Agile of Waterval? Twee projectmanagement methoden vergeleken

Projectmanagementmethoden Agile en Waterval worden steeds vaker toegepast. Maar wanneer pas je welke methode toe? En wat zijn de verschillen tussen Agile en Waterval? In dit blogartikel vergelijken we beide projectmanagement methoden aan de hand van hun voordelen en nadelen.

Wat is de Agile Projectmanagement methode?

Agile is een projectmanagementmethode die gebaseerd is op het Agile Manifest. Dit manifest stelt vier waarden centraal: 

  • individuals en interactions boven processen en tools, 
  • software boven documentatie, 
  • customer collaboration boven contract negotiation,
  • responding to change over following a plan. 

Agile Projectmanagement wordt voornamelijk toegepast in IT-projecten. Het is een flexibele manier van werken waarbij de klant betrokken wordt bij het proces. Er worden korte sprints gepland met daarin concrete doelstellingen die moeten worden behaald. Agile Projectmanagement is een goede methode om snel resultaten te boeken en wanneer het projectteam veel vrijheid nodig heeft.

Wat zijn de voordelen van Agile Projectmanagement?

Agile Projectmanagement is een flexibele manier van werken waarbij de klant betrokken wordt bij het proces. 

– Er worden korte sprints gepland met daarin concrete doelstellingen die moeten worden behaald. 

– Agile Projectmanagement is een goede methode om snel resultaten te boeken en wanneer het projectteam veel vrijheid nodig heeft. 

Wat zijn de nadelen van Agile Projectmanagement?

– Agile Projectmanagement is niet geschikt voor projecten waarbij er een strikte planning en controle nodig is. 

– Omdat Agile Projectmanagement erg flexibel is, kan het lastig zijn om alle betrokken partijen bij het proces te houden.

Wat is de Waterval Projectmanagement methode

Waterval Projectmanagement is een traditionele projectmanagementmethode. Bij Waterval Projectmanagement wordt het project in fasen uitgevoerd. Deze fasen zijn: 

– planfase 

– ontwerpfase 

– realisatiefase 

– testfase 

– implementatiefase. 

In de planfase wordt het doel van het project vastgesteld en wordt er een planning gemaakt. In ontwerpfase wordt er een ontwerp gemaakt voor het project en in de realisatiefase wordt het project uitgevoerd. Vervolgens wordt het project getest in de testfase en in de implementatiefase worden de resultaten van het project geïmplementeerd.

Wat zijn de voordelen van Waterval Projectmanagement?

– Waterval Projectmanagement is een duidelijke manier van werken waarbij alle fasen van het project stap voor stap doorlopen worden. 

– Doordat er een strikte planning is, is Waterval Projectmanagement geschikt voor complexe projecten waarbij er weinig ruimte is voor wijzigingen. 

– Waterval Projectmanagement biedt inzicht in de voortgang van het project en zorgt ervoor dat het project op tijd afgerond kan worden.

Wat zijn de nadelen van Waterval Projectmanagement?

– De fasen van Waterval Projectmanagement kunnen soms erg lang duren waardoor het lastig is om snel resultaten te boeken. 

– Wanneer er wijzigingen doorgevoerd moeten worden in het project, kan dit heel wat vertraging opleveren. 

– Waterval Projectmanagement is niet geschikt voor projecten waarbij er veel onzekerheid is omtrent het eindresultaat.

Agile en Waterval zijn twee verschillende projectmanagement methoden die beide hun voordelen en nadelen hebben. Welke methode je toepast, hangt af van de aard van het project en de wensen van alle betrokken partijen. In sommige gevallen kan Agile Projectmanagement een goede keuze zijn, terwijl in andere gevallen Waterval Projectmanagement beter geschikt is. Het is belangrijk om hier goed over na te denken voordat je een keuze maakt.

Waterval en agile zijn beide projectmanagement methoden

Agile projectmanagement en waterval projectmanagement verschillen onder andere op het gebied van flexibiliteit en controle. Agile projectmanagement is erg flexibel, terwijl Waterval Projectmanagement meer strikt is en minder ruimte biedt voor wijzigingen. Ook is Agile Projectmanagement minder geschikt voor complexe projecten met veel onzekerheid over het eindresultaat, terwijl Waterval Projectmanagement juist heel goed geschikt is voor dit soort projecten.

Het is belangrijk om de juiste methode te kiezen voor je project

De keuze voor Agile of Waterval projectmanagement hangt af van de aard van het project en de wensen van alle betrokken partijen. In sommige gevallen kan Agile Projectmanagement een goede keuze zijn, terwijl in andere gevallen Waterval Projectmanagement beter geschikt is. Het is belangrijk om hier goed over na te denken voordat je een keuze maakt, want de verkeerde methode kan ervoor zorgen dat het project vertraagd wordt of niet voldoet aan de verwachtingen.

Wanneer kies je voor de Waterval methode?

-Wanneer er een strikte planning en controle nodig is. 

-Wanneer het project complex is en er weinig ruimte voor wijzigingen is. 

-Wanneer je inzicht wilt hebben in de voortgang van het project.

Wanneer kies je voor Agile? 

– Wanneer je een flexibele manier van werken wilt. 

– Wanneer je snel resultaten wilt boeken. 

– Wanneer er veel onzekerheid is omtrent het eindresultaat van het project.

Verschilt de teamsamenstelling bij Agile of Waterval?

Bij Agile projectmanagement wordt er veel nadruk gelegd op een hecht team dat samenwerkt om het project tot een goed einde te brengen. Bij Waterval Projectmanagement is de teamsamenstelling minder belangrijk, omdat iedere fase van het project door een andere groep mensen wordt uitgevoerd.

Wat is de rol van ondersteunende tools?

Bij Agile projectmanagement worden vaak speciale ondersteunende tools gebruikt, zoals Scrum en Kanban. Deze tools helpen het team om beter te communiceren en samen te werken. Bij Waterval Projectmanagement zijn deze ondersteunende tools niet noodzakelijk, omdat het project vooral op papier wordt gepland en uitgevoerd.

Scrum

Scrum is een Agile projectmanagement methode waarbij het project in korte sprints van enkele weken wordt uitgevoerd. Aan het begin van iedere sprint stelt het team een aantal doelen op en aan het einde van de sprint wordt gekeken of deze doelen zijn behaald. Scrum maakt het mogelijk om snel resultaten te boeken en eventuele problemen tijdens het project snel op te lossen.

Kanban 

Kanban is een Agile werkwijze waarbij de verschillende taken in het project visueel worden weergegeven in een Kanban bord. Dit maakt het makkelijker om te zien welke taken nog moeten worden uitgevoerd en welke al klaar zijn. Ook is het mogelijk om snel aanpassingen te maken wanneer er iets verandert in het project.

Zit er verschil in de expertise van de teamleden?

Bij Agile projectmanagement is het belangrijk dat alle teamleden over de juiste kennis en expertise van de aanpak beschikken. Dit maakt het mogelijk om snel problemen op te lossen en flexibel te zijn wanneer er iets verandert in het project. Bij Waterval Projectmanagement is de expertise van de teamleden minder belangrijk, omdat iedere fase door een andere groep mensen wordt uitgevoerd.

Welke rollen onderscheiden we bij beide projectmethoden?

Bij Agile projectmanagement zijn er drie belangrijke rollen: de product owner, de scrum master en het development team. De product owner is verantwoordelijk voor het beheer van het product backlog en stelt prioriteiten op basis van de wensen van alle betrokken partijen. De scrum master is verantwoordelijk voor het helpen van het team om Agile te implementeren en ervoor te zorgen dat de sprints soepel verlopen. Het development team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken in een sprint.

Bij Waterval Projectmanagement zijn er vier belangrijke rollen: de projectmanager, de analist, de ontwerper en de bouwer. De projectmanager is verantwoordelijk voor het beheer van het project en stuurt alle betrokken partijen aan. De analist is verantwoordelijk voor het analyseren van de eisen en wensen van alle betrokken partijen. De ontwerper maakt een ontwerp op basis van deze eisen en wensen. De bouwer voert het ontwerp uit en zorgt ervoor dat het project wordt afgerond.

Hoe duurzaam is Agile of Waterval?

Bij Agile projectmanagement worden vaak speciale ondersteunende tools gebruikt, zoals Scrum en Kanban. Deze tools helpen het team om beter te communiceren en samen te werken. Bij Waterval Projectmanagement zijn deze ondersteunende tools niet noodzakelijk, omdat het project vooral op papier wordt gepland en uitgevoerd.

Agile is dus een duurzamere methode dan Waterval, omdat er minder afval ontstaat door het gebruik van ondersteunende tools. Agile is ook flexibeler en kan sneller worden aangepast wanneer er iets verandert in het project.

Wat zou je kunnen zeggen over de kosten?

De kosten van Agile projectmanagement zijn vaak hoger dan de kosten van Waterval Projectmanagement, omdat er meer mensen en ondersteunende tools nodig zijn om het project succesvol te laten verlopen. Ook is Agile Projectmanagement minder geschikt voor complexe projecten met veel onzekerheid over het eindresultaat, waardoor de kosten hiervan ook hoger kunnen uitvallen.

Wat is de beste keuze?

 Agile of Waterval? Twee projectmanagement methoden die vaak worden toegepast. Maar welke is nu het beste en wanneer pas je welke methode toe?  Agile is de meest flexibele methode en past het best bij projecten waarbij veel onzekerheid is, zoals softwareontwikkeling. Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand.

Kortom, Agile is de beste keuze wanneer er veel onzekerheid is en Waterval Projectmanagement is geschikter wanneer er sprake is van een groot en duur project. Agile is ook duurzamer omdat er minder afval ontstaat door het gebruik van speciale ondersteunende tools. Wanneer je twijfelt over welke methode te kiezen, kan het altijd helpen om advies bij ons in te winnen vanwege de ervaring in Agile en Waterval projectmanagement.

Veel gestelde vragen?

Welke projectmanagement methode is beter agile of Wateval?

 Agile is de meest flexibele methode en past het best bij projecten waarbij veel onzekerheid is, zoals softwareontwikkeling. Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand.

Wat zijn de kosten van Agile?

De kosten van Agile projectmanagement zijn vaak hoger dan de kosten van Waterval Projectmanagement, omdat er meer mensen en ondersteunende tools nodig zijn om het project succesvol te laten verlopen. Ook is Agile Projectmanagement minder geschikt voor complexe projecten met veel onzekerheid over het eindresultaat, waardoor de kosten hiervan ook hoger kunnen uitvallen.

Wanneer gebruik je Agile? 

Agile is de meest flexibele methode en past het best bij projecten waarbij veel onzekerheid is, zoals softwareontwikkeling. Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand.

Is Agile duurzaam? 

Ja, Agile is duurzamer dan Waterval omdat er minder afval ontstaat door het gebruik van ondersteunende tools. Agile is ook flexibeler en kan sneller worden aangepast wanneer er iets verandert in het project.

Wanneer gebruik je Waterval? 

Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand. Agile is de meest flexibele methode en past het best bij projecten waarbij veel onzekerheid is, zoals softwareontwikkeling.

Is Waterval duurzaam? 

Nee, Waterval is minder duurzaam dan Agile omdat er geen gebruik wordt gemaakt van speciale ondersteunende tools. Ook is Waterval Projectmanagement vaak minder flexibel en kan het lastiger zijn om aan te passen wanneer er iets verandert in het project.

Wat is het verschil tussen Agile en Waterval? 

Agile is de meest flexibele methode en past het best bij projecten waarbij veel onzekerheid is, zoals softwareontwikkeling. Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand. Agile is ook duurzamer omdat er minder afval ontstaat door het gebruik van speciale ondersteunende tools. Wanneer je twijfelt over welke methode te kiezen, kan het altijd help om advies in te winnen bij iemand met ervaring in Agile of Waterval projectmanagement.

Hoe pas ik Agile toe? 

Agile is de meest flexibele methode en past het best bij projecten waarbij veel onzekerheid is, zoals softwareontwikkeling. Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand. 

Hoe pas ik Waterval toe? 

Waterval Projectmanagement is geschikter voor grootschalige projecten met een vast budget en tijdsplan, zoals de bouw van een nieuw kantoorpand. 

Relevante trainingen

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.