Personeelsmanagement trainingen

Volg Personeelsmanagement trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

 

Graag verwijzen wij u naar de onderstaande mogelijkheden met betrekking tot Personeelsmanagement trainingen.

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop een organisatie haar medewerk(st)ers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en (beleids)doelstellingen te realiseren.

In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerk(st)ers kijken; vanuit organisatie perspectief en vanuit individueel perspectief.

Het organisatie perspectief beschouwt een medewerk(st)er als ‘resource’. Er bestaat, vanuit de processen, een vraag naar personele resources. Daarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden) die nodig zijn om invulling te geven aan het bedrijfsproces. Daar staat een aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe we met ons personeel om gaan. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid en hoe houden we ze geboeid en verbonden zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.

Het individueel perspectief ziet de medewerk(st)er als ‘interne’ klant. De medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen. Dit duidt op een wederzijdse afhankelijkheid tussen de organisatie en de medewerk(st)ers en daarvoor is het gestructureerd voeren van medewerk(st)ersgesprekken een meer dan belangrijk instrument.