Verandermanagement & Leadership

Logo TailorIT RGB

Verandermanagement & Leadership

 1.840,00

Verandermanagement & Leadership

Soms is er een koerswijziging nodig om de gewenste bedrijf doelen te behalen. Het gevolg hiervan is dat een organisatie moet veranderen. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis en inzicht op dit gebied van groot belang. Een ingezette verandering kan, zonder goede voorbereiding, totaal verkeerd uitpakken. U heeft immers te maken met bestaande structuren, sentimenten, culturen, waarden en een politiek krachtenveld. Na afloop van de training weet u precies wat er nodig is om een organisatie te veranderen en heeft u de juiste management skills om een verandering succesvol te implementeren.

Doel

Na het volgen van deze training:

 • bent u in staat om zelfstandig uitvoering aan de veranderstrategie te geven.
 • bent u in staat om tot een strategie, die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie, te komen.
 • weet u hoe u een effectief veranderproces opstarten kunt en hoe u de organisatie, in een wenselijke richting, kunt bewegen.
 • bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen, voor het welslagen van veranderprocessen, hebben.
 • weet u hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren en culturen.
 • bent u op de hoogte van de succesfactoren van change leaders en weet u hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren.
 • Doelgroep

  Deze training is voor professionals, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van verandermanagement en leadership, bestemd

  Voorkennis

  Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training. Echter ligt het optimale leerresultaat bij een ruimere werkervaring.

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

 • Dag 1: Verandermanagement en bedrijfscultuur
 • Gedurende deze dag leert u hoe u uw veranderstrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en gedragsverandering. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten, waarmee u uw veranderstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen, aangereikt. U leert welke krachten er binnen organisaties spelen en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Tevens wordt de focus op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces gelegd.

 • Dag 2: Leadership en verandermanagement
 • Gedurende deze dag leert u welke rol leadership, bij het veranderen van de organisatie, spelen kan. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van change leaders. Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van verandermanagement en wat onderscheidt hen van anderen? Andere vragen welke beantwoord worden: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen? U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt op deelaspecten bijgespijkerd. Tevens krijgt u, aan de hand van enkele best practices en cases, voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.

 • Dag 3: Implementatie en effectiviteit van veranderbeleid
 • Gedurende deze dag leert u hoe u de organisatie concreet, voor de implementatie van een veranderstrategie, gereedmaakt. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw veranderteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip op het totale veranderproces kunt houden. U leert alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s gestuurd wordt, welke metrics gehanteerd worden en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden? Tevens krijgt u, aan de hand van enkele best practices en cases, voorbeelden van succesvolle en effectieve veranderprojecten en -implementaties.

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De trainingen vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Het eerste college gestart om 15:00 uur en het tweede college start om 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

  3 dagen

  € 1.840

  Cursusdata

  20 april & 11 en 18 mei 2023

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.