Artificiële intelligentie met Microsoft Azure AI

Wat artificiële intelligentie voor uw bedrijf kan betekenen

Artificiële intelligentie is een begrip dat we, zonder het te beseffen, niet meer kunnen wegdenken uit het bedrijfsleven. Toch bestaan er rond artificiële intelligentie heel wat misverstanden. Al te vaak denkt men aan films zoals The Terminator 2, waar op “Judgment Day” computers de wereld van de mensen overnemen.

Met een pakket zoals Microsoft Azure AI is het mogelijk om artificiële intelligentie op een schaalbare manier toe te passen in uw bedrijf, of het nu groot of klein is. Bovendien kunt u processen die gebruikmaken van artificiële intelligentie perfect laten aansluiten op de sterktes van de medewerkers van uw bedrijf.

Voordelen van artificiële intelligentie of AI

De voordelen van artificiële intelligentie, ook wel “kunstmatige intelligentie” of kortweg “AI” genoemd, spreken voor zich:

 • Een systeem van kunstmatige intelligentie maakt weinig fouten
 • U kunt menselijke arbeid inzetten op moeilijke en uitdagende taken, terwijl u het repetitieve werk aan een computer over laat.
 • U werkt gewoonweg sneller dankzij artificiële intelligentie, omdat monotone taken onvermoeibaar door een machine uitgevoerd worden.
 • Fysiek zware en moeilijke klussen hoeft u mogelijk niet meer zelf te doen
 • In uw bedrijf profiteert u dankzij kunstmatige intelligentie van informatie die op een slimme en snelle manier met elkaar verbonden wordt.

Artificiële intelligentie werkt zoals een schaakcomputer

Artificiële intelligentie maakt inderdaad verbanden en oplossingen mogelijk die voor mensen onmogelijk zijn om te bedenken. Denk bijvoorbeeld maar aan de schaaksport, waarbij een schaakcomputer alle mogelijke zetten in een fractie van een seconde overloopt en er de beste uitkiest. Schaakgrootmeester Jonathan Rowson legt in zijn boek “De Juiste Zet” uit hoe professionele schakers een team van data-analisten achter zich scharen tijdens de voorbereiding van toernooien en dat snelle computers met sterke processoren hierbij cruciaal zijn.

Steeds waakzaam blijven bij het toepassen van kunstmatige intelligentie

Artificiële intelligentie is een beetje mysterieus, en daarom spelen de media graag in op dingen die verkeerd gaan met slimme computersystemen. Denk bijvoorbeeld maar aan ongelukken met zelfrijdende auto’s, die altijd uitvergroot worden in de media, terwijl er verhoudingsgewijs misschien wel meer ongelukken gebeuren met auto’s die door mensen bestuurd worden.

Bepaalde vergissingen of fouten worden legendarisch. In een Chinese stad registreerde een camera via gezichtsherkenning personen die op het verkeerde moment een straat oversteken om hen te bekeuren. Op een dag kreeg een dame van wie een foto op een voorbijrijdende bus was afgebeeld een bekeuring in de bus wegens het oversteken van de weg terwijl dit niet mocht. Er is ook een voorbeeld bekend van een radiopresentator die live op de ether “Hey Google, play Metallica” omriep, waarna in duizenden huishoudens met een smart home system muziek van deze band weerklonk. Dit maar om te zeggen dat er inderdaad behoorlijk wat verkeerd kan gaan met artificiële intelligentie.

Meer AI in het bedrijfsleven dan je denkt

Toch zijn er ook nu al heel wat voorbeelden te noemen van toepassingen met artificiële intelligentie die we gebruiken zonder erbij na te denken. Een bekend voorbeeld is de vertaalsoftware van Deepl of Google Translate. Hiermee kunt u teksten automatisch laten vertalen. U heeft ook de mogelijkheid om de vertaling te corrigeren en zodoende het systeem “slimmer” te maken voor een volgende vertaling.

Andere bekende toepassingen van artificiële intelligentie zijn de robotica zoals bijvoorbeeld de zelfrijdende grasmaaier of stofzuiger. Smart Home systemen zoals Google Assistant of Amazon Alexa, die u met commando’s bepaalde taken kunt toevertrouwen, behoren ook tot de wereld van de AI. Misschien heeft u zonder het zelf te beseffen ook al eens met een automatische chatbot gepraat voor of na een aankoop op het internet.

Definitie van artificiële intelligentie

We hebben nu nog altijd de vraag niet beantwoord wat artificiële intelligentie eigenlijk is. Een definitie van artificiële intelligentie kan als volgt luiden. Artificiële intelligentie is intelligentie die door een machine opgebouwd is, en die problemen oplost die doorgaans door mensen opgelost worden. Belangrijk om hieraan toe te voegen, is dat artificiële intelligentie an sich niets nieuws kan uitvinden, het systeem kan alleen zijn taak doen en deze verder verfijnen.

Heel wat ondernemingen zetten al slimme software met artificiële intelligentie in. Dit zijn vaak hele concrete toepassingen. In de medische beeldvorming is AI niet meer weg te denken. Slimme software is veel beter dan de mens in staat om bijvoorbeeld de grootte van tumoren in te schatten of de ernst van een bepaald hartprobleem vast te stellen. Daarnaast is artificiële intelligentie zeker ook niet meer weg te denken in de landbouw, in industriële productielijnen of in kantoordiensten.

Zowel voor grote als kleine bedrijven dankzij Microsoft Azure AI

Artificiële intelligentie is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven. Ook kleinschalige ondernemingen doen hun voordeel met AI voor bijvoorbeeld klantenbeheer, online activiteiten, het rekruteren van personeel of het uitschrijven van teksten. Tijdens de coronapandemie hebben heel wat nieuwe slimme toepassingen het licht gezien. Denk bijvoorbeeld aan algoritmes die het tempo en de verdeling van coronavaccins bepalen. Met artificiële intelligentie kunnen voedingsbedrijven ervoor zorgen dat ze minder overschotten hebben en zuiniger met middelen omgaan.

Diverse soorten machine learning met Microsoft Azure AI

Artificiële intelligentie is een overkoepelende naam voor het creëren van slimme machines. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende tools. Een belangrijke tool van AI is “machine learning”. Dit is de tak van AI die zich toelegt op het aanleren van patronen met computers.
Cruciaal bij dit alles is het beschikbaar hebben van grote collecties data en technieken waarmee u computers bepaalde zaken aanleert of aan machine learning doet. In de wereld van AI wordt een onderscheid gemaakt tussen diverse vormen van machine learning.

 • Supervised learning. Dit is een techniek waarbij u op een bewuste manier een beperkte hoeveelheid data “voedt” aan een computer zodat dit toestel bepaalde patronen kan leren herkennen.
 • Unsupervised learning. Hierbij krijgt een computersysteem gigantische hoeveelheden data te verwerken met de bedoeling er bepaalde patronen in te vinden. Hierbij spreken we dan over begrippen zoals “big data” of “data crunching”. Een concrete voorstelling hiervan vindt u in de wereld van de supermarkten, waarbij software spreekwoordelijk alle aankoopbonnen bijhoudt en bijvoorbeeld de conclusie trekt dat wie een fles melk koopt ook meestal een pak boter koopt, om maar iets te noemen.
 • Reinforcement learning staat dan weer voor een begrip waarbij bepaalde conclusies die de software trekt beloond worden, zoals u een hond beloont met een koekje. Dit wordt vaak toegepast om robots hun werk te laten doen.
 • De ultieme vorm van artificiële intelligentie is de zogenaamde deep learning. Deep learning is een term voor een technologie waarbij computers zelf de algoritmes slimmer maken, zonder tussenkomst van de mens.
  Dat deep learning heel efficiënt is, blijkt uit het voorbeeld van het slimme algoritme dat het spelletje Candy Crush speelt. Dit algoritme test het spelletje en de diverse levels. De automatische tool die Candy Crush speelt, behaalt het niveau dat u kunt vergelijken met dat van 18 menselijke spelers.

Dit klinkt allemaal fantastisch, maar er zijn ook heel wat uitdagingen verbonden aan artificiële intelligentie. Met tools zoals Microsoft Azure AI kunt u deze uitdagingen gelukkig op een gebruiksvriendelijke manier aanpakken.

Data, data, data

De grote uitdaging bijvoorbeeld is het verzamelen en classificeren van data. Bepaalde datasets moeten eerst op een duidelijke en heldere manier geformatteerd worden voordat ze door een computer verwerkt kunnen worden. Het classificeren en voorbereiden van data wordt dus belangrijker dan ooit. Daarnaast moet er ook nagedacht worden over bepaalde modellen om deze data aan de computer te presenteren. Met Microsoft Azure AI werkt u dan bijvoorbeeld met een “trainingsset” en een “liveset” van data. De trainingsset dient dan om de computer bewust dingen aan te leren, zoals bijvoorbeeld het herkennen van vormen in grote hoeveelheden afbeeldingen.

De Europese Commissie heeft een aantal ethische richtlijnen uitgevaardigd om de ontwikkeling van goede kunstmatige intelligentie te bevorderen. Hierbij gelden een aantal belangrijke ethische principes. De menselijke autonomie staat voorop, terwijl er ook altijd moet vermeden worden dat er schade kan ontstaan. Er moet ook een mate van “billijkheid” zijn, en de algoritmes die in de kunstmatige intelligentie gebruikt worden, moeten ook nog steeds verklaarbaar en transparant zijn. Een voorbeeld dat deze reële gevaren illustreert is het automatische Twitteraccount Tay, dat door Microsoft als stunt gelanceerd werd. Dit account voorzag automatisch antwoorden op tweets. Op het moment dat Twittergebruikers bepaalde politiek incorrecte boodschappen plaatsten, begon Tay ook racistische taal en boodschappen wereldkundig te maken.

Een bepaalde vooringenomenheid of “bias” tijdens het opstellen en beheren van data kan ervoor zorgen dat artificiële intelligentie gewoonweg tot domme conclusies komt. Deze bias of onwetendheid is vaak de oorzaak waarom een chatbot niet reageert zoals het hoort, zoals het voorbeeld van Tay heeft aangetoond.

Machine learning op een intuïtieve manier

Microsoft heeft hier zeker lessen uit geleerd en biedt nu sterke en diverse AI diensten voor bedrijven aan. Met een gratis account voor Microsoft Azure AI kunt u in uw bedrijf heel wat realiseren. Zo is het perfect mogelijk om modellen voor machine learning aan te maken. Dit zijn leermodellen die u op een intuïtieve manier kunt opzetten, trainen en uitrollen. Hiervoor voorziet Azure Machine learning de zogenaamde Azure Databricks, die een soort template zijn om data op te stellen en te bewaren.

Met Microsoft Azure AI is het eveneens mogelijk gebruik te maken van AI modellen uit producten zoals Office 365 en Xbox. Dit zijn de zogenaamde cognitieve services. Om een AI-oplossing toe te passen in uw bedrijf, biedt Microsoft Azure dus oplossingen aan die passen in de huidige bedrijfsprocessen. Het automatiseren van bepaalde documentatieprocessen, het uitrollen van een systeem voor customer service dat gebruikmaakt van bots of bepaalde inzichten genereren uit content, het kan allemaal met Microsoft Azure AI.

Het is niet noodzakelijk om van nul te beginnen als u AI wil gaan gebruiken in uw bedrijf. Vaak is het mogelijk om bestaande toepassingen uit te breiden, bijvoorbeeld met bots. In dit verband is het handig dat u al over een uitgebreid en degelijke software-infrastructuur beschikt. Microsoft heeft namelijk zijn producten zo opgesteld dat er op een modulaire en opbouwende manier gewerkt kan worden.

Training in Microsoft Azure AI op maat van uw bedrijf

Het toepassen van AI heeft bepaalde gevolgen voor de werking van uw bedrijf. Developers kunnen bepaalde taken automatiseren en kunnen zich hierdoor bekwamen in nieuwe taken om machine learning en kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. Tailor-IT biedt daarom een uitgebreide training aan waarin u de Microsoft Azure AI-oplossing volledig leert gebruiken, van het ontwerp tot en met de implementatie. Zo leert u de mogelijkheden van Azure Cognitive Services kennen. De doelgroep voor deze training zijn software-ingenieurs die zich toeleggen op het bouwen, beheren en implementeren van AI-oplossingen. Als voorkennis is het noodzakelijk om te beschikken over kennis van Microsoft Azure. Bovendien moet u kunnen navigeren in het Azure-portaal. Daarnaast is kennis van C#, Python of JavaScript noodzakelijk.

Bedrijfsprocessen automatiseren met AI

U merkt het, artificiële intelligentie maakt heel wat mogelijk in uw bedrijf. Het is een betrouwbare tool met eindeloze mogelijkheden. Met kunstmatige intelligentie kunt u veel meer doen dan enkel bepaalde taken automatiseren. Slimme computersystemen verwerken oneindig veel meer data dan mensen, die hun aandacht maar beperkt kunnen vasthouden. Bovendien werken mens en machine perfect samen met artificiële intelligentie.

Als u op een bepaald moment als mens niet meer verder kunt en vast zit in een probleemstelling, kan slimme software het perfect van u overnemen. Denk maar aan het voorbeeld van schaakgrootmeester Jonathan Rowson dat we hierboven schetsten. Beslissingen worden, kortom, een stuk eenvoudiger als u uw bedrijf laat ondersteunen door slimme software. Zo bepaalt de computer voor u wanneer en hoe sterk de omzet van uw winkel gaat stijgen, wanneer u best bepaalde producten in de aanbieding zet, enzovoort. Complexiteit is niet langer een issue, een computer kan even goed met drie als met honderd parameters rekenen.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.