HR Analytics & Data Visualization

Door middel van Human Resource Analytics (HR Analytics) kan de impact van HR-investments en HR-processen in kaart gebracht worden.
Echter blijkt het een behoorlijke uitdaging, voor veel HR-professionals, om dit effectief toe te kunnen passen, te visualiseren en te rapporteren.
U dient een goede oorzaak-gevolg relatie, tussen investeringen in HR-investeringen en de uiteindelijke business-impact om de HR-strategie adequaat te kunnen managen en bij te sturen, te kunnen leggen. Deze relatie dient ook nog eens inzichtelijk en begrijpbaar gemaakt te worden. Hier is gedegen kennis en kunde voor nodig.
Deze training helpt u hierbij. Enerzijds met het opdoen van relevante kennis en kunde en anderzijds met het visualisatie- en presentatiestuk van conclusies en rapportages. Met behulp van simpele principes en inzichten over de manier waarop mensen informatie verwerken, leert u datavisualisaties leesbaar, toegankelijk en begrijpelijk maken. U leert de belangrijkste technieken en principes voor effectieve datavisualisaties en hoe u conclusies op een heldere manier presenteren en rapporteren kunt.

Trainingsduur en Prijs

3 dagen

1840

Cursusdata

15 en 29 februari & 14 maart 2024
18 en 25 april & 16 mei 2024
20 en 27 juni & 4 juli 2024
7 en 21 november & 12 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands