Personeelsmanagement Trainingen

Personeelsmanagement trainingen

Volg Personeelsmanagement trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

Graag verwijzen wij u naar de onderstaande mogelijkheden met betrekking tot Personeelsmanagement trainingen.

Ontwikkeltraject procedure medewerkersgesprekken

"Doen mijn medewerkers wat ik voor ogen heb en hoe kan ik dat beïnvloeden?" "Hoe kan ik mijn medewerkers en middenkader dichter bij elkaar brengen? Ik merk dat ik niet tevreden ben met de bestaande…

Training Het deelnemen aan een beoordelingsgesprek

"Ik zie er enorm tegenop! Morgen heb ik mijn beoordelingsgesprek. Ik krijg vast weer een hele lading over me heen!" "Mijn beoordelingsgesprek is altijd eenzijdig. Mijn chef zegt me wat ik niet goed heb gedaan…

Training Het deelnemen aan een functioneringsgesprek

"Heb ik morgen weer een functioneringsgesprek met mijn chef. Ik zal wel zien waar het op uit draait. Meestal levert het toch niets op." "Ik weet nooit precies wat er van mij wordt verwacht? Ik…

Training Het voeren van beoordelingsgesprekken

"Morgen heb ik een beoordelingsgesprek met één van mijn medewerkers. Dat wordt weer feest, want hij wordt zeker boos" "Afspraken naar aanleiding van beoordeling vind ik altijd zo moeilijk. Ik heb het gevoel dat ik…

Training Het voeren van functioneringsgesprekken

"Had ik alweer ruzie met Clara tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Hoe komt dat toch?" "Ik heb het gevoel dat ik alles moet doen tijdens ons functioneringsgesprek. Het is toch een gezamenlijk gesprek!" Een functioneringsgesprek is…

Personeelsmanagement gaat over de manier waarop een organisatie haar medewerk(st)ers inzet, stimuleert en ontwikkelt om haar strategie en (beleids)doelstellingen te realiseren.

In bedrijfskundige termen kunnen we op twee manieren naar medewerk(st)ers kijken; vanuit organisatie perspectief en vanuit individueel perspectief.

Het organisatie perspectief beschouwt een medewerk(st)er als ‘resource’. Er bestaat, vanuit de processen, een vraag naar personele resources. Daarbij het primair gaat om de kwaliteit en kwantiteit van competenties (kennis en vaardigheden) die nodig zijn om invulling te geven aan het bedrijfsproces. Daar staat een aanbod aan personeel tegenover. Ook daar gaat het om competenties vanuit de leverende kant, maar ook om de bredere vraag hoe we met ons personeel om gaan. Hoe moeten we ze ontwikkelen en belonen, hoe zorgen we voor hun welzijn en veiligheid en hoe houden we ze geboeid en verbonden zodat we nu en op termijn over een optimaal personeelsbestand beschikken.

Het individueel perspectief ziet de medewerk(st)er als ‘interne’ klant. De medewerker zet zich in om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken, maar heeft daarnaast ook individuele doelstellingen en ambities op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ mensen. Dit duidt op een wederzijdse afhankelijkheid tussen de organisatie en de medewerk(st)ers en daarvoor is het gestructureerd voeren van medewerk(st)ersgesprekken een meer dan belangrijk instrument.

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.