Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – Schriftelijk

Deze schriftelijke CISSP training bestaat uit 8 omvangrijke lesdelen en omvat de gehele CBK (Common Body of Knowledge). De training is volledig in het Nederlands geschreven en is voorzien van alle Engelse termen die je nodig hebt voor het CISSP examen. Naast de verplichte kennis is de training voorzien van tal van praktijkvoorbeelden en wordt tevens de vertaalslag gemaakt vanuit de Amerikaanse situatie naar de West-Europese cultuur en daar waar relevant naar de Nederlandse juridische- en managementcultuur. Ook als je je niet wilt laten certificeren is de kennis uit deze training een waardevol bezit!

Trainingsduur en Prijs

8 lessen

2480
De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen

Cursusdata

18 januari 2024
15 februari 2024

Locaties

  • Niet van toepassing

Taal