Training Het voeren van beoordelingsgesprekken

“Morgen heb ik een beoordelingsgesprek met één van mijn medewerkers. Dat wordt weer feest, want hij wordt zeker boos”
“Afspraken naar aanleiding van beoordeling vind ik altijd zo moeilijk. Ik heb het gevoel dat ik niet echt begrepen wordt en dat ze ook nooit uit de verf komen”.

Beoordelen is een activiteit die velen moeten uitvoeren en waarbij iederen af en toe als ‘lijdens voorwerp’ betrokken is. Kritiek geven en kritiek krijgen is moeilijk. Het beperkt ons gevoel van autonomie en controle en daarom is er altijd wel een innerlijk stemmetje dat zich verzet tegen de (meestal jaarlijkse) beoordelingsronde.

Het beoordelingsgesprek vindt plaats aan het einde van het jaar. Hierin wordt het funcitoneren van de werknemer tijdens het afgelopen jaar beoordeeld en besproken. Niet alleen de hoeveelheid afgeleverd werk, maar ook de kwaliteit van het werk en de samenwerking met collega’s wordt beoordeeld. Aan het beoordelingsgesprek kunnen bovendien arbeidsvoorwaardelijke of rechtspositionele gevolgen worden verbonden.

Een beoordelingsgesprek staat bij voorkeur niet op zichzelf, maar is onderdeel van een gesprekkencyclus. Zo’n cyclus duurt bijvoorbeeld een jaar en bestaat uit een doelstellingengesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Eventueel kun je daar nog een voortgangsgesprek aan toevoegen. Aan het kunnen voeren van een beoordelingsgesprek zijn een aantal persoonlijke punten van aandacht verbonden.

Trainingsduur en Prijs

3 dagdelen

945
De prijs is exclusief de kosten van de trainingsacteur

Cursusdata

Data op aanvraag

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands