Strategisch Verandermanagement

Logo TailorIT RGB

Strategisch Verandermanagement

 1.840,00

Strategisch Verandermanagement

Verandering is moeilijk, lastig en vooral complex. Hierdoor zijn veel veranderprojecten gedoemd om te mislukken. Heilige huisjes moeten worden afgebroken en nieuwe moeten weer opgebouwd worden. Bestaande culturen en structuren moeten aangepast en weer in balans gebracht worden. Dit is voor een verandermanager geen eenvoudige taak. Met gedegen strategische kennis en inzicht op het gebied van change management, heeft u echter alle kans om te slagen in uw missie.

Doel

Na het volgen van deze training:

 • heeft u nieuwe kennis en inzichten, over strategisch verander- management, opgedaan.
 • bent u in staat om tot een strategie, die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie, te komen.
 • weet u hoe u een effectief veranderproces kunt opstarten en hoe u de organisatie kunt bewegen in een wenselijke richting.
 • bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bepaalde managementstijlen, voor het welslagen van veranderprocessen, hebben.
 • weet u hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren en culturen.
 • bent u op de hoogte van de succesfactoren van change leaders en weet u hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren.
 • beschikt u over de laatste kennis en inzichten op het gebied van change management.
 • Doelgroep

  Deze training is voor professionals, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van verandermanagement, organisatiecultuur en bedrijfsstrategie, bestemd.

  Voorkennis

  Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training. Echter ligt het optimale leerresultaat bij een ruimere werkervaring.

  Vorm

  Klassikaal en Maatwerk

  Inhoud

  De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

 • Dag 1: Strategisch Verandermanagement
 • Gedurende deze dag leert u hoe u de juiste strategische fundamenten, om tot een succesvolle veranderstrategie voor uw organisatie te komen, kunt leggen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiekunde, verandermanagement en HRM. U leert welke stappen er nodig zijn voor een succesvolle uitrol, hoe u een juiste veranderstrategie kunt samenstellen en hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.

 • Dag 2: Het veranderproces; structuren en systemen
 • Gedurende deze dag leert u hoe u uw veranderstrategie verder kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en guide Lines over change management uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u veranderprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u met bestaande structuren en systemen om kunt gaan, hoe u deze kunt veranderen en (weer) in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie.
  Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van het veranderproces en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten van de veranderstrategie.

 • Dag 3: Bedrijfscultuur, weerstand en gedragsverandering
 • Gedurende deze dag leert u hoe u uw veranderstrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en gedragsverandering. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten, waarmee u uw veranderstrategie kunt uitvoeren, welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen, aangereikt. Tevens wordt er op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces gefocust.

  Vervolgopleidingen

  Bijzonderheden

  De trainingen vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Het eerste college gestart om 15:00 uur en het tweede college start om 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

  3 dagen

  € 1.840

  Cursusdata

  Andere data?

  Locaties

  Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

  Andere locatie?

  Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.