Nieuw Partnership model Microsoft

Onlangs heeft Microsoft haar Partnership model gewijzigd. Dit is van toepassing op jouw organisatie indien je op dit moment partner bent of partner wilt gaan worden. Organisaties die reeds partner zijn krijgen, op het moment van de jaarlijkse renewal, met de nieuwe voorwaarden te maken. Voor organisaties die nog geen partner zijn maar dit wel willen worden, gelden direct de nieuwe voorwaarden.

Het nieuwe model draait om Designations. Met de designation wordt een specialisatie bedoeld. De voorwaarden voor het Partnership zijn onderverdeeld in een 3-tal criteria,  te weten:

1. Performance
2. Customer Succes
3. Skilling

1.  Performance
Deze categorie meet het vermogen van jouw organisatie om het aantal klanten dat Microsoft-services en -workloads gebruikt, te vergroten.

2. Customer Succes
Deze categorie heeft betrekking op de toename van het daadwerkelijk gebruik van de Microsoft producten bij relaties en het aantal implementaties van Microsoft producten bij relaties.

3. Skilling
Deze categorie gaat over het hebben van medewerk(st)ers binnen de organisaties welke bepaalde certificeringen in hun bezit hebben, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is duidelijk dat in dit domein door een organisatie is te sturen, door medewerk(st)ers te trainen en examens te laten doen.

Voorwaarde aan het Partnership is dat een organisatie minimaal 70 punten van de maximaal 100 punten behaald. Deze punten dienen binnen één van de zes zogenaamde Designations te worden behaald. Deze punten dienen binnen één van de zes zogenaamde Designations te worden behaald. In alle drie voorgenoemde criteria dienen punten te worden behaald. Dus 0 punten voor 1 van de criteria is niet toegestaan. Voor criterium Skilling geldt dat tussen 25 en 40 punten gerealiseerd kunnen worden. Dit aantal is afhankelijk van de gekozen Designation.

Bij Tailor iT Training is jouw organisatie aan het juiste adres om advies te vragen en daadwerkelijk resultaten, op het gebied van Skilling, te boeken. Training en certificering van jullie medewerk(st)ers binnen het partnermodel is dus nog belangrijker geworden. Certificeringen realiseren brengt met zich mee dat medewerk(st)ers kennis en vaardigheden op Microsoft technologie ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde om relaties met Microsoft technologie op hoog niveau te kunnen bedienen.

Skilling en Designations
Er zijn zes Partner Designations gedefinieerd:

1. Azure Infrastructure
2. Azure Digital & App Innovation
3. Azure Data & AI
4. Modern Work
5. Security
6. Business Applications

Per Designation gelden specifieke voorwaarden. Voor de Designations 1 tot en met 6 staan de voorwaarden onderstaand uitgewerkt.

In designation 4 worden door Microsoft 2 situaties beschouwd; Enterprise-relaties en Midden & Klein bedrijf-relaties. Als partner word je door Microsoft bekeken voor score op zowel Enterprise als Midden & Klein-bedrijf. De beoordeling vindt plaats waar de hoogste score tot stand komt.
Om punten in elk gebied te realiseren, dient een organisatie minimaal één medewerk(st)ers te hebben met één van de bovenstaande Intermediate certificeringen + dezelfde of een andere medewerk(st)er met een Advanced certificering.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.