Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

Logo TailorIT RGB

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

 995,00

Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF)

De training ISDDF (Information Systems Design and Development Foundation) biedt een goed overzicht van het totale proces van systeemontwerp -en ontwikkeling. Men maakt kennis met diverse ontwerpmethoden -en tools.

Doel

Deze training richt zich op het complete traject van systeemontwerp en -ontwikkeling. Het ontwerpen, modelleren en ontwikkelen van informatiesystemen staat centraal. De training geeft I -Trackers inzicht in de belangrijkste methoden en tools. De opzet van de module volgt de opbouw van een ontwikkeltraject. I -Trackers krijgen hiermee een duidelijk beeld van het ontwikkeltraject en op de belangrijkste methoden en technieken die hierbij kunnen worden ingezet

Doelgroep

De doelgroep voor deze module bestaat uit mensen die een beeld willen krijgen van het totale ontwikkeltraject van systemen. Zij zijn bijvoorbeeld als IT-projectmanager of -medewerker werkzaam.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van én op het niveau van de module Information Systems Foundation (ISyF) wordt aangeraden. Met name voor wat betreft de life cycle, werkwijzen en methoden voor systeemontwikkeling.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Proces van informatiesysteemontwikkeling.
Denkwijzen.
Werkwijzen.
Methoden.
Procesmodellering.
Gegevensmodellering.
Gedragsmodellering.
Object georiënteerde modellering.
Procemodel.
Gegevensmodel.
Gedragsmodel.
Objectmodel: Klassediagram.
Testvormen.
Kwaliteitszorg en testen.
V-model (uit T-Map).
CASE-tools.
Testingtools.

Vervolgopleidingen

Bijzonderheden

De prijs is inclusief één keer examen doen, lesmateriaal en lunch.

2 dagen

€ 995

De prijs is inclusief examen.

Cursusdata

Data op aanvraag

Andere data?

Locaties

Breda, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, Zwolle

Andere locatie?

Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.