Veranderstrategie & Change Implementation (PAO)

Om aan de gestelde ?company goals’ te voldoen, dienen organisaties zich vaak aan te passen. Om een veranderproces succesvol door te kunnen voeren is actuele kennis van groot belang. Zonder goede voorbereiding kan een ingezette verandering totaal verkeerd uitpakken. U heeft immers met bestaande structuren, culturen, waarden en een politiek krachtenveld te maken. Om een succesvolle transitie mogelijk te maken, dienen de hieruit voortvloeiende veranderprocessen goed geïmplementeerd en geborgd te worden. Hoe u dit strategisch en tactisch goed uit kunt voeren, leert u onder andere gedurende deze training.

Trainingsduur en Prijs

10 dagen

7521

Cursusdata

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands