Projectmanagement trainingen

Projectmanagement trainingen

Volg Projectmanagement trainingen bij Tailor iT Training. Wij bieden een ruime diversiteit van trainingen op verschillende locaties in Nederland aan.

Hieronder vindt u de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden met betrekking tot onze Projectmanagement trainingen.

Aansturen van Outsourcingpartijen

Uit onderzoek, van Totta Research, is gebleken dat instanties en bedrijven met minder dan 500 medewerk(st)ers vaker gebruik maken van outsourcing. Hier hebben ze verschillende redenen voor:1. Service verbeteren en ontzorgen Met outsourcing wordt het…

Agile en Scrum Essentials

IT-organisaties kiezen ervoor om projecten agile aan te pakken, om sneller en goedkoper betere systemen te realiseren. Sta je voor de keuze van een methode en wil je een genuanceerd beeld waarin ook de valkuilen…

Agile Enterprise

Veel organisaties zijn bezig met het implementeren van een agile werkwijze. Hoewel dit kansen biedt tot snelle time-to-market en hogere productiviteit, stuiten agile teams op grenzen die buiten hun invloedsfeer liggen, omdat de rest van…

Agile Leadership

Agile Leadership is een managementmechanisme gebaseerd op de Agile manier van werken. Het draait hierbij om het begeleiden van zelfsturende teams al lijkt dit in de praktijk een uitdaging. Agile Leadership richt zich op het…

Agile Scrum Foundation (ASF)

Deze training is bestemd voor professionals, opdrachtgevers en gebruikers aan de business-kant die geinteresseerd zijn in de Agile werkwijze, bijvoorbeeld in de rol van ontwikkelaar of teamlid in een project waarin wordt gewerkt volgens Agile.

Agile Scrum Master (ASM.NL)

Heeft u al (enige) ervaring met Scrum, maar bent u nog niet gecertificeerd? Volg dan nu de Professional Scrum Master (PSM) training.

Agile Scrum Product Owner (ASPO.NL)

Een Agile Scrum Product Owner is de vertegenwoordiger van de klant in een scrumteam. Het is een nieuwe rol die van groot belang is voor een goed functionerend scrumteam.

Agile Tester (CTFL.FA)

Steeds meer organisaties passen de Agile werkwijze toe. De traditionele watervalmethode gaat overboord en er wordt gekozen voor de wendbaarheid en snelheid van een Agile ontwikkelmethode. De Agile ontwikkelmethode stelt eisen aan de testaanpak, aan…

Application Management Foundation (AMF)

Deze praktijkgerichte cursus bereid je voor op alle ins en outs op het gebied van de Application Service Library (ASL).

Architectuur en Agile

In deze training leer je in korte tijd wat de essentie van architectuur op een agile manier is. Hoe je als architect acteert en waarde toevoegt in agile development teams, hoe je de organisatie ondersteunt…

Artificial Intelligence Essentials (ARE.EN)

Artificial Intelligence (AI) is een methodologie om een niet-menselijk systeem te gebruiken om te leren van ervaringen en intelligent menselijk gedrag te imiteren.

Artificial Intelligence Foundation (AIF.NL)

In de training Artificial Intelligence Foundation (AIF.NL) maak je kennis met Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning.

Certified Agile Coach

In deze officiële post-HBO opleiding wordt u opgeleid tot Agile Coach en brengt u de Agile transformatie tot leven. Als Agile Coach doorleeft u de Agile waarden, principes en praktijk en bent u de ambassadeur…

Contract Management (IACCM)

Deze driedaagse training (incl. examen) leidt op voor het officiele Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM (International Association for Contract and Commercial Management)

DevOps Foundation (DEVOPSF)

Succesvolle IT-organisatie koppelen hun ontwikkel- en beheeractiviteiten op een agile manier, via het toepassen van Development (Dev) en Operations (OPS). Met DevOps maak je af waar je met Agile mee begonnen bent: technologische en procesmatige…

HBO Agile

Na het volgen van deze training ben je op HBO-niveau opgeleid in de Agile werkwijze en kan je Agile methoden en technieken in de praktijk toepassen.

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

De training ISDDF (Information Systems Design and Development Foundation) biedt een goed overzicht van het totale proces van systeemontwerp -en ontwikkeling. Men maakt kennis met diverse ontwerpmethoden -en tools.

IPMA-C (Certified Project Manager)

De 5-daagse IPMA-C training wordt gegeven door een zeer ervaren geaccrediteerde IPMA-C trainer. IPMA-C richt zich vooral op het verwerven en versterken van technische, gedragsmatige en contextuele competenties van projectmanagement. Voor werkgevers is het werken…

IPMA-D ( Certified Project Management Associate)

Het IPMA-D level is bedoeld voor beginnende (deel)projectleiders. IPMA-D biedt een gedegen theoretische kennis van zowel de harde en instrumentele als de zachte en sociale aspecten van projectmanagement. Certificering op basis van het IPMA-D niveau…

IPMA-PMO (Project Management Office)

We zien dat steeds meer organisaties op een projectmatige wijze gaan werken. Daarmee neemt de behoefte aan brede ondersteuning van projecten toe. Als Project Management Office medewerker ondersteun je op professionele wijze projecten, programma's of…

IREB Foundation (IREBF)

Gedurende deze training leer je hoe je heldere en eenduidig wensen en eisen kan formuleren en bijhouden voor een release of project.

IT and Management Foundation (ITMF)

De training IT and Management Foundation (ITMF) laat precies zien welke rol een IT-er speelt in een organisatie en hoe ze rekening moeten houden met bedrijfsdoelstellingen -en processen.

IT Projectmanagement Professional (IPMP)

De training IT Projectmanagement Professional (IPMP) richt zich op (aankomende) projectmanagers en projectconsultants in de IT, die hun ervaring met projecten willen systematiseren en verrijken met inzicht in IT Projectmanagement. De module is ook zeer…

Leading SAFe (Scaled Agile Framework)

Deze 2-daagse praktijktraining Leading SAFe is van belang voor het management en de change agents die de voordelen van Agile willen doorvoeren c.q. verantwoordelijk zijn voor de invoering van Agile werken in hun organisatie. Wilt…

Lean IT Foundation

Deze training is bestemd voor professionals, opdrachtgevers en gebruikers aan de business-kant die geinteresseerd zijn in de Lean-werkwijze, bijvoorbeeld in de rol van projectmanager of teamlid in een project waarin wordt gewerkt volgens Lean.

Lean Six Sigma Black Belt

Het hoogst haalbare niveau binnen Lean Six Sigma is Black Belt. Hiermee ben jij hét aanspreekpunt voor Lean en Six Sigma binnen jouw organisatie.

Lean Six Sigma Green Belt

Straks zelfstandig een Lean Six Sigma project van A tot Z uitvoeren? Dat kan met een afgeronde Lean Six Sigma Green Belt training. Tijdens deze training leer je de instrumenten van Lean en Six Sigma…

Lean Six Sigma Orange Belt

De Lean Six Sigma Orange Belt training is de tussenstap tussen de Lean Six Sigma Yellow Belt en de Lean Six Sigma Green Belt training. Tijdens de Lean Six Sigma Orange Belt training leer je…

Lean Six Sigma Yellow Belt

Tijdens de Lean Six Sigma Yellow Belt training leer je in één dag de grondbeginselen van Lean Management én Six Sigma. Naast deze complete basiskennis zal er dieper ingegaan worden op de wijze waarop een…

Practical Kanban Foundation (PKF)

Maak een grondige kennismaking met de Kanban-methode van David J. Anderson en ontdek de voordelen van het gebruik van Kanban door middel van deze training.

PRINCE2© Agile Foundation (P2AF) (incl. examen)

Gedurende deze training leer je de projectmanagementmethode PRINCE2©, versie 2009 met Agile best Practices en technieken te combineren.

Prince2© Foundation (incl. examen)

Deze training is onder andere bedoeld voor projectmedewerkers en -managers, teamleiders en (aankomende) projectleiders die enige kennis en ervaring met projectleiding hebben en die de Prince2© Projectmanagementmethode willen leren kennen.

Prince2© Practitioner (incl. examen)

Deze training is bestemd voor projectmanagers die ervaring hebben met het managen van middelgrote en grote projecten en de methode Prince2© willen gaan gebruiken.

Project Participation Foundation (PPF.NL)

In de training Project Participation Foundation (PPF.NL) wordt een theoretische basis voor het deelnemen aan projecten gelegd.

Projectmanagement Foundation (PMF)

In de training Projectmanagement Foundation (PMF) wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten.

Projectmatig werken

Na het volgen van deze training beschikt u over een theoretisch en praktisch kader om deel te kunnen nemen aan projecten.

Requirements Engineering en Management (IREB-CPRE)

Heldere, eenduidige requirements zijn essentieel voor het welslagen van uw ICT project(en). Het merendeel van de projecten zal - waarschijnlijk ook bij u - niet succesvol verlopen vanwege slecht geformuleerde eisen. Wilt u leren eenduidige…

SAFe 5.0 Program Consultant (SPC)

In deze 4-daagse training wordt u door Scaled Agile geaccrediteerde SAFe Program Consultant Trainers (SPCTs) opgeleid tot SAFe Program Consultant (SPC) en wordt u voorbereid op het internationale SAFe 5.0 Program Consultant (SPC) examen. In…

SAFe 5.0 Release Train Engineer (RTE)

De Release Train Engineer (RTE) is een nieuwe, belangrijke rol in het Scaled Lean-Agile domein en brengt specifieke verantwoordelijkheden en uitdagingen met zich mee.

SCRUM Foundation (SF)

Deze training is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij projecten waarin gewerkt wordt volgens SCRUM; bijvoorbeeld in de rol van projectleider, productvertegenwoordiger of ontwikkelaar.

SCRUM Framework training

De Scrum Framework Training is een eendaagse training, waarbij de basis van Scrum wordt toegelicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. De focus ligt voornamelijk op de principes van het Agile gedachtengoed en het toepasbaar…

Scrum in actie (SIA)

Gedurende deze training doe je praktijkervaring met de SCRUM-werkwijze, alle stappen en rollen van SCRUM worden aan de hand van praktijkopdrachten geoefend, op.

Scrum Master (PSM1)

Gedurende deze training verwerf je kennis en inzicht in de werkwijze van de Scrum Master, de procesbegeleider van de Scrum-werkwijze die ervoor zorgt dat het Scrum Team niet in de weg staat om goed werk…

Scrum Product Owner (PSPO)

Gedurende deze training verwerf je kennis en inzicht in de werkwijze van de Product Owner, de persoon die binnen een Scrum Project verantwoordelijk is voor het in kaart brengen, afstemmen en prioriteren van de klantwensen…

TMap© Suite Test Engineer (TMSTE.NL)

Gedurende deze training leer je het voorbereiden, specificeren en utivoeren van testen volgens TMap© Suite en het toepassen van het testproces in verschillende omgevingen.

TMap© Suite Test Master (TMSTM.NL)

Gedurende deze training leer je coordineren en managen van testen met behulp van de TMap© Suite.

TPI NEXT© Foundation (TPIF)

Gedurende deze training leer je het in kaart brengen van de kosten en het verbeteren van de kwaliteit van het testproces met behulp van het TPI-model.

Track Functioneel Beheerder (TFB)

Na het volgen van deze training beschik je over kennis en vaardigheden op het gebied van Functioneel Beheer.

Track IT Projectmanager (TIP)

Na het volgen van deze training beschik je over kennis en inzicht met betrekking tot het voorbereiden, beheersen en inrichten van IT-projecten.

Track Servicedesk Medewerker (TSM)

Na het volgen van deze training beschik je over kennis en vaardigheden van de processen en activiteiten van de Servicedesk.

Projectmatig werken kan het uiterste van zowel leidinggevende als medewerk(st)er vergen. De tijdsdruk is vaak hoog, de middelen zijn schaars en resultaten kunnen scherp worden beoordeeld aan de hand van de aan het begin gestelde doelen.

Voor een succesvol project zijn meerdere partijen verantwoordelijk; van projectleider tot projectmedewerker. Tailor iT Training biedt tal van Projectmanagement trainingen en opleidingen over projectmanagement en -methodieken.

Projectmanagement trainingen

Ook binnen de ICT is projectmatig werken en projectmanagement onontbeerlijk. Projectmanagement omvat het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

De traditionele organisatiestructuur blijkt vaak niet snel genoeg in te kunnen spelen op deze veranderingen. Door projectmanagement effectief in te zetten kan men zeer flexibel inspelen op nieuwe eisen. Dat is nodig, want voordat een project afgerond is, is de omgeving vaak alweer veranderd.

Tailor iT Training biedt u een grote verscheidenheid aan Projectmanagement trainingen aan die tevens zeer relevant zijn binnen de ICT. Denkt u daarbij aan Agile, Scrum, Lean, IPMA, Prince2, IREB etc.

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.