Integrale Beveiliging - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Integrale Beveiliging – Schriftelijk

 1.980,00

Integrale Beveiliging – Schriftelijk

Integrale beveiliging is een logisch gevolg van de voortschrijdende techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, onder meer als gevolg van (nieuwe) wet- en regelgeving. Beveiligingsdisciplines worden en zijn steeds meer afhankelijk van de techniek en van elkaar. Het belang van een integrale aanpak wordt dan ook door veel organisaties onderkend.

Doel

Gedurende deze training maak je kennis met alle facetten van integrale beveiliging: de strategische uitgangspunten, de belemmeringen en de kritieke succesfactoren. Je leert alle risico’s te overzien, met elkaar in verband te brengen en de juiste maatregelen te treffen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor onder meer security managers, risk & safety managers, facility managers, hoofden bedrijfsvoering, hoofden gebouwenbeheer, ambtenaren beveiliging/veiligheid, brandweer, coördinatoren rampenbestrijding en andere in- en externe functies waaraan een beveiligingsverantwoording is verbonden.

Voorkennis

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES I Business Principles & Practices

 • Organisatie en management
 • Strategisch management
 • Operationeel management
 • Leiderschap en communicatie
 • LES II
  Security Principles & Practices

 • Risicomanagement
 • Risico en maatregelen (OBE)
 • Security awareness
 • Safety
 • LES III Toegangsverlening en toegangsbeheersing: juridische aspecten

 • Monitoren van de toegang met camera’s
 • Wettelijke grondslag van visitatieregeling
 • Verblijfsontzeggingen
 • Rechten en plichten van betrokken partijen
 • Screening van externe medewerkers
 • Privacy-aspecten van toegangsbeheersingssystemen
 • Omgang met verloren en gevonden voorwerpen
 • LES IV Business Assets Protection

 • Zakelijke goederen: drie niveaus
 • De driehoek fysieke, logische en personele beveiliging
 • De onderlinge relaties binnen de driehoek
 • LES V Continuïteitsplanning

 • Risico-analyse
 • Contituïteit en herstel
 • Crisismanagement en -communicatie
 • LES VI Information Systems Security

 • De code voor Informatiebeveiliging (CIB) toegepast
 • Modellen ter ondersteuning van CIB
 • Audit van CIB en de continue verbetercyclus
 • Basic best practices (considerations)
 • LES VII Criminaliteit, criminologie en gedrag

 • Criminaliteit
 • Criminologie
 • Deviatie
 • Gedrag en gedragingen
 • LES VIII Synergie veiligheid – beveiliging

 • De noodzaak van integraal denken
 • Draagvlakken
 • Audits en scenariotrainingen
 • Effecten en invloeden op de organisatie
 • Opstellen en implementatie integraal veiligheidsplan
 • Case study
 • LES IX Investigations (Engelstalig)

 • Intelligence and information
 • Objectives, concepts and types of investigation
 • Investigation management
 • Information gathering
 • Special investigative activities
 • Investigation notes and reports
 • Liaison, Auditing & Testifying
 • LES X
  Compliance en de security professional

 • Integriteitshandhaving of meer?
 • Compliancerisico's en de compliancefunctie
 • Compliance Management Systems
 • De aanpak bij financials en non-financials
 • To comply or not to comply
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  10 lessen

  € 1.980

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.