het proces en gebieden aan te wijzen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. BI kan u ook helpen de vooruitgang te volgen, zodat u er zeker van kunt zijn dat de doelstellingen worden bereikt.

BI kan de productiviteit verhogen door werknemers te helpen efficiënter te werken. BI kan u ook helpen gebieden te identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

BI kan uw bedrijf helpen groeien en succesvoller maken door u inzicht te geven in hoe uw bedrijf presteert, processen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

3. De voordelen van het gebruik van BI in uw organisatie

Er zijn een aantal voordelen die kunnen worden behaald door BI in uw organisatie te gebruiken. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

  • Verbeterde besluitvorming
  • Verhoogde productiviteit
  • Meer inzicht in hoe het bedrijf presteert
  • Verbeterde klantenservice
  • Concurrentievoordeel ten opzichte van rivalen

De belangrijkste voordelen van het gebruik van BI in uw organisatie zijn een betere besluitvorming, een hogere productiviteit, meer inzicht in de prestaties van het bedrijf en een betere klantenservice.

Om een concurrentievoordeel ten opzichte van rivalen te behalen, is het belangrijk om BI in uw organisatie te implementeren. Bedrijven die BI hebben geïmplementeerd zijn in staat om sneller betere beslissingen te nemen dan hun concurrenten en dit geeft hen een concurrentievoordeel.

BI kan u helpen de prestaties van uw bedrijf te verbeteren door u inzicht te geven in hoe uw bedrijf presteert. BI kan u helpen betere beslissingen te nemen, processen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen. Bedrijven die BI hebben geïmplementeerd zijn in staat om sneller betere beslissingen te nemen dan hun concurrenten en dit geeft hen een concurrentievoordeel.

4. Hoe aan de slag met BI in uw bedrijf

Als u geïnteresseerd bent in het implementeren van BI in uw bedrijf, zijn er een paar dingen die u moet doen. Dit zijn de stappen:

  • Beoordeel uw behoeften
  • Kies de juiste tool voor de job
  • Train medewerkers in het gebruik van de tool
  • Gebruik de tool om inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf presteert

De eerste stap is het beoordelen van uw behoeften. Welke onderdelen van uw bedrijf zouden baat hebben bij het gebruik van BI? Zodra u deze gebieden hebt geïdentificeerd, kunt u de juiste tool voor de job kiezen. Er zijn een aantal verschillende BI-tools beschikbaar en elke tool heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Het is belangrijk om een tool te kiezen die aan de behoeften van uw bedrijf voldoet.

Zodra u een BI-tool hebt gekozen, is het belangrijk om uw werknemers op te leiden in het gebruik ervan. BI-tools kunnen complex zijn en het kost tijd om te leren hoe ze effectief te gebruiken. Zodra de werknemers zijn opgeleid, kunt u de tool gaan gebruiken om inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf presteert.

De stappen om aan de slag te gaan met BI in uw bedrijf zijn: evalueer uw behoeften, kies de juiste tool voor de job, train werknemers in het gebruik van de tool, en gebruik de tool om inzicht te krijgen in de prestaties van uw bedrijf. De implementatie van BI in uw organisatie kan helpen om de besluitvorming te verbeteren, de productiviteit te verhogen en een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van rivalen. Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u beginnen te profiteren van alles wat BI te bieden heeft.

Conclusie

BI is de praktijk van het omzetten van gegevens in bruikbare inzichten. De bruikbare inzichten stellen ondernemers in staat om specifieke actie te ondernemen om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Om gegevens om te zetten in bruikbare inzichten, hebt u een platform nodig dat u daarbij kan helpen. Een BI platform stelt u niet alleen in staat om uw gegevens om te zetten in inzichten, maar ook om deze inzichten te delen met andere leden van uw team, zodat iedereen op dezelfde focus zit en werkt aan gemeenschappelijke doelen. Wij bieden trainingen aan die u leren hoe u een BI platform kunt gebruiken, zodat u er het meeste uit kunt halen voor uw bedrijf. Neem vandaag nog contact met ons op als u meer wilt weten over onze BI-trainingen.

Bronnen: