Training Het voeren van functioneringsgesprekken

“Had ik alweer ruzie met Clara tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Hoe komt dat toch?”
“Ik heb het gevoel dat ik alles moet doen tijdens ons functioneringsgesprek. Het is toch een gezamenlijk gesprek!”

Een functioneringsgesprek is het periodiek overleg tussen de leidinggevende en een medewerker om te komen tot een besprekening van de taakinhoud en de wijze waarop taken van de functie worden uitgevoerd. Ook het wederzijds functioneren in de werksituatie komt daarbij uitdrukkelijk aan de orde. Uitgangspunten voor het functioneringsgesprek is de huidige functie-inhoud, zoals vastgelegd in de functiebeschrijving.

Doorgaans wordt er een keer per jaar een functioneringsgesprek met een medewerker gevoerd. Het is een tweezijdig gesprek waarbij de leidinggevende in eerste instantie het initiatief heeft. Het is van groot belang om je als leidinggevende goed voor te bereiden op het gesprek, zeker als het gaat om het maken en nakomen van afspraken. Goede beheersing van gespreksvaardigheid is een belangrijk uitgangspunt.

Trainingsduur en Prijs

3 dagdelen

945
De prijs is exclusief de kosten van de trainingsacteur

Cursusdata

Data op aanvraag

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands