De wet ‘meldplicht datalekken’ komt er aan

Is uw netwerk gekraakt en zijn er persoonsgegevens uitgelekt? Het wordt verboden om dat stil te houden. De wet ‘meldplicht datalekken’ komt er aan.

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben de wet aangenomen die straks bedrijven en organisaties verplicht om het bij de overheid te melden wanneer ze te maken krijgen met een ernstig datalek; de wet meldplicht datalekken. Bovendien moeten de gebruikers op de hoogte worden gesteld die nadelige gevolgen van het lek kunnen ondervinden. De wet is alleen van toepassing op ernstige datalekken; die waarbij privacygevoelige informatie is uitgelekt of een grootschalig datalek, en geldt overal waar persoonsgegevens worden verwerkt, zowel in de private als in de publieke sector. Controle op de wet wordt neergelegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Wanneer een bedrijf de meldplicht niet nakomt, kan het CBP een boete opleggen van maximaal 450.000 euro.

De meldplicht datalekken is erop gericht om de gevolgen van een datalek voor alle betrokkenen te beperken, en de wet moet een bijdrage leveren aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De wet meldplicht datalekken zal per 1 januari 2016 een feit zijn.

ISO 27001

Bij een toenemend aantal en steeds complexer wordende cyberaanvallen, is het beveiligen van informatie zo langzamerhand cruciaal. De standaard ISO/IEC 27001 helpt bedrijven en organisaties daarbij. De norm bevat de risico’s van mobiele apparaten en bedreigingen die via het internet komen.

NEN-ISO/IEC 27001 specificeert eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen die moeten worden aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties. De norm bevat ook de voorschriften voor de beoordeling en behandeling van veiligheidsrisico’s. De voorschriften zijn generiek en gelden voor elk type organisatie.

Tailor iT biedt uw organisatie diverse trainingen, gebaseerd op de norm ISO 27001. Ook voor alle andere Security trainingen en IT Security trainingen kunt u bij ons terecht.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.