Algemeen Management trainingen

Algemeen Management trainingen

Volg Algemeen Management trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

Tailor iT Training biedt u de volgende mogelijkheden met betrekking tot Algemeen Management trainingen aan.

Business Development & Innovatie

We leven in een vluchtige samenleving waarbij aandacht krijgen een uitdaging is, maar de aandacht behouden een nog grotere uitdaging is. Om de consument van uw product of dienst te overtuigen, is toegevoegde waarde en…

Business Development & Leiderschap

Om nieuwe markten aan te boren en/ of nieuwe producten te lanceren, is er vaak een interne verandering nodig. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis op het gebied van Business Development, Leiderschap…

Business Strategy & Change Management (PAO)

Toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen worden almaar belangrijker voor organisaties. Om een duurzame waarde creatie te bewerkstelligen, is echter nogal wat nodig. Denk hierbij aan het faciliteren van creativiteit, het optuigen van innovatieprocessen, het inregelen…

Certified Outsourcing Specialist

Zonder een adequate regiefunctie is een efficiënte en effectieve outsourcing van IT-diensten niet mogelijk. Als manager of medewerker, betrokken bij het uitbesteden van IT-diensten, dient u absoluut bekend te zijn met de belangrijkste principes en…

e-Learning binnen uw organisatie – Schriftelijk

E-learning staat aan het begin van een absolute stroomversnelling. Leren via het web heeft in een aantal organisaties al een grote vlucht genomen. Om e-learning tot een succes te maken, moet u evenwel aan verschillende…

Enterprise Architectuur in de praktijk – Schriftelijk

Organisaties hebben te maken met een continue stroom aan veranderingen die effectief, efficiënt en steeds sneller geïmplementeerd moeten worden. Hierbij mag de samenhang tussen het complete portfolio aan veranderingen niet uit het oog verloren worden.…

Expatriate Management – Schriftelijk

Onder Expatriate Management worden alle systemen, procedures en activiteiten verstaan die te maken hebben met het uitzenden en inzenden van werknemers. De enige constante is verandering. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wet- en regelgeving…

Informatiemanagement in de publieke sector

Het doel van deze 5-daagse opleiding is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector…

Integrale Beveiliging – Schriftelijk

Integrale beveiliging is een logisch gevolg van de voortschrijdende techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, onder meer als gevolg van (nieuwe) wet- en regelgeving. Beveiligingsdisciplines worden en zijn steeds meer afhankelijk…

IT & Business Proces Management (Post HBO)

IT zorgt steeds vaker voor een strategisch concurrentievoordeel in menig organisatie. Een goede alignment van de IT-strategie met de bedrijfsstrategie wordt dan ook steeds belangrijker. Om effectieve IT-strategieen te implementeren is het voorts belangrijk dat…

Kennismanagement in de praktijk – Schriftelijk

Kennismanagement richt zich op het beheersen van processen waarmee de kennis in een organisatie wordt geëxploiteerd, waarmee nieuwe kennis wordt geïmporteerd, geborgen en gedistribueerd, verder ontwikkeld en gecombineerd en waarmee verouderde kennis kan worden afgestoten.…

Magazijnen & Distributiecentra – Schriftelijk

Belangrijke trends voor de komende jaren zijn het bereiken van een hogere efficiency, meer flexibiliteit en een hogere servicegraad. Moderne logistieke wensen als het werken in supply chains en het ECR-concept stellen hoge eisen aan…

Portfoliomanagement & Execution

Het is een uitdaging voor elk bedrijf om het juiste aanbod aan klanten te kunnen bieden. Het draait om de balans tussen de toegevoegde waarde welke uw producten voor uw doelgroep vertegenwoordigen en de financiële…

Product Management

Product management is een dynamisch vakgebied. Als productmanager heeft u een belangrijke rol binnen de organisatie; u bent een centrale schakel tussen research, productontwikkeling, marketing, sales en finance. Om deze rol goed en met enthousiasme…

Risicomanagement voor de safety & security manager – Schriftelijk

Safety & Security zijn de (beveiligings)activiteiten die een voortdurende veiligheid van en rondom de bedrijfsprocessen waarborgen. Het doel is processen en objecten tegen de dreigingen van binnen en buiten te beveiligen. De vraag is nu…

Strategisch Verandermanagement

Verandering is moeilijk, lastig en vooral complex. Hierdoor zijn veel veranderprojecten gedoemd om te mislukken. Heilige huisjes moeten worden afgebroken en nieuwe moeten weer opgebouwd worden. Bestaande culturen en structuren moeten aangepast en weer in…

Sturen op kosten en baten van IT – Schriftelijk

In deze cursus worden methoden en technieken behandeld voor het beheer van kosten en baten van IT over de gehele levenscyclus. Na bestudering van de lessen bent u in staat uw IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch…

Verandermanagement & Leadership

Soms is er een koerswijziging nodig om de gewenste bedrijf doelen te behalen. Het gevolg hiervan is dat een organisatie moet veranderen. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis en inzicht op dit…

Verandermanagement & Leadership (Post HBO)

Om de gewenste bedrijfsdoelen te halen is soms een koerswijziging nodig. Het gevolg hiervan is vaak dat een organisatie moet veranderen. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis en inzicht op dit gebied…

Veranderstrategie & Change Implementation (PAO)

Om aan de gestelde ?company goals’ te voldoen, dienen organisaties zich vaak aan te passen. Om een veranderproces succesvol door te kunnen voeren is actuele kennis van groot belang. Zonder goede voorbereiding kan een ingezette…

Warehouse Management Systemen (WMS) – Schriftelijk

WMS-pakketten richten zich, zoals de term al aangeeft, op het organiseren en aansturen van werkzaamheden in magazijnen (warehouses). Het betreft dan het sturen van functionaliteiten m.b.t. de totale werking van een distributiemagazijn met inbegrip van…

In de categorie Algemeen Management trainingen vindt op diverse trainingen op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld Kennismanagement in de praktijk, e-Learning binnen uw organisatie, informatiemanagement in de publieke sector maar ook de training Trends in Business en IT; In deze laatste training wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in uw vakgebied. U leert de toegevoegde waarde kennen van IT ontwikkelingen als Agile, SCRUM, IT Sourcing, Lean Change, Design Thinking, Business model Innovation etc. In deze vijfdaagse training leert u welke IT ontwikkelingen waarde kunnen toevoegen aan uw (IT) organisatie.

Expatriate Management

Bent u verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van Expatriate Management in uw organisatie, dan is de schriftelijke training Expatriate Management interessant voor u. Ook wanneer u in financiële, juridische of fiscale zin adviserend of betrokken bent bij het uitzenden of inzenden van werknemers dan mag u deze training niet missen!

Certified Outsourcing Specialist

Zonder een adequate regiefunctie is een efficiënte en effectieve outsourcing van IT-diensten niet mogelijk. Als manager of medewerker, betrokken bij het uitbesteden van IT-diensten, dient u absoluut bekend te zijn met de belangrijkste principes en concepten van outsourcing en regie ofwel Sourcing Governance. In de training Certified Outsourcing Specialist komt dit alles en nog veel meer aan bod.

Voor de bovenstaande en nog veel meer Algemeen Management trainingen bent u bij Tailor iT Training aan het juiste adres. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor een maatwerktraject contact met ons op.

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.