Wettelijke scholingsplicht per 1 juli 2015

In de nieuwe Wet werk en zekerheid is, naast een nieuwe ketenregeling en een geheel nieuw ontslagrecht, in aanvulling op het “goed werkgeverschap” tevens een scholingsplicht opgenomen.
De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd: “‘De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.”

De scholingsplicht gaat in per 1 juli 2015. Vanaf die datum bent u als werkgever dus verplicht om, ten behoeve van uw werknemers, voor voldoende scholing zorg te dragen.
De scholingsplicht houdt in dat u een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie.
U heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij/zij zijn/haar eigen functie niet langer kan vervullen.

De nieuwe wet bepaalt ook dat u een werknemer niet op grond van disfunctioneren mag ontslaan als zijn ongeschiktheid komt doordat u onvoldoende in scholing hebt geïnvesteerd.
Bovendien mag u een werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een redelijke grond heeft én herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort.

Zo zullen zowel UWV als de kantonrechter de investering in scholing straks meenemen in de beoordeling van een ontslagverzoek. Het is daarom van groot belang om de opleidingen en trainingen die de werknemer op kosten van uw organisatie volgt te registeren en deze registratie op te nemen in het personeelsdossier. U staat dan sterker als er later eventueel een ontslagzaak volgt.

Tailor iT Training biedt, ten behoeve van diverse doelgroepen, verschillende opleidingen en trainingen aan, enkele voorbeelden zijn:

Algemene basisvaardigheden trainingen

MS Office trainingen

Persoonlijke effectiviteit trainingen

Management trainingen

Of neem contact met ons op voor het afstemmen van een persoonlijk opleidingsplan ten behoeve van uw werknemers.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.