Maatschappelijk verantwoord ondernemen: “Being and working in Holland”

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat het verblijven in een ander land leidt tot werken en jezelf op je plek voelen. Dat geldt in grote mate voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Voor hen verandert er veel. Ze moeten wennen aan een andere cultuur en leren omgaan met een andere werkmentaliteit en -omgeving. Dat is zeker niet altijd makkelijk.

Begrip krijgen en hebben voor andere waarden en normen, begrijpen waarom het hier soms anders gaat dan thuis qua werken en verblijven & zeker ook het stellen van vragen om beter hun draai te vinden, is voor velen een ware uitdaging. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Tailor iT Training / Tailor You ervoor gekozen om, door middel van gratis training en coaching, deze doelgroep te ondersteunen.

In een trainingscyclus van 4 bijeenkomsten worden bezoekers van het Oekraïens huis in Rotterdam op verschillende thema’s getraind en begeleid, te weten:

  • Cultuur en communicatie
  • Profileren en solliciteren
  • Samen werken
  • Proactief denken en handelen

De ondertoon van deze onderwerpen is altijd Begrip – Begrijpen – Begrepen worden. Dat wil zeggen dat je om je draai te vinden, je jezelf enerzijds flexibel moet opstellen en gedragen & anderzijds hoe je vanuit een positieve instelling bruggen om samen te werken kunt slaan.

Tijdens de bijeenkomsten merken we dat veel onduidelijkheden vaak ontstaan vanuit vooronderstellingen en aannames tussen de mensen zelf en hun nog vreemde omgeving. Na afloop van een bijeenkomst wordt al zichtbaar dat men een andere kijk gekregen heeft, die ter plekke al tot een andere en positievere kijk op het verblijven en werken in Nederland leidt. Wij krijgen hier energie van.

We mogen en kunnen anderen deelgenoot van onze inzichten maken en krijgen zelf ook nieuwe inzichten, als het gaat om omgangsvormen, gewoontes en rituelen, van onze doelgroep. Met andere woorden: een activiteit die leuk is om te doen en tegelijkertijd ook veel voor alle betrokkenen oplevert.

Dit soort activiteiten zijn verreikend en verrijkend! Wij zijn er trots op dit te kunnen doen!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.