Agile werken: anders kijken, denken en doen?

Agile werken stimuleert en motiveert betrokkenen en is al lang niet meer voorbehouden aan de IT-sector. Als organisatie gaan we met onze relaties een partnership aan waarbij we gebruik maken van deze manier van werken.

Betekenis

Het woord ‘agile’ kent 4 betekenissen:
1. Doen: etymologisch stamt de term af van het Latijnse ‘agere’ dat ‘doen’ betekent
2. Snelheid: in de New American Oxford Dictionary wordt agile beschreven als het vermogen ’to move quickly and easily’ of ’to think and understand quickly’
3. Wendbaarheid: in boeken en op websites wordt agile gedefinieerd als ‘wendbaar’, ‘lenig’ of ‘behendig’
4. Waarde: de manier waarop (meer) waarde wordt toegevoegd

Onze algemene definitie van agile werken is tegen de achtergrond van het bovenstaande:
“Het vermogen van organisaties om proactief, snel en wendbaar waarde te leveren”

Snel en wendbaar waarde leveren

Een ‘agile’ organisatie heeft verschillende kenmerken.
In de eerste plaats is zij snel in haar productie. Gemaakte afspraken worden meer dan op tijd waargemaakt.
Ten tweede is zij wendbaar in het licht van veranderende omstandigheden. Er wordt flexibel ingespeeld en omgegaan met aanpassingen, wijzigingen en koersveranderingen.
Tot slot wordt er continu waarde geleverd aan klanten. In het ‘leveren’ zit de oorspronkelijke Latijnse betekenis van ‘doen’ besloten. Wij voegen hier ‘waarde’ aan toe, omdat het bij agile om handelen in de economische wereld gaat. Waarde is in deze context meer dan het resultaat. Het gaat ook om meerwaarde en om toegevoegde waarde. Met andere woorden: klanten iets bieden waar ze echt iets aan hebben.

Gedachtengoed

Agile is geen aanpak of methode bestaande uit voorgeschreven procedures en richtlijnen. Het is een verzameling van opvattingen over hoe kennisintensieve organisaties succesvoller kunnen zijn in de doelen die zij nastreven. Het gaat hier om organisaties in de economische wereld.
Agile richt zich hierbij op het handelen van organisaties doordat zij het principe van ‘leren door doen’ volgen. Pas door te handelen, fouten te maken en successen te boeken leer je welke handelwijzen werken en welke niet. Hoewel het agile gedachtengoed snelheid, wendbaarheid en het leveren van waarde vooropstelt als kenmerken voor organisaties om te ‘overleven’, zijn agile praktijken, zoals Scrum en Kanban, niet verplicht. Pragmatisme is wel nodig. Het gaat er vooral om om uit te vinden wat voor ‘ons’ werkt en dat bij voortschrijdend inzicht. Met ander woorden: doen wat nodig is op het moment dat dat noodzakelijk is.

Bijvoeglijk naamwoord

Agile, of agiliteit (eigenlijk geen Nederlands woord volgens de Van Dale), is een bijvoeglijk naamwoord. Dit betekent dat het geen ‘agilisme’ is, geen strakke leer dus. Toch krijgt het hier soms wel de schijn van. Voor sommigen is agile een religie geworden, de enige manier waarop een organisatie succesvol kan worden. Het is zeker niet de enige manier en daarbij is er mee nodig om succesvol te zijn. ‘Agiliteit’ moet daarom geplaatst worden tegen de achtergrond van het bestaande werk- en bedrijfsproces. Door er daadwerkelijk ‘bijvoeglijk’ mee om te gaan en op die manier de principes toe te passen, kan een organisatie ‘agile’ worden.

Vier principes uit Agile Manifesto

De vier hoofdprincipes voor agile werken, afkomstig uit het ‘Manifesto for Agile Software Development’, luiden:
1. Mensen en interactie is belangrijker dan processen en tools
2. Werkende producten zijn belangrijker dan uitvoerige documentatie
3. Samenwerking met de klant is belangrijker dan contractonderhandeling
4. Omgaan met verandering is belangrijker dan het volgen van een plan

De principes die we hieraan toevoegen luiden:
5. Evolutionair pragmatisch leren is belangrijker dan vasthouden aan gewoonten en afspraken
6. Het gebruik maken van voortschrijdend inzicht verhoogd de flexibiliteit
7. Gebaande paden vervreemden en nieuwe zoeken om te kijken wat past en werkt
8. Empowerment: geef mensen/teams verantwoordelijkheid en mandaat om beslissingen te nemen.

In de zin van agile werken zijn dit kaders. We zouden met onze agile aanpak onszelf op voorhand verloochenen als we deze uitgangspunten ook niet zelf zouden hanteren. Dat is ook de reden waarom we denken in oplossingen die voor onze relaties waarde toevoegen. Dit vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen in alle opzichten. En dat doen we gedurende het gehele proces.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.