Privé Coaching: Iets voor u?

Privé Coaching is een nauwgezet proces. Om dit proces vorm te kunnen geven, nemen wij altijd de situatie en de rol van de gecoachte als uitgangspunt tegen de achtergrond van de, door de organisatie gewenste, competenties en de invulling van de functie.

Sleutel tot succes

We draaien er niet omheen: Privé Coaching vraagt om inzet en overgave. Het vraagt, van de gecoachte, eigenaar te zijn én te blijven van haar/zijn eigen vraagstuk.
Onze sleutel voor dit succes is het KISS-principe; Kort – Intensief – Snel – Succesvol.
Met andere woorden: wij komen snel tot de kern van uw vraagstuk. Door daar met focus aan te werken, wordt er snel resultaat geboekt dat tot tevredenheid leidt.
Een coach helpt met het vinden van een oplossing, de gecoachte zoekt zelf het antwoord.

Vormen

Er zijn meerdere vormen van Privé Coaching mogelijk, te weten:

  • Persoonlijke Coaching: voor personen met een vraagstuk;
  • Ontwikkel Coaching: voor personen die naar een betere fit binnen hun functie zoeken;
  • Loopbaan Coaching: voor personen die een loopbaanperspectief en de weg hoe daar te komen zoeken;
  • Performance Coaching: voor personen die hun prestaties willen verbeteren;
  • Team Coaching: voor teams met een gemeenschappelijk vraagstuk.

Doel

Het doel van Privé Coaching is de potentiële bekwaamheden van de gecoachte vrij te maken, zodat deze ingezet kunnen worden in het dagelijks functioneren. De coach werkt hierbij aan het vergroten van het (zelf)bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de gecoachte. Een uitgangspunt voor een effectieve Privé Coaching is de praktijksituatie van de gecoachte. Op basis van de ingebrachte voorbeelden, onderzoekt de gecoachte zijn/haar eigen werkelijkheid. De coach faciliteert door middel van vragenstelling het ontwikkelen van nieuwe ziens- en handelswijzen. Er wordt gewerkt met vier leerniveaus: het doen (vaardigheden), bezinnen (zelfreflectie), denken (kennis en inzicht) en beslissen (handelingsalternatieven).

De rol van de coach

Tijdens Privé Coaching staat de gecoachte altijd centraal! De coach Luistert, geeft een Samenvatting en focust met Doorvragen (LSD). Vervolgens kan de coach raad geven, voor begeleiding zorgen, maar desgewenst ook instrueren en confronteren (spiegelen). De coach kiest, afhankelijk van de gecoachte persoon en het onderliggende vraagstuk, één van de rollen of een combinatie daarvan.

Helder vraagstuk  

Privé Coaching is alleen mogelijk als er sprake van een helder vraagstuk is, waaraan gewerkt kan worden. Het vinden van dit vraagstuk in een onderdeel van het Privé Coachingtraject. De kernvraag vertaald zich altijd in een heldere resultaatvoorstelling.

Aanpak

Los van het kernonderwerp van een Privé Coaching Traject is de aanpak van de sessies universeel. Daarvoor wordt het ‘I GROW’-model gebruikt:

1. Implications   : Belang                   – wat is er aan de hand en hoe belangrijk is het om het op te lossen?
2. Goal                 : Doel                       – wat dient er bereikt te worden en wanneer bent u tevreden?
3. Reality             : Huidige situatie  – wat speelt er allemaal dat van invloed is?
4. Options           : Opties                    – welke mogelijkheden zijn er om het vraagstuk op te kunnen lossen?
5. Wrap up          : Wil                         – wat gaat u doen? Welke acties gaat u nemen?

De ervaring leert dat betrokkenen hiermee een helder beeld krijgen van wat hen te wachten staat. Om de effectiviteit te ondersteunen wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten die voorwaardelijk, voor het kunnen maken van een volgende stap op weg naar de gewenste oplossing van het vraagstuk, zijn.

Duur

Een Prive Coaching Traject gaat in de regel uit van 3 tot 5 sessies van 1,5 uur. Deze sessies worden vooraf gepland door de coach en de gecoachte. Afhankelijk van de kernvraag zit er 1 tot 4 weken tussen de sessies. Zijn er meer sessies noodzakelijk voor het bereiken van een goed resultaat, wordt dit met de opdrachtgever overlegd. Een Privé Coaching Traject wordt altijd afgerond met een evaluatiegesprek.

Onze oplossingen

Onderstaand treft u een aantal van onze oplossingen betreft Privé Coaching:

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.