Business Development & Leiderschap

Logo TailorIT RGB

Business Development & Leiderschap

 1.600,00

Business Development & Leiderschap

Om nieuwe markten aan te boren en/ of nieuwe producten te lanceren, is er vaak een interne verandering nodig. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis op het gebied van Business Development, Leiderschap en Verander management van groot belang. Zonder goede voorbereiding kan een ingezette verandering immers totaal verkeerd uitpakken. Na het volgen van deze training weet u wat er nodig is om een organisatie te veranderen en heeft u de juiste management skills om een business development strategie te kunnen implementeren.

Doel

Na het volgen van deze training:

 • bent u in staat om een zelfstandige uitvoering aan de business development/ innovatiestrategie te geven.
 • weet u hoe u een effectief business development proces kunt opstarten en hoe u de organisatie, in een wenselijke richting, kunt bewegen.
 • bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen, voor het welslagen van business development/ veranderprocessen, hebben.
 • weet u hoe u het beste met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren en culturen om kunt gaan.
 • bent u op de hoogte van de succesfactoren van business/ change leaders en weet u hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren.
 • bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied van business development en change management.
 • Doelgroep

  Deze training is voor professionals, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van Business Development, Innovatie, Leiderschap en Verandermanagement, bestemd.

  Voorkennis

  Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training. Echter ligt het optimale leerresultaat bij een ruimere werkervaring.

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

 • Dag 1: Bedrijfscultuur en verandermanagement
 • Gedurende deze dag leert u hoe u uw business development/ innovatiestrategie intern door kunt voeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management.
  U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw new businessstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen, weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen.

 • Dag 2: Leadership in business development projecten
 • Gedurende deze dag leert u welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van business innovation leaders. Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van businesss development en wat onderscheidt hen van de concurrentie? Andere vragen die worden beantwoordt: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen? U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt bijgespijkerd op deelaspecten. Tot slot krijgt u aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle business development projecten en -implementaties.

 • Dag 3: Implementatie new businessbeleid
 • Gedurende deze dag leert u hoe u de organisatie, concreet voor de implementatie van een nieuwe innovatiestrategie, gereedmaakt. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw business development/ innovatieteam prepareert en hoe u dit kunt managen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot over alle ins en outs van het monitoringproces bijgespijkerd. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden.

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De trainingen vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Het eerste college gestart om 15:00 uur en het tweede college start om 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

  3 dagen

  € 1.600

  Cursusdata

  17 november & 1 en 15 december 2022

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.