Expatriate Management - Schriftelijk

Logo TailorIT RGB

Expatriate Management – Schriftelijk

 2.480,00

Expatriate Management – Schriftelijk

Onder Expatriate Management worden alle systemen, procedures en activiteiten verstaan die te maken hebben met het uitzenden en inzenden van werknemers. De enige constante is verandering. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wet- en regelgeving rondom het uit- en inzenden van werknemers. Aangezien de voorwaarden voor vergunningen en tal van fiscale regelingen en andere randvoorwaarden zijn veranderd is de cursus Expatriate Management weer opnieuw geactualiseerd. Ook voor u is het essentieel te investeren in actuele kennis zodat u tijdig uw beleid t.a.v. uw expats en impats kunt bijstellen! In deze absoluut unieke 14-delige schriftelijke cursus wordt antwoord gegeven op al uw actuele, juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen.

De sociale zekerheidskosten van internationale uitzendingen vormen een aanzienlijk deel van de totale kosten en nemen dan ook een belangrijk deel van deze cursus in beslag. Ook de juridische gevolgen van het in- en uitzenden van werknemers worden uitvoerig behandeld evenals de fiscale consequenties. De belangrijkste belastingbesparende mogelijkheid voor uitgezonden werknemers is de 30%-regeling. Aan deze voor de praktijk zeer belangrijke regeling zal een aparte les gewijd worden. De cursus wordt afgesloten met een les die volledig gewijd is aan alle mogelijkheden om de kosten van uw expats beter in de hand te houden.

Doel

Bent u verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van Expatriate Management in uw organisatie, dan is dit de cursus voor u. Ook als u in financi?le, juridische of fiscale zin adviserend of betrokken bent bij het uitzenden of inzenden van werknemers dan mag u deze omvangrijke cursus niet missen!

Doelgroep

Bent u verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van Expatriate Management in uw organisatie, dan is dit de cursus voor u. Ook als u in financi?le, juridische of fiscale zin adviserend of betrokken bent bij het uitzenden of inzenden van werknemers dan mag u deze omvangrijke cursus niet missen!

Voorkennis

De schriftelijke cursus over Expatriate Management is geschreven op HBO niveau.

Vorm

Schriftelijk en Maatwerk

Inhoud

Expatriate Management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen
Het succesvol uitzenden van werknemers vereist een doordacht beleid en adequaat management. De cursus Expatriate Management ondersteunt u in het volledige proces van internationale tewerkstelling. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor succesvol Expatriate Management, zoals:

Het voorbereiden van uw medewerker (en zijn gezin) op de uitzending (visums, werkvergunning, etc.) en het bepalen van passende arbeidsvoorwaarden.

Regelen van overige arbeidsvoorwaarden waaronder de auto van de zaak, transportvergoedingen, huisvesting, vergoeding van onderwijskosten van kinderen, etc.
 
De terugkeerregeling: kosten van repatriëring en de te vervullen functie bij terugkeer.

Specifieke regelingen voor Nederlanders die in Nederland wonen en frequent naar het buitenland reizen.

Regelingen voor verlengde zakenreizen of korte uitzendingen (2-12 maanden): de invloed van de Nederlandse belastingverdragen en eenzijdige regelingen, fiscale aspecten van diverse vergoedingen en de 30%-regeling.

Langdurige uitzending (meer dan 12 maanden): fiscale gevolgen voor de eigen woning en inkomsten uit vermogen. De fiscale behandeling van het arbeidsvoorwaardenpakket in het buitenland. Welke mogelijkheden zijn er om de belasting en sociale verzekeringskosten zowel voor de werkgever als de werknemer, zo laag mogelijk te houden?

Kan uw werknemer in Nederland verzekerd blijven en kan dubbele verzekering worden vermeden? Welke gevolgen heeft e.e.a. voor de eventuele uitkeringen aan uw werknemer?

Kunt u uw uitgezonden werknemer in het Nederlandse pensioenfonds houden? Zo ja, wat zijn dan de Nederlandse en buitenlandse fiscale consequenties? Wat zijn de mogelijkheden van internationale waardeoverdracht en wat zijn de voordelen van het deelnemen aan buitenlandse pensioenregelingen? Wat zijn de Nederlandse fiscale consequenties van het deelnemen aan een buitenlandse pensioenregeling terwijl men woont en werkt in Nederland?

De juridische vormgeving van de uitzending is van groot belang bij eventuele conflicten!
Wat zijn de gevolgen voor het erfrecht wanneer uw werknemer overlijdt tijdens de uitzending?

Wat zijn de voorwaarden voor de werkvergunning in Nederland, evenals de overige formaliteiten bij uitzending naar Nederland?

De altijd actuele 30%-regeling.

Grensarbeid en ‘split employment’. Waar liggen mogelijkheden om in internationaal verband inkomen te optimaliseren?

De juiste naleving van douane- en aanverwante fiscale wet- en regelgeving.

Tal van expliciete kostenbesparende mogelijkheden.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De schriftelijke cursus over Expatriate Management kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert.

Expatriate Management cursus – naslagwerk
De Expatriate Management cursusmap vormt na afsluiting van de cursus een waardevol en praktisch naslagwerk.

Tevens kunnen wij de cursus 'Expatriate management' als maatwerktraining op uw locatie verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Niet van toepassing

€ 2.480

Cursusdata

Data op aanvraag

Andere data?

Locaties

Niet van toepassing

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.