Fenomenologisch kijken

13 jun Fenomenologisch kijken

In de nieuwsbrief van april gaven wij een kijk op agile werken. De kern daarvan is: “Het vermogen van organisaties om snel en wendbaar waarde te leveren.”.
Is dat alles? Nee, immers zonder koers is elke weg de juiste. Er is een beeld van een nieuwe werkelijkheid nodig.

Agile werken betekent ook anders durven kijken. Kijken vanuit een ander perspectief, een andere positie en kijken door een andere bril. Dat noemen we fenomenologisch kijken.

Deze, door Edmund Husserl, ontwikkelde filosofische methode stelt een hele nieuwe benadering van kennis voor. De fenomenologische methode richt zicht niet op de concrete dingen en hun samenhang, maar wil doordringen tot het wezen en de betekenis van de dingen door middel van geestelijk intuïtieve beschouwing.

Fenomenologie is geen probleemoplossende benaderingswijze, maar een verkennende werkwijze. U komt makkelijker tot een ander inzicht vanuit een ander perspectief. Dat inzicht leidt tot nieuwe mogelijkheden om hetzelfde vraagstuk op een andere manier te benaderen. Perspectieven uitwerken in scenario’s die waardevolle keuzes mogelijk maken.

Fenomenologie kan kort gekarakteriseerd worden als ‘terug naar de feiten’ die door het ervaren bij de mens komen. De bijbehorende techniek wordt fenomenologische reductie genoemd: een beperking in wat te onderzoeken en met welke reikwijdte. In andere woorden: u zou uzelf met van alles kunnen bezighouden, maar begin bij uw eigen ervaring van zaken. Ervaar onbevangen en laat uw ervaringen vorm krijgen in uw intuïtie. U bent zo zelf een instrument. Wat u ervaart, hoe zaken, feiten en fenomenen zich aan u voordoen: dat is de uitkomst van de meting die u met uzelf als instrument verricht.

Bent u benieuwd wat fenomenologisch kijken voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op en wordt verrast door deze opzienbarende manier van kijken, denken en doen.Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.