Expatriate Management – Schriftelijk

Onder Expatriate Management worden alle systemen, procedures en activiteiten verstaan die te maken hebben met het uitzenden en inzenden van werknemers. De enige constante is verandering. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wet- en regelgeving rondom het uit- en inzenden van werknemers. Aangezien de voorwaarden voor vergunningen en tal van fiscale regelingen en andere randvoorwaarden zijn veranderd is de cursus Expatriate Management weer opnieuw geactualiseerd. Ook voor u is het essentieel te investeren in actuele kennis zodat u tijdig uw beleid t.a.v. uw expats en impats kunt bijstellen! In deze absoluut unieke 14-delige schriftelijke cursus wordt antwoord gegeven op al uw actuele, juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen.

De sociale zekerheidskosten van internationale uitzendingen vormen een aanzienlijk deel van de totale kosten en nemen dan ook een belangrijk deel van deze cursus in beslag. Ook de juridische gevolgen van het in- en uitzenden van werknemers worden uitvoerig behandeld evenals de fiscale consequenties. De belangrijkste belastingbesparende mogelijkheid voor uitgezonden werknemers is de 30%-regeling. Aan deze voor de praktijk zeer belangrijke regeling zal een aparte les gewijd worden. De cursus wordt afgesloten met een les die volledig gewijd is aan alle mogelijkheden om de kosten van uw expats beter in de hand te houden.

Trainingsduur en Prijs

Niet van toepassing

2480

Cursusdata

18 januari 2024
15 februari 2024

Locaties

  • Niet van toepassing

Taal

  • Nederlands