Teamontwikkeling trainingen

Teamontwikkeling trainingen

Teamontwikkeling trainingen volgt u bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

Tailor iT Training biedt u de volgende mogelijkheden met betrekking tot Teamontwikkeling trainingen aan.

Training Efficiënte teamcommunicatie

Je merkt dat we elkaar af en toe niet verstaan. We horen elkaar uitstekend, maar begrijpen elkaar vaak niet! Hoe kunnen we daar iets aan doen?Iemand zei eens: "als teamleden onderling moet je zo dicht…

Training Succesvoller Samenwerken

Zijn wij wel een echt team of zijn wij gewoon samen aan het werk? Ik zou graag samen willen werken aan samenwerken! Ik snap er niets van! Vorige week leken we als een team lekker…

Training Teameffectiviteit op een hoger plan

Het lijkt wel alsof we langs elkaar heen werken. Hoe vinden we afstemming met elkaar? We maken afspraken met elkaar, maar niets is wat het lijkt! Iedereen vat onze afspraken anders op. Hoe kunnen we…

Training Teamkwaliteiten in beeld

Ze noemen ons een team, maar ik merk er weinig van! We zijn er niet voor elkaar en weten ook niet wat we van elkaar kunnen verwachten!Als iedereen binnen ons team nou eens zou doen…

Training Teamontwikkeling

"Binnen ons team zijn grote individuele verschillen. We kijgen maar niet het echte teamgevoel. Wat kunnen we daar aan doen?" "Na de reorganisatie zijn er twee afdelingen bij elkaar gevoegd. Nu blijkt dat ieder zijn…

Training Werken in projectteams

Ik wil alles uit mij projectteam halen! Weet iemand een goede manier om de samenwerking snel te verbeteren?Bij een project bestaat het team uit mensen die je krijgt. Je kunt ze niet kiezen. Hoe kun…

De wereld is in verandering, de organisatie beweegt mee. Mensen maken het werk, maken de organisatie en maken de beweging. Hoe benutten medewerkers hun talenten, waar pakken zij verantwoordelijkheid en hoe dragen zij bij aan ontwikkeling van het team?

Teamontwikkeling is een breed begrip en heeft vooral te maken met de effectiviteit waarmee een team opereert. De centrale vraag is hierbij: in welke ontwikkelingsfase bevindt het team zich en wat is er nodig om het team verder te brengen? En aan de andere kant: wat is de focus van het team? Gaat het om het oplossen van een teamprobleem, het innoveren van de samenwerking of is er sprake van een startend team? In het kader verstaan wij onder teamontwikkeling gemakshalve ook teambuilding, groepsontwikkeling, samenwerken in teams, fusie/reorganisatie en de gevolgen voor teams enz.

Werken aan teamontwikkeling is niet vrijblijvend en daarom zullen deelnemers leer- en verbeterpunten vertalen in concrete actieprogramma’s voor de dagelijkse praktijk.

Leerthema’s binnen teamontwikkeling kunnen zijn: teamcommunicatie, teameffectiviteit, samenwerken, leiderschap en/of resultaatgerichtheid. Als methodieken kunnen wij daarbij inzetten: outdoormethode, Life Orientations, teamrolmanagement, socratische gespreksmethode, clownerie, ritme en percussie, kernkwaliteiten, simulatiespelen en andere creatieve werkvormen en methoden.

Tailor iT Training helpt teams zichzelf te leren ontwikkelen. Wij kunnen onze interventie richten op het individu in het team, het team als lerend organisatieonderdeel en teams in relatie tot de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie.

Bent u op zoek naar een specifieke training of maatwerktraject? Neem dan contact met ons op voor een opleidingsadvies op maat of maak vrijblijvend een persoonlijke afspraak met één van onze opleidingsadviseurs.

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.