Portfoliomanagement & Execution

Logo TailorIT RGB

Portfoliomanagement & Execution

 1.600,00

Portfoliomanagement & Execution

Het is een uitdaging voor elk bedrijf om het juiste aanbod aan klanten te kunnen bieden. Het draait om de balans tussen de toegevoegde waarde welke uw producten voor uw doelgroep vertegenwoordigen en de financiële waarde welke de producten uw organisatie opleveren. Het resultaat van een goed portfoliomanagement is dat er gefundeerde keuzes, over het schrappen en toevoegen van producten aan het portfolio en over de investeringen welke hiervoor benodigd zijn, gemaakt kunnen worden.
Gedurende deze training krijgt u inzicht in de ins en outs van portfoliomanagement en leert u hoe u met portfoliovraagstukken en productbeleid om kunt gaan.

Doel

Na het volgen van deze training:

 • bent u in staat om zelfstandig uitvoering aan het portfoliobeleid te geven.
 • weet u wat de strategische en praktische implicaties van uw keuzen zijn.
 • weet u hoe u tot een juiste portfoliostrategie kunt komen en weet u ook hoe u, in logische stappen, tot een goede executie kunt komen.
 • bent u in staat om grip, op het dagelijkse portfoliomanagement en op de juiste momenten bij te kunnen sturen, te houden.
 • u bent van de laatste kennis en inzichten, op het gebied van new product development, portfoliomanagement, financiële planning en implementatie/ monitoring, op de hoogte.
 • Doelgroep

  Deze training is voor professionals, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van product/portfolio management, product ontwikkeling, product planning en product implementatie/monitoring, bestemd.

  Voorkennis

  Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training. Echter ligt het optimale leerresultaat bij een ruimere werkervaring.

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

 • Dag 1: Product- en portfoliomanagement

 • Gedurende deze dag leert u hoe u grip op het product managementproces kunt houden. Tevens wordt er op het financiële aspect ingezoomd.

 • Dag 2: Bedrijfscultuur en interne weerstand
 • Gedurende deze dag leert hoe u uw product/ portfoliostrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten, waarmee u uw product/portfoliostrategie ten uitvoer kunt brengen, aangereikt en leert u welke krachten er binnen organisaties spelen en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen.

 • Dag 3: Implementatie product & portfoliobeleid
 • Gedurende deze dag leert u hoe u de organisatie voor de implementatie van uw product/ portfoliostrategie gereedmaakt. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u dit kunt managen, maar bovenal: hoe u grip en sturing kunt houden op het totale implementatieproces. Tevens wordt u bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt er gestuurd, welke metrics worden er gehanteerd en hoe en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden?

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De trainingen vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Het eerste college gestart om 15:00 uur en het tweede college start om 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

  3 dagen

  € 1.600

  Cursusdata

  17 november & 1 en 15 december 2022

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.