Deze cursus laat je kennismaken met de Linux / UNIX “filosofie” van werken. Het leert de basisconcepten en de elementaire functionaliteit van Linux / UNIX-systemen.

Na de cursus zullen de studenten de faciliteiten van het bestandssysteem, de belangrijkste commando's voor bestandsbeheer en de vi-editor begrijpen. De studenten zullen in staat zijn om een grote selectie van standaard utility-opdrachten te gebruiken.

De sterke en zwakke punten van Linux- en UNIX-systemen komen aan bod. Details van de interne werking zullen worden uitgelegd waar ze nuttig zijn voor het basisbegrip.

Deelnemers aan de cursus ontvangen de volgende documentatie:

Een studentenpakket met kopieën van de presentaties, practica, antwoorden op de oefeningen en achtergrondinformatie.
Een referentiekaart met veelgebruikte opties van de meeste Linux / UNIX-opdrachten.
Kort na de cursus ontvangt de student een certificaat als bewijs van deelname.

Trainingsduur en Prijs

3 dagen

2040

Cursusdata

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Engels