Wat is scrum? Scrum, dé agile methode voor de ontwikkeling van software

Wat is scrum? Scrum is een agile methode die erg populair is voor de ontwikkeling van software. Maar wat maakt scrum uniek en hoe kun je het voor jouw projecten toepassen? In dit blogartikel leggen we het je uit! 

Wat is Scrum

Scrum is een iteratieve en incrementele aanpak voor projectmanagement waarbij een multidisciplinair team zelfsturend werkt aan het product. Het scrumteam bestaat uit drie rollen: de product owner, de scrum master en de developers. 

De product owner is verantwoordelijk voor het maximale rendement van het scrumteam. Hij bepaalt de prioriteiten en zorgt ervoor dat het scrumteam weet wat er moet gebeuren. De scrum master is de spil in het team die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt en helpt bij eventuele problemen. De developers werken aan het product en leveren elke sprint een werkend increment (deelproduct) op. 

Elke sprint duurt maximaal drie weken en start met een planning waarin het scrumteam bepaalt welke user stories (functionaliteiten) ze in die sprint willen realiseren. Aan het einde van de sprint wordt er gekeken of het scrumteam de afgesproken doelstellingen heeft behaald. Zo niet, dan wordt er gekeken wat ervoor zorgde dat dit niet gelukt is en wat er beter kan. 

Scrum werkt met korte iteraties waardoor je sneller feedback krijgt van gebruikers en eventuele problemen sneller opgelost kunnen worden. Dit maakt scrum ideaal voor snel veranderende omgevingen. 

Wat maakt Scrum nu zo bijzonder?

Scrum is een flexibele aanpak die zich makkelijk laat aanpassen aan veranderingen. Doordat scrum werkt met korte iteraties en multidisciplinaire teams is het mogelijk snel te schakelen en in te spelen op veranderingen. 

Hoe kan ik Scrum toepassen?

Scrum is geschikt voor projecten van alle omvang. Of je nu een klein team hebt of een heel groot project, scrum kan altijd toegepast worden. Het enige wat je hoeft te doen is een scrum master aan te stellen en ervoor te zorgen dat je product owner en developers goed op de hoogte zijn van de methode scrum. 

Ben je benieuwd hoe scrum precies werkt? Op onze website kun je een scrum cursus volgen om erachter te komen hoe scrum je kan helpen bij het realiseren van jouw projectdoelstellingen!

Voor welk type van projecten is Scrum geschikt?

Scrum is geschikt voor projecten van alle omvang. Of je nu een klein team hebt of een heel groot project, scrum kan altijd toegepast worden. Toch merk je wel dat scrum vaker wordt toegepast in snel veranderende en complexe projecten. Dit komt doordat scrum werkt met korte iteraties waardoor je sneller feedback krijgt van gebruikers en eventuele problemen sneller opgelost kunnen worden. 

Wat heb je minimaal nodig om met scrum te beginnen?

Als eerste heb je natuurlijk de kennis nodig in je team die scrum toepast. Hiervoor kun je een scrum cursus volgen of een scrum master aanstellen die scrum kan uitleggen en toepassen in het project.

Ten tweede is het belangrijk dat de product owner en developers goed op de hoogte zijn van de technieken achter scrum. De product owner moet helder kunnen communiceren wat de doelstellingen zijn van het project en de developers moeten weten hoe ze scrum in praktijk kunnen brengen. 

Als laatste is het natuurlijk ook belangrijk dat je een project hebt waar scrum toegepast kan worden. Scrum is geschikt voor projecten van alle omvang, dus of je nu een klein team hebt of een heel groot project, scrum kan altijd toegepast worden. 

Wanneer je dit allemaal hebt binnen je projectomgeving is het belangrijk om de volgende tools te gebruiken: 

– Een scrumboard: dit is een tool waarmee je de user stories bijhoudt en zichtbaar maakt welke story in welke sprint zit. 

– Een product backlog: hierin staan alle user stories die nog moeten worden uitgevoerd om het project af te kunnen ronden. 

– Een sprint backlog: hierin staan alle user stories die gepland staan voor de huidige sprint. 

Als je dit allemaal hebt, ben je helemaal klaar om met scrum aan de slag te gaan! 

Kan iedere organisatie scrummen?

Vaak wordt de vraag gesteld of scrum voor iedere organisatie mogelijk is. Maar scrum is een flexibele aanpak die zich makkelijk laat aanpassen aan veranderingen. Dit maakt scrum geschikt voor alle soorten organisaties, van klein tot groot. 

Welke trainingen zijn noodzakelijk voor scrum?

Om scrum toe te kunnen passen binnen je organisatie is het belangrijk dat de kennis aanwezig is. Hiervoor kun je een scrum cursus volgen of een scrum master aanstellen die scrum kan uitleggen en toepassen in het project. 

Is er certificering voor scrum?

Ja, er zijn verschillende soorten certificering voor scrum. De meest bekende zijn de Certified Scrum Master (CSM) en de Certified Scrum Product Owner (CSPO). Voor beide certificeringen moet je een scrum cursus volgen en een examen afleggen. 

Hoe lang duurt het voordat je scrum beheerst?

Scrum is een relatief simpele methode, maar toch kost het soms wat tijd om alles goed te begrijpen en toe te passen. Het hangt dan ook erg af van de persoon hoe snel hij of zij scrum beheerst. Sommige mensen kunnen scrum al na een paar uur toepassen, terwijl anderen er misschien wat langer over doen. 

In scrum is het belangrijk dat je de scrum master aanstelt en ervoor zorgt dat je product owner en developers goed op de hoogte zijn van scrum. Wanneer je dit allemaal hebt binnen je projectomgeving is het belangrijk om de volgende tools te gebruiken: een scrum board, een product backlog en een sprint backlog. Als je dit allemaal hebt, ben je klaar om met scrum aan de slag te gaan! 

Wat zijn de voordelen van scrum?

Scrum biedt verschillende voordelen, zoals: 

– Een heldere communicatie tussen de scrum teamleden. 

– Een verhoogde productiviteit van het scrumteam. 

– Een betere kwaliteit van het eindproduct. 

– Meer tevredenheid onder scrum teamleden. 

– Een grotere flexibiliteit en aanpasbaarheid aan veranderingen in het project. 

Als je scrum toepast, zal je merken dat er een heldere communicatie ontstaat tussen de scrum teamleden. Scrum maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderingen en feedback van de klant. Dit zorgt ervoor dat er een betere kwaliteit van het eindproduct wordt geleverd. Ook zal je merken dat scrum teamleden meer tevreden zijn met het werk, omdat scrum hen meer vrijheid geeft en ze beter in staat zijn hun werk af te stemmen op de behoeften van de klant. In scrum is het mogelijk om snel te schakelen en te reageren op veranderingen in het project, wat scrum een zeer flexibele methode maakt. 

Scrum is dus een agile methode die erg populair is voor de ontwikkeling van software. Scrum biedt verschillende voordelen, zoals: een heldere communicatie tussen de scrum teamleden, een verhoogde productiviteit van het scrumteam, een betere kwaliteit van het eindproduct en meer tevredenheid onder scrum teamleden. 

Wat zijn de nadelen van scrum?

Scrum heeft ook een aantal nadelen, zoals: 

– Het scrumteam moet goed georganiseerd zijn. 

– Communicatie is cruciaal binnen scrum. 

– Er moet voldoende kennis van scrum aanwezig zijn binnen het team. 

– Scrum kan erg tijdrovend zijn. 

De meeste nadelen van scrum komen voort uit het feit dat scrum een relatief simpele methode is. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor fouten. Als het scrumteam niet goed georganiseerd is, kan dit leiden tot problemen met de communicatie en uiteindelijk tot een slechte kwaliteit van het eindproduct. Ook is scrum tijdrovend, omdat alles volgens een vastgestelde procedure moet verlopen. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor improvisatie of innovatie. 

Scrum heeft dus ook een aantal nadelen, zoals: het scrumteam moet goed georganiseerd zijn, communicatie is cruciaal binnen scrum, er moet voldoende kennis van scrum aanwezig zijn binnen het team en scrum kan erg tijdrovend zijn. 

Hoe kun je scrum toepassen?

Scrum is geschikt voor projecten van alle soorten en in alle sectoren. Of scrum bij jouw project past hangt af van een aantal factoren zoals de complexiteit van het product, de beschikbaarheid van het team en de wensen van de opdrachtgever. 

Complexiteit van het product

Scrum is geschikt voor producten met een hoge complexiteit. Dit komt omdat scrum werkt met korte iteraties waardoor je sneller feedback krijgt van gebruikers en eventuele problemen sneller opgelost kunnen worden. 

Beschikbaarheid van het team

Het scrumteam moet beschikbaar zijn tijdens de sprints om zo optimaal mogelijk te kunnen werken aan het product. 

Wensen van de opdrachtgever

De opdrachtgever moet bereid zijn om tijdens de projectduur input te geven en mee te denken over het product. Wanneer deze hier niet  voor openstaat, is scrum minder geschikt. 

Veelgestelde vragen over scrum

Wat is scrum?

Scrum is een agile methode die erg populair is voor de ontwikkeling van software. Scrum biedt verschillende voordelen, zoals: een heldere communicatie tussen de scrum teamleden, een verhoogde productiviteit van het scrumteam, een betere kwaliteit van het eindproduct en meer tevredenheid onder scrum teamleden. 

Hoe werkt scrum?

Scrum werkt in sessies van een paar weken, waarin het team een aantal taken afrondt. Dit wordt een sprint genoemd. Aan het begin van iedere sprint stelt het team een backlog op met taken die ze willen afronden in die sprint. Elke dag houdt het team een scrummeeting, waarin ze bespreken wat ze de afgelopen dag hebben gedaan en wat ze vandaag gaan doen. Op deze manier kunnen problemen snel worden opgelost en kan iedereen zien wat er speelt.

Wat zijn de belangrijkste rollen bij scrum?

In scrum zijn er drie belangrijke rollen: de product owner, de development team en de scrum master.
De product owner is verantwoordelijk voor het product. Hij bepaalt wat er gebouwd moet worden en zorgt ervoor dat het team weet wat de prioriteit is.
Het development team is een multidisciplinair team van experts die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van het product. Zij werken samen in sprints aan de backlogitems die door de product owner zijn bepaald.
De scrum master is de rol die ervoor zorgt dat scrum soepel verloopt. De scrum master is een soort coach voor het team en houdt scrum meeting, backlog refinement-sessies en retrospectives bij. Ook zorgt de scrum master ervoor dat alle scrum rollen goed worden uitgevoerd.

Wat is een product backlog?

Een product backlog is een lijst van alle taken die moeten worden gedaan om het product af te ronden. Deze lijst wordt aan het begin van elke sprint opgesteld door de product owner en het development team. De taken in de product backlog zijn gerangschikt op basis van belangrijkheid, zodat het team weet wat ze moeten doen in de komende sprint.

Wat is een sprint?

Een sprint is een periode van een paar weken waarin het scrumteam werkt aan taken uit de product backlog. Aan het begin van iedere sprint stelt het team een backlog op met taken die ze willen afronden in die sprint. Elke dag houdt het team een scrum meeting, waarin ze bespreken wat ze de afgelopen dag hebben gedaan en wat ze vandaag gaan doen. Op deze manier kunnen problemen snel worden opgelost en kan iedereen zien wat er speelt.

Wat is een scrum meeting?

Een scrum meeting is een kort, dagelijks overleg tussen het scrumteam waarin iedereen update geeft over wat hij of zij de afgelopen dag heeft gedaan en wat hij of zij vandaag gaat doen. Tijdens de scrum meeting kunnen eventuele problemen snel worden opgelost en kan iedereen zien wat er speelt.

Wat is een backlog refinement?

Backlog refinement is een proces waarbij het scrumteam werkt aan de product backlog. Tijdens backlog refinement bespreekt het team welke taken in de komende sprints gedaan moeten worden en maakt ze een planning voor de uitvoering ervan. Backlog refinement wordt meestal een paar keer per sprint gehouden, zodat het team altijd weet wat er gedaan moet worden.

Wat is een retrospective?

Een retrospective is een meeting waarin het scrumteam terugkijkt op de afgelopen sprint en bespreekt wat er goed ging en wat er beter kan. Tijdens de retrospective kunnen eventuele problemen snel worden opgelost en kan iedereen zien wat er speelt. retrospectives worden meestal aan het einde van iedere sprint gehouden, zodat het team altijd weet wat er gedaan moet worden.

Wat zijn de voordelen van scrum?

Scrum biedt verschillende voordelen, zoals: een heldere communicatie tussen de scrum teamleden, een verhoogde productiviteit van het scrumteam, een betere kwaliteit van het eindproduct en meer tevredenheid onder scrum teamleden. 

Wat zijn de nadelen van scrum?

De meeste nadelen van scrum komen voort uit het feit dat scrum een relatief simpele methode is. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor fouten. Als het scrumteam niet goed georganiseerd is, kan dit leiden tot problemen met de communicatie en uiteindelijk tot een slechte kwaliteit van het eindproduct. Ook is scrum tijdrovend, omdat alles volgens een vastgestelde procedure moet verlopen. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor improvisatie of innovatie. 

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.