Reorganiseren

Als bedrijven, organisaties en/of instellingen besluiten om een reorganisatie vorm te geven, dan heeft dat altijd consequenties voor werknemers in brede zin. Een reorganisatie is hierbij letterlijk het opnieuw organiseren van een onderneming waarvan de gevolgen merkbaar en voelbaar zijn voor de omgeving. De huidige gebruiken en werkwijzen worden (deels) verlaten en worden ingeruild voor een andere manier van werken. Vaak met werknemers die overbodig zijn of die op een andere plaats beter tot hun recht komen.

Reden

Er zijn verschillende redenen waarom een onderneming tot reorganisatie kan besluiten:

 • er worden verliezen geleden en de vooruitzichten zijn niet dusdanig dat die zonder actie zullen verdwijnen (of deze situatie wordt op korte termijn verwacht en wil men voorkomen);
 • er zijn technologische ontwikkelingen waardoor iedereen anders moet gaan werken;
 • de levensloop van het product of dienst vraagt om herbezinning;
 • er is sprake van een overname of fusie.

Uiteraard zijn er meer redenen om over te gaan tot een reorganisatie, maar deze komen het meeste voor.

Consequenties

Het doorvoeren van een reorganisatie is vaak noodzakelijk voor ondernemers: wordt er niet georganiseerd, dan zal het bedrijf dat op lange termijn niet overleven. Ondanks dat een reorganisatie noodzakelijk kan zijn, is de reorganisatie (vaak) ook een persoonlijk drama voor werknemers. Ze kunnen ontslag krijgen omdat ze overbodig worden, maar ook omdat er mensen zijn die op een andere plek in de organisatie terecht komen. Veelal in combinatie met een nieuwe taakstelling. Dat laatste kan vragen om nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Laten we ook niet vergeten dat er werknemers, die in het kader van het Sociale Plan, gebruik maken van een vertrekregeling en de organisatie vrijwillig verlaten.

En verder….

In het kader van een reorganisatie krijgen werknemers mogelijkheden aangeboden om zich te oriënteren op hun ‘nieuwe’ toekomst. Deze mogelijkheden zijn vastgelegd in het Sociale Plan en monden veelal uit in een persoonlijk plan van aanpak. Een belangrijk deel van dit plan bestaat uit activiteiten op het vlak van training, coaching en diverse andere vormen van begeleiding en ontwikkeling. Tailor iT Training heeft ruime ervaring in het ondersteunen van organisaties en personen voor, tijdens en na een reorganisatieproces.

Mogelijkheden

Vanuit oplossingsgericht denken en handelen, kunnen de professionals van Tailor iT Training de ondersteuning bieden op onderstaande thema’s:

Trainingen

 • omgaan met verandering;
 • solliciteren kun je leren;
 • loopbaanoriëntatie;
 • IT-gerelateerde trainingen;
 • persoonlijke effectiviteit en timemanagement;
 • zelfmanagement;
 • managen van verandering;
 • communicatie tijdens reorganiseren;
 • omgaan met weerstand;
 • diverse vaardigheidstrainingen;

Coaching

 • burn-out voorkomen;
 • stressmanagement;
 • omgaan met rouw en verlies;
 • loopbaancoaching;
 • performance coaching;
 • ontwikkeling persoonlijk leiderschap;
 • positief leidinggeven;
 • presenteren en profileren.

Aangezien het ondersteunen van een reorganisatie maatwerk is, pleiten wij er nadrukkelijk voor het gesprek met onze adviseurs aan te gaan.

Tot slot gaat het in een reorganisatieproces niet alleen om aandacht geven aan werknemers die min of meer gedwongen moeten vertrekken, maar het gaat ook om de medewerkers die in de veranderde organisatie blijven. Ons oplossingsgerichte aanbod is zeker ook voor hen bedoeld.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.