“Binnen ons team zijn grote individuele verschillen. We kijgen maar niet het echte teamgevoel. Wat kunnen we daar aan doen?”
“Na de reorganisatie zijn er twee afdelingen bij elkaar gevoegd. Nu blijkt dat ieder zijn eigen ongeschreven regels heeft. Hoe moeten we nu verder?”
“We moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. We blijven echter steeds hangen in oude patronen. Hoe kunnen we dat verbeteren?”
“Bepaalde personen proberen hun stempel op de groep te drukken. Anderen pikken dit niet en het team komt er zelf op deze manier niet uit. En wat nu?”

Het werken aan teamontwikkeling is een complex proces dat veel invalshoeken, aspecten en accenten in zich herbergt. Wij helpen teams te leren zichzelf te ontwikkelen en werken hierbij volgens de volgende principes:

 • een succesvol team is méér dan de optelsom van een verzameling getalenrteerde individuen
 • ieder teamlid draagt verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke teamresultaat, te weten de gezamenlijke productie en het werkplezier dat iedereen beleeft
 • teams staan niet op zichzelf maar bewegen zich in de context van een organisatie en hebben als zodanig te maken met de historie van de organisatie
 • teams worden in staat gesteld te kijken naar hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid daarin te nemen
 • Onder teamontwikkeling verstaan we ook teambuilding, groepsontwikkeling, samenwerken in teams, de gevolgen voor teams bij fusie/reorganisatie etc.

  Trainingsduur en Prijs

  De prijs hangt samen met de keuze van de programmaonderdelen en is derhalve op aanvraag.

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

  Taal

  • Nederlands
  • Engels