Informatiemanagement in de publieke sector

Logo TailorIT RGB

Informatiemanagement in de publieke sector

 3.480,00

Informatiemanagement in de publieke sector

Het doel van deze 5-daagse opleiding is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn.

Doel

Het doel van deze 5-daagse opleiding is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Doelgroep

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onde

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Relevante werkervaring in de publieke sector is vanzelfsprekend een pré.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

DAG I
De moderne informatiemanager in publieke organisaties
Het werkveld van informatiemanagement in de publieke sector
Informatiemanagement modellen: Looijen, BiSL en AIM (Amsterdam Informatiemanagement Model)
Toepassing van de verschillende informatiemanagement modellen: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
Het speelveld van de informatiemanager in de publieke sector
Trends in informatiemanagement
Uitdagingen van het informatiemanagement vakgebied
Naar een successvolle invulling van de informatiemanagement rol
Het informatiemanagement werkveld in de publieke sector: actuele trends
3 relevante trends: dynamiek, scope en uitdagingen

DAG II
Informatieplanning, business cases, portfolio management
Doel van de informatieplanning
Business Informatie Planning (BIP), het Novius model voor de publieke sector
Uitgangspunten en vrijheidsgraden
Het belang van business cases
Opstellen van business cases
Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
Van business case naar projecten
Het belang van portfolio management
De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
Succescriteria van portfolio's
Story telling voor de informatiemanager
Diepgaand begrip van de klant
Gebruik van verhalen (story telling) bij het inventariseren van behoeften
Story listening: wat is een verhaal? Hoe luistert u naar verhalen? Hoe voert u een verhalend gesprek?
Hoe plaatst u story telling in het perspectief van verandering in uw organisatie
Vertalen van verhalen naar klantbehoeften (gebruik methode behoeftestelling)
Hoe past u story telling toe? Wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet?

DAG III
Regie en opdrachtgeverschap van projecten
Waarom gaan (publieke) IT-projecten vaak mis?
Oorzaken van volhouden in falende projecten
Projectbeheersing en inperken van escalerend commitment
CASE: escalerend commitment
Effectieve methoden en technieken voor het voorkomen van projectescalatie
Het gevaar van grootschalig denken
Het belang van nieuwe investerings/financieringsmodellen
De menselijke factor in beheersing van projecten
Het potentieel van lean en agile
Agile & Lean voor de informatiemanager in de publieke sector
Het Agile en Lean gedachtegoed
Waarom is de Agile en Lean denkwijze interessant voor een informatiemanagement?
Wat zijn de essenties van Agile en Lean?
Wat betekent dit voor een informatiemanager

DAG IV
Adviseren voor de informatiemanager in de publieke sector
Wat is adviseren?
Het adviesproces voor de informatiemanager
Adviesstijlen
Communicatiestijlen
Lean verandermanagement voor de informatiemanager in de publieke sector
De Lean Change Management aanpak: waarom is deze relevant voor informatiemanagement?
Hoe creeert u een gedragen verandering?
Wat is het startpunt van de verandering en welke principes past u vervolgens toe?
Hoe speelt u in op (nieuwe) inzichten terwijl de implementatie van de verandering wordt volbracht?
Wie betrekt u bij de verandering?
Vertalen van de behoefte van uw organisatie aan de hand van het Lean Change Management Cancas

Dag V
Datamanagement en digitalisering van Informatiemanagement in publieke organisaties
Datamanagement en beleid
Data- en gegevensmanagement
De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
Waarom datamanagement?
Datamanagement en strategische uitdagingen
Maak diensten beter met data
Het datamanagement framework
Data governance en de toepassing binnen de publieke sector
Doelen en missies in het data governance beleid
Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
Wie is verantwoordelijk voor data?
Van digitalisering naar dataficatie
Datakwaliteit
Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
Eisen en wensen van de gebruikers van data
Inzicht in de verschillende soorten data
Verwerking en beveiliging van data
Eisen aan de data binnen publieke organisaties
Inzicht in de grootste risico's en bedreigingen
Interne en externe bedreigingen van publieke organisaties
Data integriteit en wet- en regelgeving op het gebied van data
Open data en Big Data
Predictive analytics, te voorspellen op basis van data

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de publieke sector wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

5 dagen, verdeeld over 3 weken

€ 3.480

Cursusdata

3, 4, 10, 11 en 17 december 2018

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.