HR Analytics & Data Visualization

Logo TailorIT RGB

HR Analytics & Data Visualization

 1.840,00

HR Analytics & Data Visualization

Door middel van Human Resource Analytics (HR Analytics) kan de impact van HR-investments en HR-processen in kaart gebracht worden.
Echter blijkt het een behoorlijke uitdaging, voor veel HR-professionals, om dit effectief toe te kunnen passen, te visualiseren en te rapporteren.
U dient een goede oorzaak-gevolg relatie, tussen investeringen in HR-investeringen en de uiteindelijke business-impact om de HR-strategie adequaat te kunnen managen en bij te sturen, te kunnen leggen. Deze relatie dient ook nog eens inzichtelijk en begrijpbaar gemaakt te worden. Hier is gedegen kennis en kunde voor nodig.
Deze training helpt u hierbij. Enerzijds met het opdoen van relevante kennis en kunde en anderzijds met het visualisatie- en presentatiestuk van conclusies en rapportages. Met behulp van simpele principes en inzichten over de manier waarop mensen informatie verwerken, leert u datavisualisaties leesbaar, toegankelijk en begrijpelijk maken. U leert de belangrijkste technieken en principes voor effectieve datavisualisaties en hoe u conclusies op een heldere manier presenteren en rapporteren kunt.

Doel

Na het volgen van deze training:

 • heeft u meer inzicht in het bekijken van investeringen in Human Resources.
 • bent u in staat om zelf analyses, die de impact van HR op de ondernemingsdoelen in kaart brengen, te maken.
 • leert u enerzijds hoe u uit datasets significante conclusies kunt trekken en anderzijds hoe u deze het beste in uw rapportage opnemen kunt
 • leert u hoe u uw analyses het beste kunt visualiseren in bepaalde situaties
 • leert u hoe u analyses het beste kunt visualiseren teneinde maximaal commitment te krijgen van directie/management
 • Doelgroep

  Deze training is voor professionals, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van strategisch HR-management, HR analytics, Data Visualisate en Reporting, bestemd.

  Voorkennis

  Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training. Echter ligt het optimale leerresultaat bij een ruimere werkervaring.

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

 • Dag 1: Analyses en data-modellen
 • Gedurende deze dag staat het analysestuk centraal. Hiervoor wordt u bijgepraat over verklarende, beschrijvende en voorspellende analyses. Tevens komen samenhang en oorzaak-gevolg relaties aan bod. Er wordt op het gebruik van datamodellen, steekproeven en populaties ingegaan.

 • Dag 2: Concluderen en rapporteren
 • Gedurende deze dag staat het rapportagestuk centraal. U leert enerzijds hoe u uit datasets significante conclusies kunt trekken en anderzijds hoe u deze het beste in uw rapportage, met het oog op het te bereiken effect, op kunt nemen. Tevsn komen begrippen als redeneren en logica uitgebreid aan bod.

 • Dag 3: Visualiseren en presenteren
 • Gedurende deze dag staat het visualisatie- en presentatiestuk centraal. U leert hoe u uw analyses het beste visualiseren kunt in bepaalde situaties. Begrippen als perceptiemanagement, effectiviteit en visual analytics (gebruik van dashboards) staan hierbij centraal. Tevens leert u hoe u analyses het beste visualiseren kunt.

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De trainingen vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Het eerste college gestart om 15:00 uur en het tweede college start om 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

  3 dagen

  € 1.840

  Cursusdata

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.