Is stress een les?

“De verantwoording van het kind aan zijn ouders dient geleidelijk aan van de ouders naar binnen te schuiven, zodat het kind tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling kan komen. Doel van de opvoeding is de persoonlijke vrijheid en de opvoeding tot personen die achter hun morele oordelen kunnen staan” (Martinus J.Langeveld).

Dit citaat van de bekende Nederlandse pedagoog Martinus Langeveld bevat de kern waar het bij de menselijke ontwikkeling daadwerkelijk om gaat: het tot bloei laten komen van een grootse menselijke waarde, namelijk het vermogen voor elk individu om zelf op een verantwoorde manier te komen tot door henzelf gekozen bepaalde wijze van denken en handelen. Komt dit niet of onvoldoende manier tot ontwikkeling, dan is een mens overgeleverd aan zijn of haar omgeving. Niet zijzelf bepalen wat goed of fout is, niet zijzelf sturen hun kijken, denken en doen. Het is hun omgeving die hen letterlijk leeft. Gevolg van deze houding is het ontstaan van stress en alle gevolgen daarvan die wij tegenwoordig zo goed kennen.

In de media zijn op dit moment veel publicaties te vinden over stress met het oog op de “Week van de Werkstress” (12 tot en met 15 november). Een in het oog springend artikel in De Telegraaf met de titel “Stress oorzaak enorme crisis”. Daarin zegt Erik Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond, dat de wereld aan de vooravond staat van de grootste crisis ooit. De mens als soort functioneert niet meer in de huidige samenleving, wat momenteel al desastreuze gevolgen heeft en dat uit zich vooral in de vorm van stress.

In onze beleving en observatie is het voorkomen en tegelijkertijd omgaan met de uitingen van stress vooral een kwestie van het geven van vorm en inhoud aan zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Met andere woorden: het op tijd maken van de juiste keuzes met betrekking tot koers en richting die je als persoon in wilt slaan. Daar komt nog bij dat die koers en richting bepaald moet worden door de onderlegger “Anders”. Dit woord bepaalt in hoge mate het eigen kijken, denken en doen van een persoon. Anders betekent in dit kader vooral een andere manier. Immers, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.

Het centrale thema van de “Week van de Werkstress” is het creëren van werkplezier. Aan plezier ontleent ieder mens het krijgen en vasthouden van energie. Energie die je in beweging houdt en die wordt gebruikt om te groeien, bloeien en dus ontwikkelen. Het brengt je altijd naar een hoger plan. Werkplezier overkomt je niet zomaar. Daar moet je aan werken en dat kun je als je zelf ruimte creëert in je kijken, denken en doen.

Mens en organisatie hebben behoefte aan gevoeld werkplezier, gezamenlijke betrokkenheid, waardering en eigenaarschap. Deze factoren hebben rechtstreeks invloed op het bedrijfsresultaat en vooral ook het aanwezigheidspercentage en de ondernemendheid van betrokkenen binnen de kaders van de organisatie. Medewerkers die geboeid en verbonden zijn, die zich eigenaar voelen van een vraagstuk, die verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor en binnen hun taakstelling, presenteren beter en zijn bereid aan nieuwe ontwikkelingen bij te dragen. Veranderen is voor hen niet eng, maar een uitdaging.

Leerinterventies met deze onderleggen hebben een persoonlijk karakter en hebben rechtstreeks invloed op het gedrag van de deelnemer(s). De deelnemers worden uitgedaagd uit hun comfortzone te treden en het bekende te vervreemden.

Niet voor niets is een belangrijke voorwaarde voor leren Anders kijken – Anders denken – Anders doen en juist daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres.

De vraag die blijft, is: doe je er wat aan of laat je het maar gebeuren? Of: doe jij ook wat je deed zodat je krijgt wat je kreeg? Met andere woorden: welke keuze maak jij? Het laten gebeuren of een professional zoeken die je door ANDERS verder kan helpen.

Zelf anders kijken, denken en doen helpt je verder. Het ondersteunt je bij het omgaan met tegenslagen, veranderingen en het houden van regie over jezelf.

Misschien is het wel tijd om eens met één van onze adviseurs te praten. Vrijblijvend en zonder verplichting vooraf. Je kunt ook eerst kijken naar onze mogelijkheden. Wellicht zit jouw antwoord er wel tussen. Laat ons samen met jou stress de les lezen!

Onze mogelijkheden:

Picture of Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.