Deze cursus laat je kennismaken met de Linux / UNIX “filosofie” van werken. Het leert de basisconcepten en de elementaire functionaliteit van Linux / UNIX-systemen.

Na de cursus zullen de studenten de faciliteiten van het bestandssysteem, de belangrijkste commando’s voor bestandsbeheer en de vi-editor begrijpen. De studenten zullen in staat zijn om een grote selectie van standaard utility-opdrachten te gebruiken.

De sterke en zwakke punten van Linux- en UNIX-systemen komen aan bod. Details van de interne werking zullen worden uitgelegd waar ze nuttig zijn voor het basisbegrip.

Deelnemers aan de cursus ontvangen de volgende documentatie:

Een studentenpakket met kopieën van de presentaties, practica, antwoorden op de oefeningen en achtergrondinformatie.
Een referentiekaart met veelgebruikte opties van de meeste Linux / UNIX-opdrachten.
Kort na de cursus ontvangt de student een certificaat als bewijs van deelname.

Trainingsduur en Prijs

3 dagen

2095

Cursusdata

15, 16 en 17 januari 2024
19, 20 en 21 februari 2024
20, 21 en 22 maart 2024
15, 16 en 17 april 2024
22, 23 en 24 mei 2024
3, 4 en 5 juli 2024
13, 14 en 15 augustus 2024
2, 3 en 4 september 2024
1, 2 en 3 oktober 2024
27, 28 en 29 november 2024
16, 17 en 18 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Engels