Microsoft Applied Skills portfolio

Microsoft heeft recent de zogenaamde Microsoft Applied Skills gelanceerd.

Microsoft schrijft hierover het volgende:
We zijn verheugd om Microsoft Applied Skills te introduceren. Een nieuwe verifieerbare referentie die valideert dat je over de gerichte vaardigheden, die nodig zijn om kritieke projecten, die zijn afgestemd op bedrijfsdoelen en -doelstellingen, te implementeren, beschikt. Applied Skills geeft je een nieuwe kan om je vaardigheden centraal te stellen, waardoor je kunt laten zien wat je kunt en wat je aan belangrijke projecten in je organisatie kunt toevoegen.

Hieronder in een afbeelding de verschillen tussen trainingen welke voorbereiden op Certification en het Microsoft Applied Skills portfolio

Onderstaand een overzicht van de nieuwe Microsoft Applied Skills trainingen:

 • Domein Data & AI
 • Develop generative AI solutions with Azure OpenAI Service (AI-050)
 • Create an intelligent document processing solution with Azure AI Document Intelligence (AI-3002)
 • Build a natural language processing solution with Azure AI Language (AI-3003)
 • Build an Azure AI Vision solution (AI-3004)
 • Train and deploy a machine learning model with Azure Machine Learning (DP-3007)
 • Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric (DP-601)
 • Imlement a Data Warehouse with Microsoft Fabric (DP-602)
 • Implementing Real Time Analytics with Microsoft Fabric (DP-603)
 • Implement a data science and machine learning solution for AI with Microsoft Fabric (DP-604)
 • Develop dynamic reports with Microsoft Power BI (DP-605)
 • Domein Azure Infrastructure
 • Deploy and manage containers using Azure Kubernetes Service (AZ-1001)
 • Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network (AZ-1002)
 • Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage (AZ-1003)
 • Deploy and configure Azure Monitor (AZ-1004)
 • Domein Azure Digital & App Innovation
 • Implement security through a pipeline using Azure DevOps (AZ-2001)
 • Develop an ASP .NET Core web app that consumes an API (AZ-2002)
 • Deploy cloud-native apps using Azure Container Apps (AZ-2003)
 • Domein Modern Work
 • Build collaborative apps for Microsoft Teams (MS-4001)
 • Domein Business Applications
 • Create and manage canvas apps with Power Apps (PL-7001)
 • Create and manage automated processes by using Power Automate (PL-7002)
 • Create and manage model-driven apps with Power Apps and Dataverse (PL-7003)
 • Domein Security
 • Configure SIEM security operations using Microsoft Sentinel (SC-5001)
 • Configure secure access to your workloads using Azure networking (SC-5002)
 • Secure Azure services and workloads with Microsoft Defender for Cloud regulatory compliance controls (SC-5003)
Picture of Angela van Poorten

Angela van Poorten