Elke financieel verantwoordelijke heeft te maken met het analyseren van gegevens en het opstellen van rapportages. Veel onnodige tijd wordt besteed aan routinematige handelingen in bijvoorbeeld maandrapportages, prognoses, begrotingen en jaarrekeningen. Handelingen die met de juiste kennis van MS Excel 2016 eenvoudig uit te voeren zijn. Als financieel professional krijgt u steeds minder tijd om data te verwerken, waaruit een juiste beslissing genomen moet worden. Werkt u al met spreadsheets, maar ondervindt u regelmatig dat uw kennis van MS Excel 2016 onvoldoende is om de werkzaamheden efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren? Dan is de cursus MS Excel 2016 Financieel wat u nodig heeft.

Trainingsduur en Prijs

2 dagen

910

Cursusdata

22 en 23 november 2023
13 en 14 december 2023
30 en 31 januari 2024
19 en 20 februari 2024
26 en 27 maart 2024
15 en 16 april 2024
7 en 8 mei 2024
20 en 21 juni 2024
15 en 16 juli 2024
6 en 7 augustus 2024
12 en 13 september 2024
21 en 22 oktober 2024
13 en 14 november 2024
16 en 17 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands
  • Engels