Aansturen van Outsourcingpartijen

Uit onderzoek, van Totta Research, is gebleken dat instanties en bedrijven met minder dan 500 medewerk(st)ers vaker gebruik maken van outsourcing. Hier hebben ze verschillende redenen voor:
1. Service verbeteren en ontzorgen
Met outsourcing wordt het beheer en de verantwoordelijk voor het leveren van service overgedragen aan een specialist. Deze ontzorgt vooral doordat het oplossen van fouten en knelpunten door hen wordt gedaan. Dat scheelt veel stressen en druk in het bedrijf.
2. Gebrek aan capaciteit en mankracht
De tweede belangrijke reden om over te gaan op outsourcing is het feit dat bedrijven een tekort hebben aan capaciteit en mankracht. Juist wanneer bedrijven willen groeien en uitbreiden, maar daar op het moment nog niet de capaciteit voor hebben, kan outsourcing uitkomst bieden.
3. Benodigde kennis en expertise niet aanwezig
Op plek drie staat de afwezigheid van de benodigde kennis en expertise. Hiervoor geldt hetzelfde als het gebrek aan capaciteit en mankracht: de expertise is nodig binnen bedrijven die willen groeien en dat kan outsourcing worden verkregen.

Naast deze top 3 van redenen om over te gaan tot outsourcing, zijn er nog 2 veel voorkomende redenen:

4. Reduceren van kosten
Pas op de vierde plek wordt aangegeven dat dit een belangrijk voordeel van outsourcing is en bovendien tot een concurrentievoordeel kan leiden. Het besparen op de kosten is overigens een reden die pas op de langere termijn een voordeel biedt.
5. Richten op kernactiviteiten
Een bedrijf moet doen waar zij goed in is. Doordat een bedrijf zich bezighoudt met haar kerncompetentie en doet waar zij goed in is, maakt men de keuze om gevoelde ballastactiviteiten aan anderen over te laten. Minder ballast levert tijd en energie op die in de kernactiviteit gestoken kan worden.

Wil een outsourcingtraject op zich succesvol zijn en dit ook na de implemtatiefase blijven, is het belangrijk dat de betrokkenen, vanuit de eigen organisatie, voldoende zijn toegerust om sturing te kunnen en blijven geven. Immers, er mag dan sprake zijn van een activiteit, een dienst en/of een onderdeel dat geoutsourcet is, de organisatie zelf blijft ten alle tijden verantwoordelijk hiervoor. In deze maatwerktraining komen alle elementen, die te maken hebben met het aansturen van outsourcingpartijen, aan de orde.

(Afbreuk)risico’s

Het outsourcen van bedrijfsactiviteiten heeft uiteraard vele voordelen. Echter mag u de ogen niet sluiten voor de risico’s die u als instantie of bedrijf bij outsourcen loopt. De belangrijkste 6 risico’s zijn:
1. Verlies van controle;
2. Een ?slecht’ product;
3. Verborgen kosten;
4. Beveiligingslek;
5. Het gebrek aan afstemming;
6. Vendor lock-in.

Al deze risico’s vragen om een nauwgezette aanpak en opzet van een outsourcingsproject, ondersteunt door een agile projectregie met heldere afspraken. Hier wordt vaak onvoldoende tijd voor vrijgemaakt en dat is dus ook een risico, te weten de onderschatting van de impact.

Trainingsduur en Prijs

6 dagen

3750

Cursusdata

Data op aanvraag

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands