Financiële kennis voor de niet-financiële manager - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Financiële kennis voor de niet-financiële manager – Schriftelijk

 1.795,00

Financiële kennis voor de niet-financiële manager – Schriftelijk

Een zeer complete cursus voor de manager die zich niet dagelijks met cijfers bezighoudt!
Met andere woorden, een uniek schriftelijk leerpakket dat je in staat stelt de noodzakelijke financiële kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in jouw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief.
Aan de hand van de lessen verdiep je je stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeer je een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die je aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Doel

Een zeer complete cursus voor de manager die zich niet dagelijks met cijfers bezighoudt!
Met andere woorden, een uniek schriftelijk leerpakket dat je in staat stelt de noodzakelijke financiële kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in jouw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief.
Aan de hand van de lessen verdiep je je stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeer je een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die je aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Doelgroep

Deze training heeft als doel managers in niet-financiële functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.

Voorkennis

Vorm

Schriftelijk

Inhoud

LES I Financiële kennis ? inleiding

 • Belang van informatievoorziening
 • Analyse van financiële gegevens
 • Organisaties
 • Financiële administraties
 • Bijzondere onderwerpen
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES II De balans

 • Activa en passiva
 • Waarderingsaspecten
 • Bijzondere onderwerpen
 • Bijzondere posten in de balans
 • Solvabiliteit
 • Liquiditeit
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES III De winst- en verliesrekening

 • Opbrengsten en kosten
 • Rentabiliteit en rendement
 • Kostenstructuur
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES IV
  Geldstromen en kostenverbijzondering

 • Kasstroomoverzicht
 • Kostenallocatie
 • Kostprijsanalyse
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES V Waardering van activa

 • Materiële vaste activa
 • Voorraden
 • Onderhanden werk
 • Vorderingen
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES VI Financiering en investeringen

 • Investeringscriteria
 • Investeringsanalyse
 • Financieringen
 • Relatie tussen investering en financiering
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES VII Werkkapitaal

 • Beheer van werkkapitaal
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES VIII Externe verslaggeving

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Bijzondere rapportages
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES IX Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving

 • Beoordeling van ondernemingsactiviteiten
 • Financiële versus niet-financiële activiteiten
 • VRAAGSTUKKEN
 • LES X Overige onderwerpen

 • Begroting en budgettering
 • Shared Service Centers
 • Kengetallen
 • Corporate Governance
 • VRAAGSTUKKEN
 • Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  10 lessen

  € 1.795

  Cursusdata

  Data op aanvraag

  Andere data?

  Locaties

  Niet van toepassing

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.