Privacybescherming

Logo TailorIT RGB

Privacybescherming

 5.450,00

Privacybescherming

Op 25 mei 2018 zijn alle Europese publieke organisaties en veel private ondernemingen verplicht een gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO)/Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een functie die meer vraagt dan alleen de theoretische en juridische basis. Vanuit deze basis ontwikkelt u gedurende de opleiding een privacybeleid en implementatieplan, zodat u aan alle wettelijke vereisten kunt voldoen. De laatste stap is de implementatie zelf. We staan stil bij de rol van Data Protection Officer en Functionaris Gegevensbescherming en wat dat van u als professional vraagt. Kortom u bent klaar om te voorkomen dat uw organisatie tegen reputatieschade en verhoogde boetes aanloopt. De training voorziet in een verbreding en verdieping van de theoretische en juridische basis. U krijgt inzicht in het totale speelveld en kunt vanuit een helicopterview kijken naar gegevensbescherming.

Doel

Aan het eind van de training bent u in staat om als zelfstandig Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming te functioneren. Daarbij bent u in staat om op professionele wijze het management te adviseren en (aanvullende) zekerheid te geven over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met het thema privacy. U kunt beoordelen welke privacy risico's het verwerken van gegevens met zich meebrengen. U kunt een implementatieplan opstellen om de organisatie te laten voldoen aan de vereisten van de AVG en de legitimiteit van verwerkingen toetsen. Ook kunt u een privacy programma vormgeven en privacybeleid opstellen, zelfstandig Data Protection Impact Assessments (PIA's) uitvoeren en begeleiden, producten en diensten helpen en ontwikkelen volgens het principe van privacy by design en u heeft zich de rol als onafhankelijk professional eigen gemaakt.

Doelgroep

De training is bedoeld voor de DPO/FG, of voor diegene die zich anderszins wil specialiseren in wetgeving privacy en gegevensbescherming. De training is in het bijzonder relevant voor (bedrijfs)juristen, beleidsmedewerkers, risk managers, compliance officers, security officers, advocaten, (chief) privacy officers, auditor en business controllers.

Voorkennis

Vorm

Klassikaal en maatwerk

Inhoud

De training is verdeeld in 3 modules

Module A: Juridische kaders van de AVG

 • Toezicht op de AVG, sancties en omgang met de toezichthouder
 • De belangrijkste begrippen van de AVG
 • Concepten uit de AVG
 • Compliance vereisten, informatieplichten en rechten van betrokkenen
 • Module B: Praktische toepassing AVG – tools en technieken

 • Inrichten van het privacybeleid
 • Data governance
 • Methoden en technieken PIA (Privacy Impact Assessment)
 • Privacy by design en privacy by default
 • Meldplicht datalekken
 • Informatiebeveiliging
 • Data Protection Impact Assessment
 • Rol van de DPO/FG
 • Specifieke privacy aspecten, direct en telemarketing, HR, Big Data en gegevensverkeer
 • Privacy in een internationale context
 • Bestuursmodellen/sectorale privacy
 • Module C: Professionele effectiviteit als FG

 • Methoden en technieken PIA (Privacy Impact Assessment) vaardigheden
 • Stakeholder analyse en vaardigheden
 • Examen
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De training bestaat uit 11 bijeenkomsten en 1 dag e-learning. De bijeenkomsten vinden eens per 2 weken plaats. Buiten de e-learning kunt u rekenen op ongeveer 6 uur zelfstudie per bijeenkomst.

  In de training staat de situatie van uw organisatie centraal. U krijgt kennis en inzichten die u in staat stellen om uw rol als Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming op u te nemen. Tijdens de training maakt u voor uw organisatie een implementatieplan en een verwerkingsregister, gaat u beleid formuleren, brengt u stakeholders in kaart, adviseert u over de processen rondom het melden van datalekken en wordt u getraind om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor het management en toezichthouder. Tijdens de bijeenkomsten wordt u begeleid en ontvangt en geeft u feedback van en aan medecursisten. Dit onder leiding van een ervaren team van docenten uit de praktijk.

  Na het succesvol afronden van de opleiding Privacybescherming ontvangt u het postbachelordiploma Privacybescherming. Bent u controller, auditor of accountant? Dan ontvang u 60 PE-uren

  12 dagen

  € 5.450

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.