Anders kijken, anders denken, anders doen

19 feb Anders kijken, anders denken, anders doen

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.” Deze uitspraak laat vooral zien dat echt leren alleen gebeurt als je een fundamentele verandering nastreeft in het eigen gedrag, de eigen vaardigheid en ook in de eigen visie op waarom en hoe je om kunt gaan met situaties. Enerzijds duidt de uitspraak op de noodzaak met betrekking tot het leren gebruiken van andere, vernieuwde scenario’s. Anderzijds betekent het niet dat dat wat en hoe je altijd deed tot het definitieve verleden dient te behoren. Immers, zoals je deed heeft je ook ergens gebracht en dat is goed. Bij ons gaat het effectief leerproces over anders kijken, anders denken en vervolgens anders doen.

Anders kijken betekent hierbij het op verschillende manieren kijken naar en reflecteren op wat en hoe je doet op dit moment en wat dat oplevert. Het is ook jezelf willen en durven confronteren met het effect, dat je daarmee hebt, op jezelf en je omgeving.

Anders denken duidt op het nadenken over en ontwikkelen van nieuwe scenario’s voor toekomstig handelen. Over het algemeen betekent dit dat betrokkenen fors uit hun comfortzone dienen te treden. Juist dit laatste is een belangrijke voorwaarde om tot echte, authentieke verandering en dus ontwikkeling te komen.

Anders doen is eigenlijk een logisch resultaat van anders denken. Door proberen en experimenteren met nieuwe scenario’s in de manier waarop je acteert, merkt je omgeving dat je in een leerproces zit. En daarbij is het maken van fouten geen negatieve, maar juist een stimulerende zaak. Zeker als je je omgeving deelgenoot maakt van je leerproces. In al onze oplossingen is dit een principe dat wij succesvol gebruiken.Meer weten over een training of advies? Bel met onze opleidingsadviseurs 085 02 01 070 of gebruik het contactformulier.