Ontwikkeltraject procedure medewerkersgesprekken

Logo TailorIT RGB

Ontwikkeltraject procedure medewerkersgesprekken

 3.040,00

Ontwikkeltraject procedure medewerkersgesprekken

“Doen mijn medewerkers wat ik voor ogen heb en hoe kan ik dat beïnvloeden?”
“Hoe kan ik mijn medewerkers en middenkader dichter bij elkaar brengen? Ik merk dat ik niet tevreden ben met de bestaande situatie!”
“Wij moeten grip krijgen op het potentieel binnen ons bedrijf! Hoe pakken we dat aan?”

Het voeren van medewerkersgesprekken binnen een organisatie is van levensbelang voor het behalen van de strategische en operationele doelen. Een op maat gemaakte procedure met bijbehorende systematiek voor het enerzijds voeren van deze gesprekken door managers van het hoger, midden en lager kader en anderzijds het deelnemen daaraan door medewerkers zorgt ervoor dat de wederzijdse communicatie over de verschillende aspecten van het werk op een transparante manier besproken, vastgelegd en gearchiveerd worden.

Doel

Na het doorlopen van dit advies- en begeleidingstraject beschikt de opdrachtgever over procedure en systematiek voor het voeren van gestructureerde medewerkersgesprekken met grote betrokkenheid van de verschillende deelnemers uit verschillende doelgroepen. In dit traject gaat het om de ontwikkeling en de implementatie van de eerder bedoelde procedure en systematiek.

Doelgroep

Leidinggevenden in top- en middenkaderfuncties, personeelsfunctionarissen, opleiders en leden van de OR.

Voorkennis

Kennis van de behoefte aan en de noodzaak tot het voeren van gestructureerde medewerkersgesprekken is een pré.

Vorm

Maatwerk, klassikaal

Inhoud

Aan het eind van de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers:

 • visie ontwikkelt t.a.v. het fenomeen medewerkersgesprek
 • het onderscheid gemaakt tussen beoordelings-, functionerings-, loopbaan- en verzuimgesprek
 • kennis van de relatie tussen het medewerkersgesprek en werkgedrag
 • inzicht in de relatie tussen resultaatgericht werken en het voeren van medewerkersgesprekken
 • handvatten voor het opstellen van beleid t.a.v. van medewerkersgesprekken voor de eigen organisatie
 • Aan het eind van de tweede bijeenkomst hebben de deelnemers:

 • een eerste oriëntatie op de elementen van de procedure t.b.v. medewerkersgesprekken gedaan
 • de eerste piketpalen voor een implementatieplan van de proceduren en systematiek geslagen
 • helderheid gecreëerd ten aanzien van het advies- en instemmingsrecht door de OR
 • afspraken gemaakt over het vervolg van het ontwikkel- en begeleidingstraject als het gaat om uitwerking, vormgeving en afstemming
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  Het advies- en begeleidingstraject wordt bij voorkeur binnen de eigen organisatie vormgegeven.

  2 sessies

  € 3.040

  De startdagen van het begeleidingstraject kosten ? 3.040,00. Het uurtarief voor het vervolg bedraagt ? 195,00

  Cursusdata

  4 en 5 januari 2021

  16 en 17 februari 2021

  10 en 11 maart 2021

  21 en 22 april 2021

  10 en 11 mei 2021

  22 en 23 juni 2021

  1 en 2 juli 2021

  23 en 24 augustus 2021

  14 en 15 september 2021

  21 en 22 oktober 2020

  4 en 5 november 2020

  8 en 9 december 2020

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.