Certified Information Security Manager (CISM)

Logo TailorIT RGB

Certified Information Security Manager (CISM)

 3.500,00

Certified Information Security Manager (CISM)

Als Security Manager denkt u in risico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. U bepaalt de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging én security incidenten waarin het beperken van de impact daarvan voor de business centraal staat.
Zeker binnen grotere organisaties valt de exacte technische invulling van informatiebeveiliging vaak buiten het werk van de security manager. Dergelijke kennis is dan ook niet noodzakelijk voor deelname aan deze cursus.

Doel

In de CISM training leert u informatiebeveiliging in lijn brengen met aanwezige business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen.

Doelgroep

(Information) Security Manager, (Information) Security Officer, CISSP gecertificeerden

Voorkennis

Er gelden geen toelatingseisen voor examendeelname. Wel dient u over voldoende relevante praktijkervaring te beschikken om de CISM titel bij een succesvol resultaat te mogen voeren.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

De CISM training en het examen bestaan uit onderstaande vier ‘job practice area’s’. ISACA toetst de invulling ervan continue aan de actualiteit zodat de training aan blijft sluiten op het hedendaagse profiel van de (Information) Security Manager:

1. Information Security Governance (24%)
Een informatiebeveiliging governance framework inclusief de daarvoor benodigde ondersteunende processen invoeren en onderhouden ter verzekering dat de informatiebeveiligingsstrategie in lijn ligt met de business goals en -doelstellingen; informatie risico’s op gepaste wijze beheerd worden; en resources voor het programma verantwoordelijk worden gemanaged.

2. Information Risk Management and Compliance (33%)
Informatie risico’s tot een acceptabel niveau managen zodat aan de business- en compliance eisen van een organisatie worden voldaan.

3. Information Security Program Development and Management (25%)
Het invoeren en managen van een informatiebeveiligingsprogramma in overeenstemming met de informatiebeveiligingsstrategie.

4. Information Security Incident Management (18%)
Het plannen, invoeren en managen van het vermogen om incidenten op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen ontdekken, onderzoeken, beantwoorden en ervan te herstellen zodat de impact op de business geminimaliseerd wordt.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

Het examen is niet inbegrepen vanwegen de individuele acceptatie van de toelatingseisen voor het betreffend examen

4 dagen

€ 3.500

Cursusdata

27, 28, 29 en 30 september 2021

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.